Sabbath 12/20/08 Christmas sermon

Bài giảng Giáng Sinh của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Gặp Chúa Mùa Giáng Sinh     

Translation by Ngoc Lien

 

 

  Mùa Đông Năm Ấy / Nguyễn Trung Dũng và gia đình

  Mừng Sinh Nhật Chúa / Nguyễn Ngọc Hiển