ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 37, 2019 #dokinhthanh

Tuần 37: Từ ngày 8 – 14 tháng 9, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Ê-xê-chi-ên 29 – Đa-ni-ên 3

Click vào link sau: https://forms.gle/xRU1bB1Y2uvCftzD8

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 37, 2019 #dokinhthanh

Tuần 37: Từ ngày 8 – 14 tháng 9, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Ê-xê-chi-ên 29 – Đa-ni-ên 3

1. Khi nào Chúa sẽ đòi lại máu nơi người canh giữ?
a) Nếu không răn bảo (Ê-xê-chi-ên 33:6-8)

2. Những hài cốt mà Ê-xê-chi-ên nói tiên tri tượng trưng cho ai?
d) Cả nhà Y-sơ-ra-ên (Ê-xê-chi-ên 37:11)

3. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm gì?
b) Làm thuốc (Ê-xê-chi-ên 47:12; Khải huyền 22:2)

4. Trong pho tượng mà Chúa cho Vua Nê-bu-cát-nết-sa thấy được, như vậy đầu bằng vàng tượng trưng cho ai?
d) Tất cả câu trên đều sai (Đa-ni-ên 2:38)

5. Ai không quỳ lạy trước pho tượng bằng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng nên?
d) Tất cả câu trên đều đúng (Đa-ni-ên 3:12)

 

NƯỚC TRONG KHE KHÔ CẠN

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 14 tháng 9, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

YÊU QUÝ SỰ NHÂN TỪ (Bài Học 12, 14 Tháng 9 — 20 Tháng 9, 2019)

CÂU GỐC: “Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng. Người hay làm ơn, có lòng thương xót, và là công bình. Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn! Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực” (Thi thiên 112:4, 5).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Ma-thi-ơ 6:25-33; Gia-cơ 1:5-8; 2:15, 16; Ê-sai 52:7; 58:1-10; 1 Giăng 3:16-18;

Như chúng ta đã thấy, Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều những mô tả nhiệt tình về mối quan tâm của Đức Chúa Trời đối với giai cấp bần cùng và bị áp bức, cũng như kêu gọi con dân Ngài hãy nỗ lực vì những người chịu thiệt thòi ấy. Mặc dầu Kinh Thánh rất lưu ý đến vấn đề này, trách vụ quan trọng của Lời Chúa đề cập ở đây thường được thực hành một cách lẻ tẻ, và sẽ chỉ được chu toàn khi Đấng Cơ Đốc trở lại cùng các sự kiện siêu nhiên tiếp theo sau đó.

Cho đến thời điểm ấy, điều ác vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức, được nuôi dưỡng bởi những ảnh hưởng tinh thần đen tối của ma quỷ, thường được thấy rõ nhất qua cảnh nghèo đói, bạo lực, bức hiếp, nô lệ, bóc lột, ích kỷ và tham lam. Trong một thế giới như vậy, các cộng đồng, hội thánh và gia đình của chúng ta cần phải đứng lên chống lại những tệ nạn này cho dù có khó khăn đến mức nào đi nữa.

Để đáp lại tình yêu và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, sống dưới ánh sáng của chức vụ và sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su, và được cho sức và hướng dẫn bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh, chúng ta phải có lòng thương xót, sáng tạo và can đảm trong việc tìm kiếm “làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” (Mi-chê 6:8).

TRÁI TIM VŨ TRỤ


Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 263

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 06:44 PM 09/20/2019

End: 06:42 PM 09/21/2019