PHÚC ÂM VÀ HỘI THÁNH (Bài Học 13, 16 Tháng 9 – 22 Tháng 9)

CÂU GỐC:  “Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Ga-la-ti 6:1-10; Ma-thi-ơ 18:15-17; 1 Cô-rinh-tô 10:12; Rô-ma 15:1; Giăng 13:34; Lu-ca 22:3.

Vào cuối mùa gặt, một số nông dân chọn để giữ cho mình những loại rau lớn nhất mà họ đã trồng, và chọn những loại rau nhỏ nhất để làm hạt giống cho vụ mùa năm sau. Nhưng sau đó một điều kinh khủng đã xảy ra. Thay vì có mùa gặt phong phú, họ gặt được rất ít. Những nông dân này đã học được một luật rất quan trọng của cuộc đời.

“Họ đã học được rằng họ không thể giữ những thứ tốt nhất của cuộc đời cho bản thân và dùng thứ xấu nhất làm hạt giống. Luật sự sống cho thấy rõ ràng mùa gặt là kết quả của những gì chúng ta gieo. Gieo nhiều thì gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít.

“Chúng ta vẫn làm những gì các nông dân này làm. Chúng ta lấy những gì lớn nhất của cuộc đời cho chính mình và ‘trồng’ phần còn lại. Và chúng ta nghĩ rằng sự ích kỷ này sẽ được ban thưởng.” – International Student Fellowship Newsletter, tháng 3 năm 2007.

Phao-lô dùng cùng một quy tắc sống này trong Ga-la-ti 6:1-10. Ông nói các thành viên không nên “cắn nuốt nhau” (Ga-la-ti 5:15). Thay vào đó, hội thánh nên là nơi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta tôn trọng người khác hơn chính mình. Chúng ta được cứu bởi những gì Đức Chúa Giê-su làm cho chúng ta trên thập tự giá. Điều này sẽ giúp chúng ta không tự hào, nhưng sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn, tử tế và yêu thương đối với những người khác.

Cơn Bão Gây Thiệt Hại Nặng Nhất

Lễ Thành Lập Trường Truyền Giáo Cơ Đốc

Trực Tuyến Diễn Đàn Nhịp Cầu Cứu Linh
Bài giảng (Audio)


Tình Yêu Thương Cao Thượng - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Cơn Bão Gây Thiệt Hại Nặng Nhất - Mục sư Nguyen Khắc Vinh
Giáo Sư Vĩ Đại - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Cho Không thì Phải Nhận Không - Ms Nguyễn Khắc Vinh
Ta Là Bánh Sự Sống - Ms Nguyễn Khắc Vinh

Nhạc tôn vinh (Audio)


Giê-su Đấng Yêu Thương - Bà Hồng Ly và Cô Uyên Tăng
Cảnh Ê-đen Huy Hoàng - Ông Nguyễn Đăng Hưng
Chúa Hỡi Thứ Tha - Cô Dương Minh Thi
Lời Chúa - Bà Trần Lê Thuỷ Tiên
Chúa Ơi Ước Luôn Gần Ngài - Bà Kiều Mỹ & Hoàng Yến

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Hãy Đứng Dậy Và Đi - Đại Hội Cơ Đốc Phục Lâm - 2017

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 91

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 06:38 PM, 09/29/2017

End: 06:37 PM, 09/30/2017

Our Facebook

Google Translate