Sabbath 9/10/11

Bàl chia xẻ của Mục sư Kiemeney: The Great Rehearssal- God's Big Surprise  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch: Điều Ngạc Nhiên Đến Từ Chúa

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Kiemeney: Motion Overload