Đôi Nét Về Hội Thánh El Monte

Toạ lạc tại trung tâm của các thị trấn vùng San Gabriel Valley, là nơi tụ tập nhiều người Việt nhất của Quận Los Angeles, thánh đường Cơ Ðốc Phục Lâm tại El Monte là nơi nhóm họp và thờ phượng hằng tuần của tín hữu Cơ Ðốc Phục Lâm An Thất Nhật (Seventh-day Adventist) người Việt ở vùng Los Angeles, California.

 

Chương trình nhóm họp hằng tuần của hội thánh Cơ Ðốc Phục Lâm El Monte chia ra làm hai phiên: một phiên bằng Việt ngữ cho các tín hữu người Việt lớn tuổi hoặc các thanh niên vừa di dân đến Hoa kỳ những năm gần đây; và một phiên bằng Anh ngữ cho những người trẻ tuổi sinh trưởng tại Hoa kỳ và không thông thạo tiếng Việt.

 

Hội thánh El Monte thuộc tổ chức điều hành của giáo phái Cơ Ðốc Phục Lâm An Thất Nhật toàn cầu (the Seventh-day Adventist church). Ðây là một giáo phái Cơ Ðốc đăỳt trọng tâm tín ngưỡng vào Ðức Chúa Giê-su và tin rằng Ngài là nguồn cội của Cơ Ðốc giáo; tin vào sự giáng sinh, phục sinh và tái lâm sắp đến của Chúa Giê-su, và tin Ngài là Chúa Cứu Thế; và tin hoàn toàn vào sụ dạy dỗ của Kinh Thánh. Tín đồ Cơ Ðốc Phục Lâm tin và giữ Mười Ðiều Răn của Ðức Chúa Trời.

 

Hội thánh Cơ Ðốc Phục Lâm là một giáo hội toàn cầu. Trong 229 quốc gia liệt kê bởi Liên Hiệp Quốc, Cơ Ðốc Phục Lâm đã và đang truyền giảng tin lành tại 201 quốc gia, bằng 619 ngôn ngữ. Người Cơ Ðốc Phục Lâm chủ trương sống một đời sống lành mạnh vì một tinh thần minh mẫn nằm trong một cơ thể tráng kiện, và họ tin rằng Ðức Chúa Trời muốn loài người phát triển đời sống toàn diện cả ba phần trí ố thể ố linh.

 

Tuy là một hội thánh không lớn lắm, nhưng trên toàn thế giới, giáo hội Cơ Ðốc Phục Lâm có khoảng 4,731 trường mẫu giáo và tiểu học, 1026 trường trung học, và 78 viện đại học. Tổng số học sinh sinh viên theo học các trung tâm giáo dục Cơ Ðốc Phục lâm trong một năm gần đây lên trên 900,000 người.

 

Tổ chức Y Khoa Cơ Ðốc Phục Lâm điều hành 162 bệnh viện và 310 chẩn y viện trên toàn thế giới. Tại nhiều nơi, bệnh viện hay chẩn y viện Cơ Ðốc là trung tâm y tế duy nhất người dân địa phương có.

 

Chương trình xã hội của Cơ Ðốc Phục Lâm Adventist Development and Relief Agency (ADRA) được tổ chức nhằm mang lại sự giúp đỡ, phát triển đời sống của người dân tại các quốc gia nghèo và chậm tiến; và luôn luôn sẵn sàng để cứu trợ bất cứ nơi nào trên thế giới gặp thiên tai, đại nạn, chiến tranh.

 

Số thống kê trong năm 2006 cho biết con số tín hữu Cơ Ðốc Phục Lâm toàn cầu đã lên trên 12 triệu người.

 

Nguyễn Thị Ngọc Liên