Sabbath 11/1/08

Bài Giảng Của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Chọn Ai Đây? 

Lễ Tiệc Thánh Sa-Bát 11/1/08

 

Trại Hè 2018

Báp-têm - 5/2017

Trường Sa-bát

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 46

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:21 PM 08/24/2018

End: 07:20 PM 08/25/2018