Lớp Một

Thầy Nguyễn Khắc Vinh sẽ tận tình giúp các em trong việc đối thoại bằng tiếng Việt và cách đặt câu đơn giản . Ở lớp các  em sẽ được làm các bài tập trong sách giáo khoa. Về nhà, các em sẽ được giao cho các bài tập ôn lại những gì đã học trong lớp. Mỗi tuần, các em sẽ có bài kiểm dựa trên những gì đã học trên lớp.Chúng tôi cũng rất mong quý phụ huynh sẽ giú p đỡ các em trong việc ôn tập bài vở tại nhà.

Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến xin quý vị liên lạc cho chúng tôi tại số điện thoại 626-454-1304. Chân thành cám ơn.

 Trường Việt Ngữ Cơ Đốc El Monte

 

 

* Dưới đây là các bài tập ở lớp và bài tập về nhà của các em lớp Một. Xin quý phụ huynh thường xuyên theo dõi việc học tiếng Việt của các em qua những tài liệu này.

Ngày Học Bài học trong lớp Bài tập về nhà
 Chủ Nhật 2/13/2011  Ôn bài số 1-6, tập hát bài Việt Nam
 Bài tập ôn 1-6 (download)
 Chủ Nhật 2/20/2011  Học bài 7, tập hát bài Việt Nam  Bài tập 7 (download)
 Chủ Nhật 2/27/2011
 Thi bài kiểm 7 (download) và học bài 8  Bài tập 8 (download)
 Chủ Nhật 3/06/2011  Thi bài kiểm 8 (download) và học bài 9
 Bài tập 9 (download)
 Chủ Nhật 3/13/2011
 Thi bài kiểm 9 (download) và ôn bài 7-9

 Bài kiểm 7-9 (xem tr. 87, 88)

 Chủ Nhật 3/20/2011  Thi bài kiểm 7-9, học bài 10

 Bài tập 10 (download)

 Chủ Nhật 3/27/2011  Thi bài kiểm 10 (download) và học bài 11

 Bài tập 11 (download)

 Chủ Nhật 4/03/2011  Thi bài kiểm 11 (download) và học bài 12

 Bài tập 12 (download)

 Chủ Nhật 4/10/2011  Thi bài kiểm 11 (download) và ôn bài 10-12

 Bài tập 12 (download)

 Chủ Nhật 4/17/2011  Thi bài kiểm 12 (download), học bài 13

 Bài tập 13 (download)

 Chủ Nhật 4/24/2011  (Không có lớp học vì Lễ Phục Sinh)  
 Chủ Nhật 5/01/2011  Thi bài kiểm 13 (download) và học bài 14  Bài tập 14 (download)
 Chủ Nhật 5/08/2011  (Không có lớp học vì Lễ Mẹ)  
 Chủ Nhật 5/22/2011  Thi bài kiểm 14 (download) và học bài 15  Bài tập 15 (download)
 Chủ Nhật 5/29/2011  Đố Vui Để Học, Lễ Mãn Khóa  

 

Bài tập 9 (download)

Trường Việt Ngữ Cơ Đốc, Lễ Mãn Khóa 2012

Đôi nét về trường