San Gabriel Academy Choir @ El Monte Church - March 4, 2017Bài giảng (Audio)

Từ Sa Mạc Đến Đất Hứa - Mr Chard Bernard
Đừng Để Mất Chúa - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Là Ai? - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Để Chúa Ưu Tiên - Mr John Huỳnh

Nhạc tôn vinh (Audio)

Giê-su, Đấng Yêu Thương - Ông Lâm Phước Thiện
Duy Ngài Lớn Thay - Bà Trần Lê Thuỷ Tiên
Hallelujah - Hoàng Yến, Tuý Hoa, Kiều Mỹ, Thuỷ Tiên
Duy Ngài Lớn Thay - Ông Trịnh Tùng


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD

Đừng Làm Buồn Và Chống Đối Đức Thánh Linh (Bài Học 11, 11 Tháng 3 – 17 Tháng 3)

CÂU GỐC: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc” (Ê-phê-sô 4:30).

ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Công vụ 7:51; Hê-bơ-rơ 10:24, 25; Ê-phê-sô 4:25–5:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21; Mác 3:28, 29.

Đức Thánh Linh có khả năng đặc biệt để hướng dẫn chúng ta là tội nhân để hiểu chúng ta thực sự tội lỗi thế nào. Ngài cũng giúp chúng ta chấp nhận Đức Chúa Giê-su. Đức Thánh Linh giúp chúng ta mong muốn sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đó là vì Đức Thánh Linh có một quyền lực mà không ai có thể sánh được. Ngài làm cho chúng ta chiến thắng. Ngài giúp chúng ta thấy bản tính tốt đẹp của Đức Chúa Giê-su.

Chúng ta đều là những tội nhân yếu đuối. Nhưng chúng ta vẫn có thể khước từ quyền lực của Đức Thánh Linh. Ngài không ép buộc chúng ta.

Tội lỗi thì rất quyến rũ và hấp dẫn. Nhưng nó cũng rất lừa gạt. Nó dẫn đến sự chết. Đó là vì tội lỗi hoàn toàn trái ngược với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thì tinh khiết, thánh thiện và tốt lành. Và Đức Thánh Linh cho chúng ta thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh chống lại tội lỗi trong mọi hình thức. Và Ngài rất đau buồn khi chúng ta phạm tội và không muốn từ bỏ tội lỗi. Đức Thánh Linh rất quyền phép, nhưng ảnh hưởng tích cực của Ngài có thể bị bỏ qua và dập tắt như một đám cháy có thể bị dập tắt với nước. Và chúng ta chống lại quyền lực của Đức Thánh Linh khi chúng ta tiếp tục trong đời sống tội lỗi. Các sách Phúc âm cho biết có một tội không thể tha thứ. Đó là tội phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 12:31, 32).

Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu những gì Kinh Thánh nói về việc chớ làm buồn, bỏ qua, hoặc chống lại Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu tội không được tha thứ.

Chương trình văn nghệ Mừng Xuân An Lành tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El MonteAlbum hình xem tại đâyMùa Xuân Vĩnh Cửu

Chương trình thờ phượng Chúa đầu năm Đinh Dậu tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte, lúc 11:00 am Sa-bát ngày 28-01-2017.Album hình xem tại đây:
Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

San Gabriel Academy Choir @ El Monte Church - March 4, 2017

Xuân An Lành - 2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 15

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 07:12 PM, 03/31/2017

End: 07:13 PM, 04/01/2017

Our Facebook

Google Translate