CỨU NGƯỜI CHÍNH LÀ CỨU LẤY MÌNHXUÂN MANG NIỀM TIN - TẾT 2018Mắc Nợ (Bài Học 11, 10 Tháng 3 – 16 Tháng 3, 2018)

CÂU GỐC: “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp” (Rô-ma 13:7, 8).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Thi thiên 37:21; Ma-thi-ơ 4:3-10; Ma-thi-ơ 6:33; Phục truyền 28:12; Châm ngôn 13:11.

Bạn có thể biết một người nào đó đủ tốt để cho bạn vay tiền khi bạn cần. Nhưng hầu hết mọi người không cho bạn vay vì muốn giúp bạn. Thay vào đó, họ cho bạn vay vì muốn kiếm tiền nhiều hơn khi bạn trả nợ.

Chúng ta nên làm hết sức mình để tránh nợ nần. Tất nhiên, đôi khi chúng ta cần vay. Chúng ta có thể cần vay tiền khi mua nhà hoặc xe hơi, xây nhà thờ, hoặc đi học. Nhưng chúng ta phải mượn rất cẩn thận, và phải mượn với ý định trả lại càng sớm càng tốt.

Vì thế, chúng ta phải rất cẩn thận. Tiêu tiền mà chúng ta không có là cái bẫy cho dân sự của Đức Chúa Trời để “cho sự tham lam và lòng yêu mến của cải thế gian cai trị lòng của họ. Khi những điều này cai trị, thì sự cứu rỗi và ân điển của Chúa sẽ lìa xa họ.” – Phỏng trích Ellen G. White, Early Writings, tr. 267.

Chúng ta phải cải tiến kỹ năng và khả năng của mình để có kỷ luật và cố gắng hết sức để tránh nợ nần. Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu những gì Kinh Thánh nói về nợ nần.

 

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Hãy Đứng Dậy Và Đi - Đại Hội Cơ Đốc Phục Lâm - 2017

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 48

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 07:07 PM, 03/23/2018

End: 07:07 PM, 03/24/2018

Our Facebook

Google Translate