Sabbath 5/7/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip lễ Mẹ: "Tri Ân Hiền Mẫu"  

Translator: John Huỳnh

Nhạc

David Trần: Ơn Mẹ Cha