ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 34, 2019 #dokinhthanh

Tuần 34: Từ ngày 18 – 24 tháng 8, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Giê-rê-mi 15 – 36

Click vào link sau:
https://forms.gle/BjeLeJKhHHC6732J9

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 33, 2019 #dokinhthanh

Tuần 33: Từ ngày 11 – 17 tháng 8, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Ê-sai 52 – Giê-rê-mi 14

1. Tại sao Đấng Mê-si bị vết?
a) Vì tội lỗi chúng ta (Ê-sai 53:5)

2. Khi gieo ra thì điều gì trở về chẳng luống công (hay không kết quả)?
b) Lời nói của Chúa (Ê-sai 55:10, 11)

3. Làm thế nào để rao bảo tội lỗi và sự gian ác của dân sự Chúa?
d) Câu A & B đúng (Ê-sai 58:1)

4. Khi nào Giê-mê-ri được Đức Giê-hô-va kêu gọi làm tiên tri?
a) Trước khi chào đời (Giê-rê-mi 1:5)

5. Dân sự của Chúa làm gì khi Ngài sai tiên tri đến giảng cho họ?
d) Tất cả câu trên đều đúng (Giê-rê-mi 7:25-26)

 

TỘI LỖI CỦA HẾT THẢY CHÚNG TA

Chia sẻ Kinh Thánh: Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 17 tháng 8, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

NHỮNG NGƯỜI RẤT HÈN MỌN NÀY (Bài Học 8, 17 Tháng 8 — 23 Tháng 8, 2019)

CÂU GỐC: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Mathi-ơ 25:40).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Ma-thi-ơ 5:2–16, 38–48; Rô-ma 12:20, 21; Lu-ca 16:19–31; 12:13–21; Ma-thi-ơ 25:31–46.

Sau khi thấy Đức Chúa Giê-su đã sống một đời quan tâm đến các bà mẹ, đặc biệt là những bà bị tổn thương và mất mát, chúng ta tất nhiên kỳ vọng Ngài cũng sẽ có nhiều điều dạy dỗ về vấn đề chăm lo cho người khác. Và, đúng là vậy.

Sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su rất thực tế, tập trung vào ý nghĩa thật sự của hành động sống như một môn đồ của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Giê-su thúc giục chúng ta hướng tới những hành vi công bằng, tấm lòng nhận hậu và tâm tình thương xót, giống như những điều mà chính Đức Chúa Giê-su đã thực hành khi còn ở đây trên mặt đất. Nếu chúng ta noi gương Ngài, chúng ta cũng sẽ phục vụ tha nhân, như chính Chúa của chúng ta đã phục vụ.

Đức Chúa Giê-su cũng tả về một vương quốc thượng giới. Trong sự mô tả của Ngài, vương quốc của thiên đàng là một thực tại mà chúng ta có thể làm một phần, ngay cả bây giờ. Đó là một lối sống hoạt động với một loạt các ưu tiên, giá trị và đạo đức khác với các vương quốc trần gian. Các giáo lý của Đức Chúa Giê-su đặt ra một kế hoạch chi tiết cho quốc gia tương lai này, và nó bao gồm sự chú tâm đặc biệt vào cách chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời và, qua đó, chúng ta đối xử với người khác ra sao. Chúng ta cũng khám phá ra rằng sự phục vụ người khác – chăm sóc cho nhu cầu của họ và nâng đỡ họ – là một cách chúng ta có thể cống hiến trực tiếp cho Đức Chúa Trời.

TRÁI TIM VŨ TRỤ


Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 79

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:23 PM 08/23/2019

End: 07:21 PM 08/24/2019