Bài giảng (Audio)

Để Chúa Ưu Tiên - Mr John Huỳnh
Làm Sao Biết Ý Chúa - Ms Nguyễn Khắc Vinh
Ngôi Lời Đã Trở Nên Xác Thịt - Ms Nguyễn Khắc Vinh
Nguồn Nước Sự Sống - Ms Nguyễn Khắc Vinh

Nhạc tôn vinh (Audio)

Hallelujah - Hoàng Yến, Tuý Hoa, Kiều Mỹ, Thuỷ Tiên
Duy Ngài Lớn Thay - Ông Trịnh Tùng
Chiên Lạc Trở Về - Cô Lâm Kim Tuyết
Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua - Ông Lâm Phước ThiệnNhững Sự Ban Cho Của Đức Thánh Linh (Bài Học 8, 18 Tháng 2 – 24 Tháng 2)

CÂU GỐC: “Có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Ðức Chúa Trời, là Đấng
làm mọi việc trong mọi người” (I Cô-rinh-tô 12:4-6).

ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Ê-phê-sô 4:7; I Cô-rinh-tô 12:4-7, 11; I Cô-rinh-tô 12:14-31; Rô-ma 12:3-8; I Giăng 4:1-3.

Một người có một cuộc hành trình xa để lo việc kinh doanh. Ông để con trai mình phụ trách việc kinh doanh ở nhà. Ông nói với con ông muốn anh ấy làm một công việc đặc biệt trong khi ông đi xa. Nhưng anh ta sớm nhận ra rằng cha mình đã không cho tiền và dụng cụ cần thiết để thi hành công việc. Thất vọng, anh ta đã không thực hiện được công việc.

Cũng vậy, Đức Chúa Giê-su đã từ giã các môn đồ của Ngài để đi về với Cha Ngài trên trời. Ngài đã giao cho họ một công việc đặc biệt để làm. Ngài truyền họ đi rao giảng Phúc âm cho thế giới. Nhưng Đức Chúa Giê-su giúp đỡ các môn đồ. Ngài cho họ những gì cần thiết để làm công việc Ngài giao phó. Ngài truyền họ rao giảng tin mừng nhân danh Ngài và qua quyền năng và sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Trong I Cô-rinh-tô 1:4-7, Phaolô tạ ơn Đức Chúa Trời “vì anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-su Christ; vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho… Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào.” Vì vậy, chúng ta phải nhớ rằng Đấng Christ ban cho chúng ta các ơn thiêng liêng qua Đức Thánh Linh, và Ngài ban cho chúng ta các ơn ấy để xây dựng hội thánh Ngài.

Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về Đức Thánh Linh là Đấng Ban Phát Tối Cao các ơn đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng sẽ học hỏi sự khác biệt giữa trái của Thánh Linh và những sự ban cho của Thánh Linh.

Chương trình văn nghệ Mừng Xuân An Lành tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El MonteAlbum hình xem tại đâyMùa Xuân Vĩnh Cửu

Chương trình thờ phượng Chúa đầu năm Đinh Dậu tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte, lúc 11:00 am Sa-bát ngày 28-01-2017.Album hình xem tại đây:


Hành Trình Đến Bết-lê-hem


Hd5 3959 big thumb  Hd5 3980 big thumb

Niềm Hy Vọng Duy Nhất

  


Ân Điển Cho Loài Người

D4s 3640 big thumb  D4s 3769 big thumbThanksgiving


  

Trại Hè Bồi Linh 2016 - Noi Dấu Chân Ngài

 Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Xuân An Lành - 2017

Mùa Xuân Vĩnh Cửu - Tết Đinh Dậu 2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 8

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 05:51 PM, 03/03/2017

End: 05:52 PM, 03/04/2017

Our Facebook

Google Translate