TRUYỀN GIÁO GIÁNG SINH - MÓN QUÀ QUÝ BÁUNHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN (Bài Học 11, 9 Tháng 12 – 15 tháng 12, 2017)

CÂU GỐC: “Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-raham, về chi phái Ben-gia-min” (Rô-ma 11:1).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Rô-ma 10, 11.

Bài học tuần này sẽ nghiên cứu Rô-ma 10 và 11. Và chúng ta sẽ đặc biệt chú ý tới chương 11. Điều quan trọng là phải đọc qua cả hai chương trước khi cố gắng hiểu ý sứ đồ Phao-lô muốn nói gì.

Hai chương này đã và đang tiếp tục là trung tâm của nhiều cuộc thảo luận. Nhưng một ý tưởng chính xuất hiện rõ ràng qua tất cả các lời nói này. Và ý tưởng đó là tình yêu của Đức Chúa Trời là cho tất cả nhân loại và ước muốn vĩ đại của Ngài là thấy tất cả mọi người được cứu. Đức Chúa Trời không loại bỏ bất kỳ một nhóm người nào là không xứng đáng để được cứu. Sứ đồ Phao-lô nói về lẽ thật này rất rõ ràng, “Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết” (Rô-ma 10:12). Thật vậy, tất cả đều là tội nhân, và tất cả đều cần đến quyền lực cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi được ban cho thế giới bởi đức tin nơi Đấng Christ, chứ không phải vì quê quán hoặc những việc làm của chúng ta. Lẽ thật đó không bao giờ thay đổi.

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục với ý tưởng này trong chương 11. Nhớ lại những bài học đã qua sứ đồ có ý gì khi ông nói về việc được chọn. Ông không nói về ai được cứu hoặc bị chết mất. Thay vào đó, ông nói về những người mà Đức Chúa Trời chọn để làm việc với Ngài. Một lần nữa, Đức Chúa Trời đã không định cho bất kỳ nhóm người nào bị chết mất. Phao-lô không bao giờ có ý đó. Ông chỉ nói về những người mà Đức Chúa Trời lựa chọn để làm việc với Ngài hầu rao truyền cho toàn thế giới về Tin Mừng cứu rỗi.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Hãy Đứng Dậy Và Đi - Đại Hội Cơ Đốc Phục Lâm - 2017

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 43

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 04:49 PM, 12/22/2017

End: 04:50 PM, 12/23/2017

Our Facebook

Google Translate