ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 33, 2019 #dokinhthanh

Tuần 33: Từ ngày 11 – 17 tháng 8, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Ê-sai 52 – Giê-rê-mi 14

Click vào link sau:
https://forms.gle/nQBTQF7qXvE4gcYi6

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 32, 2019 #dokinhthanh

Tuần 32: Từ ngày 4 – 10 tháng 8, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Ê-sai 15 – 51
 
1. Chúa sai Ê-sai làm gì để bày tỏ dấu hiệu cho đất nước Ê-díp-tô và Ê-thi-ô-bi?
c) Đi trần và chân không trong 3 năm (Ê-sai 20:2-4)
 
2. Dân chúng muốn đấng tiên tri nói gì?
d) Tất cả câu trên đều đúng (Ê-sai 30:10)
 
3. Chúa ban thêm cho Ê-xê-chia bao nhiêu năm?
b) 15 (Ê-sai 38:5)
 
4. Ai được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi?
a) Những ai trông đợi Đức Giê-hô-va (Ê-sai 40:31)
 
5. Ê-sai nói rằng Đức Chúa Trời khác với những chúa trần gian như thế nào?
a) Biết sự cuối cùng từ buổi đầu tiên (Ê-sai 46:9-10)
 

VỊ THIÊN SỨ THỨ NHẤT - Chia sẻ Kinh Thánh: Ông Võ Sua

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 10 tháng 8, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU VÀ KẺ THIẾU THỐN (Bài Học 7, 10 Tháng 8 — 16 Tháng 8, 2019)

CÂU GỐC: “Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa” (Lu-ca 4:18, 19).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Lu-ca 1:46–55; 4:16–21; 7:18–23, Ma-thi-ơ 12:15–21; 21:12–16, Mác 11:15–19, Ê-sai 53:3–6.

Trong số các lý do cho sự hiện thân của Ngài, Đức Chúa Giê-su giáng trần để bày tỏ cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời ra sao. Bằng sự dạy dỗ, sự hy sinh và chính mạng sống mình, ấy là bằng cách Ngài tương tác với những người bình thường, Đức Chúa Giê-su đã thể hiện cá tính của Chúa Cha. Nhiều hành động của Ngài đã tạo ra những thay đổi cụ thể ngay lập tức trong cuộc sống của người khác.

Khía cạnh này của chức vụ Đấng Mê-si đã được tiên báo bởi các tiên tri trong Cựu Ước, bởi mẹ của Ngài là bà Ma-ri, và ngay cả bởi chính Đức Chúa Giê-su khi Ngài xác định sứ mệnh của mình trong bài giảng đầu tiên được ghi lại (Lu-ca 4). Ngoài ra, các tác giả Phúc Âm thường sử dụng ngôn ngữ của các tiên tri trong Cựu Ước để giải thích hành động của Ngài khi kể về Ngài. Theo cách này, rõ ràng cuộc sống của Đức Chúa Giê-su phù hợp với truyền thống của các vị tiên tri Do Thái trước đó, bao gồm cả lòng trắc ẩn đối với người nghèo và bị chèn ép.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo nhìn thấy Đức Chúa Giê-su là một mối đe dọa. Trong một ví dụ thật tàn tệ về sự bất công và tàn nhẫn, họ đã lén lút bắt Đức Chúa Giê-su, xét xử Ngài một cách đầy thiên vị lúc nửa khuya và rồi đem Ngài đi đóng đinh. Qua Đức Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời biết cảm tưởng bất công là như thế nào. Qua cái chết của mình, Đức Chúa Giê-su đã phơi bày tính cách khủng khiếp của tình trạng gian ác. Tuy nhiên, trong sự phục sinh của Ngài, Ngài đã chiến thắng cho sự sống, phẩm chất tốt lành và ân phước cứu rỗi.

TRÁI TIM VŨ TRỤ


Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 145

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:23 PM 08/23/2019

End: 07:21 PM 08/24/2019