Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


Lễ Ngũ Tuần (Bài Học 2, 7 Tháng 7 – 13 Tháng 7, 2018)

CÂU GỐC: “Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe” (Công vụ 2:32, 33).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Công vụ 2:1-4; Giăng 14:16; Công vụ 2:5-13; Giô-ên 2:28-32; Công vụ 2:22-39; Thi thiên 110:1-3.

Lễ Ngũ Tuần dịch từ chữ pentēkostē, tên Hy Lạp cho Lễ của Các Tuần của người Do Thái (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:22); còn được gọi là Lễ Hoa quả đầu mùa (Dân số Ký 28:26). Chữ này có nghĩa là “năm mươi” để chỉ lễ này được cử hành vào ngày thứ năm mươi từ khi dâng lúa mạch vào ngày đầu tiên sau Lễ Vượt Qua. Đó là một ngày vui mừng và tạ ơn, khi dân Y-sơ-ra-ên đem đến Chúa “trái đầu mùa của lúa mì” (Xuất Ê-díp-tô 34:22).

Vì vậy lễ này trở thành một biểu tượng phù hợp cho mùa gặt thiêng liêng đầu tiên của hội thánh Cơ Đốc, khi Đức Thánh Linh được tuôn đổ dồi dào hơn bao giờ hết, và ba ngàn người đã chịu phép báp-têm trong một ngày (Công vụ 2:41). Sau sự thăng thiên của Chúa Giê-su và sự tôn vinh Ngài trên thiên đàng, sự tuôn đổ Đức Thánh Linh là một biến cố bất ngờ, siêu nhiên đã biến đổi các sứ đồ từ những người Ga-li-lê đơn sơ và không ai biết trở thành những người có sự xác tín và can đảm, sẵn sàng thay đổi thế giới.

Lễ Ngũ Tuần thường được gọi là ngày sinh nhật của hội thánh, thời kỳ mà những người theo Đấng Christ, người Do Thái và sau này là người Ngoại, được hợp thức hóa như cộng đồng mới của Đức Chúa Trời trên đất.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrại Hè 2018

Báp-têm - 5/2017

Trường Sa-bát

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

00bbb3e980d846a3d45459fb9ef1d17fcbcc

The Key to Power

I’d been having trouble with my 13-year-old car. A sympathetic person loaned me his car while min...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 38

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:56 PM 07/20/2018

End: 07:56 PM 07/21/2018