Mối Tương Giao Giữa Các Tín Đồ (Bài Học 4, 15 Tháng – 21 Tháng 4)

CÂU GỐC: “Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.” (1 Phi-e-rơ 4:8).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NẦY: 1 Phi-e-rơ 2:13–23; 1 Phi-e-rơ 3:1–7; 1 Cô-rinh-tô 7:12–16; Ga-la-ti 3:27, 28; Công vụ 5:27–32; Lê-vi Ký 19:18.

Bức thư thứ nhất của Phi-e-rơ viết về các nan đề khó xử của xã hội thời ấy. Chẳng hạn, làm thế nào các Cơ Đốc nhân phải xử thế khi phải sống trong một quốc gia với người lãnh đạo bạo tàn và hà khắc? Ông Phi-e-rơ khuyên các người đọc thư ông thế nào, cũng như, những lời khuyên của ông có ý nghĩa gì với chúng ta ngày nay?

Các người nô lệ tin Chúa phải hành động thế nào khi chủ nhân của họ bạc đãi hoặc hành hạ họ? Mối tương quan giữa chủ và công nhân ngày nay khác với mối tương quan chủ-tớ của thời Phi-e-rơ. Nhưng những lời ông Phi-e-rơ nói mang nhiều ý nghĩa cho những người phải làm việc với những chủ nhân bất công. Và rất ngạc nhiên khi chúng ta thấy Phi-e-rơ dẫn chứng bằng Đức Chúa Giê-su! Và thật vậy, Đức Chúa Giê-su là một thí dụ cho mỗi Cơ Đốc nhân phải hành xử khi họ phải đối diện với những sự ngược đãi (đọc 1 Phi-e-rơ 2:21-24).

Vợ và chồng phải đối xử với nhau như thế nào? Họ phải đối xử thế nào khi họ không đồng ý với nhau, nhất là về phương diện niềm tin tôn giáo?

Và cuối cùng, Cơ Đốc nhân phải có mối tương quan nào với chính quyền. Và người tín đồ phải làm gì khi chính quyền là bạo ngược và gian ác đối với niềm tin Cơ Đốc?

Bài giảng (Audio)

Lý Do Ngài Sống - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Sự Cám Dỗ Trong Đồng Vắng - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kiếp Người - Bà Nguyễn Thi Ngọc Liên

Nhạc tôn vinh (Audio)

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào - Bà Liên Phạm
Nguyền Ngài Dìu Con - Ông Nguyễn Đăng Hưng
Giê-su, Đấng Yêu Thương - Ông Lâm Phước Thiện

San Gabriel Academy Choir @ El Monte Church - March 4, 2017HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD
Chương trình văn nghệ Mừng Xuân An Lành tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El MonteAlbum hình xem tại đâyMùa Xuân Vĩnh Cửu

Chương trình thờ phượng Chúa đầu năm Đinh Dậu tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte, lúc 11:00 am Sa-bát ngày 28-01-2017.Album hình xem tại đây:
Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

San Gabriel Academy Choir @ El Monte Church - March 4, 2017

Xuân An Lành - 2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 69

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 07:33 PM, 04/28/2017

End: 07:34 PM, 04/29/2017

Our Facebook

Google Translate