KẾT QUẢ THI ĐỐ KINH THÁNH QUÝ 1, 2019
(TUẦN 1 - TUẦN 13)

Hoa Kỳ:
1. Lâm Hoàng Trinh - 55 điểm
2. Trần Quỳnh Anh - 53 điểm
3. Minh Meredith - 50 điểm

Việt Nam:
1. Nguyễn Thị Ê-ly - 36 điểm
2. Y Dan Bỹa - 35 điểm
3. Lê Thị Bạch Liên - 30 điểm


ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 17, 2019 #dokinhthanh

Tuần 17: Từ ngày 21 –> 27 tháng 4, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: 1 Các Vua 1 – 1 Các Vua 15

https://forms.gle/7kFi3XarqVQg2KMEA

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 16, 2019 #dokinhthanh

Tuần 16: Từ ngày 14 –> 20 tháng 4, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: 2 Sa-mu-ên 10 –> 2 Sa-mu-ên 24

1. Sau khi ăn nằm cùng vợ U-ri, vua Đa-vít che đậy tội lỗi mình như thế nào?
d) Tất cả câu trên đều đúng (2 Sa-mu-ên 11:6-17, 27)

2. Vua Đa-vít làm gì khi Na-than vạch trần tội lỗi của vua?
d) Vua ăn năn (2 Sa-mu-ên 12:13)

3. Vua Đa-vít sai ba tướng quân làm gì khi giao chiến cùng Áp-sa-lôm?
c) Nhẹ tay với Áp-sa-lôm (2 Sa-mu-ên 18:1-5)

4. Tại sao Giô-áp khuyên vua Đa-vít đừng than khóc cho Áp-sa-lôm?
b) Không người nào sẽ theo vua (2 Sa-mu-ên 19:1-8)

5. Vua Đa-vít chấp nhận hình phạt nào mà tiên tri Gát phán?
c) Ba ngày dịch hạch (2 Sa-mu-ên 24:11-17)

MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN

Trực tiếp chương trình thờ phượng lễ Phục Sinh sáng Sa-bát 20 tháng 4, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

CHUẨN BỊ CHO SỰ THAY ĐỔI (Bài Học 3, 13 Tháng 4 – 19 Tháng 4, 2019)

CÂU GỐC: “Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chơn Ngài thành con đường đáng theo” (Thi thiên 85:13).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: 1 Cô-rinh-tô 10:1–13, Sáng thế Ký 2:24, 1 Cô-rinh-tô 13:4–8, 1 Sa-mu-ên 1:27, Thi thiên 71, 1 Cô-rinh-tô 15:24–26.

Cuộc sống có rất nhiều đổi thay. Mọi việc thay đổi luôn luôn. Chỉ có một điều mà không thay đổi ấy là thực tế của sự thay đổi! Đúng ra, thay đổi là một phần của sự hiện hữu của con người. Ngay cả các luật vật lý cũng dạy cho chúng ta thấy rằng sự thay đổi là căn bản của thực tế.

Thường, sự thay đổi đến bất ngờ, không dự định trước. Chúng ta đang đi theo một nhịp điệu cố định, nhưng bất thần, mọi sự thay đổi và chúng ta ngỡ ngàng.

Nhưng cũng có những trường hợp, chúng ta đã thấy sự thay đổi sẽ đến. Chúng ta đã được báo trước, chúng ta đã thấy những dấu hiệu, những sự báo động rằng sẽ có những điều khác thường sẽ đến. Với những sự thay đổi thế nầy, chúng ta phải tập cho mình sẵn sàng, để cho dầu sự thay đổi thế nào, nhiều hay ít, chúng ta có thể đối đầu với chúng. Những sự thay đổi nầy thường là những điều vĩ đại trong đời sống con người: hôn nhân, con cái, tuổi già, và ngay cả cái chết.

Phải, chúng ta không sống đơn độc trên thế giới một mình. Nghĩa là, bất cứ sự thay đổi hệ trọng nào đến, chúng sẽ ảnh hưởng gia đình chúng ta, đôi khi rất nhiều nữa. Đồng thời, mỗi một sự thay đổi trong gia đình chúng ta, mỗi một thành viên trong gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tuần nầy chúng ta sẽ nhìn vào một số những sự thay đổi, mà không sớm thì chầy, mỗi chúng ta có thể phải đối diện và các sự thay đổi nầy cũng ảnh hưởng đến gia đình chúng ta nữa.

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 81

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:27 PM 04/26/2019

End: 07:28 PM 04/27/2019