ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 24, 2019 #dokinhthanh

Tuần 24: Từ ngày 9 tháng 6 – 15 tháng 6, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Nê-hê-mi 9 – Gióp 4
 


Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 23, 2019 #dokinhthanh

Tuần 23: Từ ngày 2 tháng 6 – 8 tháng 6, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: E-xơ-ra 2 – Nê-hê-mi 8

1. Giê-sua và Xô-rô-ba-bên xây gì đầu tiên?
b) Bàn thờ (E-xơ-ra 3:1-6)

2. Ai động lòng dân Giu-đa xây cất lại đền thờ?
d) A và C đều đúng (E-xơ-ra 5:1-2)

3. E-xơ-ra thuộc về dòng dõi của ai?
a) A-rôn (E-xơ-ra 7:1-5)

4. Nê-hê-mi làm gì khi người biết được vách thành của Giê-ru-sa-lem bị hư nát?
d) Tất cả câu trên đều đúng (Nê-hê-mi 1:4)

5. Bao lâu vách thành mới sửa xong?
d) Tất cả câu trên đều sai (Nê-hê-mi 6:15-16)

XÂY CẤT CHIẾC THUYỀN: TINH THẦN

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 8 tháng 6, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

Gia Đình Của Đức Tin (Bài Học 11, 8 Tháng 6 – 14 Tháng 6)

CÂU GỐC: “Thế thì, . . . chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12: 1, 2).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Công vụ 10:1-28, 34, 35; 1 Côrinh-tô 2:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21, 22; Giăng 1:12, 13; 3:7; 1 Giăng 5:1.

Dầu chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, hoặc những gì chúng ta đã trải qua hoặc sẽ đối diện trong tương lai, chúng ta hiện hữu với một nền tảng văn hóa mình thâu nhận. Cha mẹ, con cái, gia đình, thậm chí cả hội thánh của chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi văn hóa nơi họ sinh sống, và ảnh hưởng ấy cũng có thể rất là lớn. Nhưng cho dù có nhiều yếu tố góp phần, sự thay đổi ngày Sa-bát thành Chủ nhật là một ví dụ mạnh mẽ cho thấy văn hóa của thời đại, tốt cũng như xấu, đều ảnh hưởng đến hội thánh. Mỗi khi lái xe ngang một nhà thờ và nhìn thấy một bảng cho biết các phiên nhóm vào Chủ nhật, chúng ta lại được nhắc nhở rõ ràng rằng ảnh hưởng của văn hóa có thể mạnh đến mức nào.

Mọi gia đình Cơ Đốc đều luôn luôn đối điện với những thách thức văn hóa. Đôi khi các ảnh hưởng văn hóa có thể là tốt; nhưng hầu hết, thường khi, các ảnh hưởng văn hóa thường không hay.

Tin mừng lớn cho chúng ta ấy là quyền năng của phúc âm sẽ mang đến cho chúng ta ánh sáng, sự thoải mái và sức mạnh để đối phó với những thách thức mà văn hóa có thể mang lại. Tuần nầy chúng ta sẽ nghiên cứu thế nào chúng ta giữ gia đình mình là “những gia đình của đức tin” khi chúng ta cố gắng để “hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15).

TRÁI TIM VŨ TRỤ


Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 132

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 08:02 PM 06/21/2019

End: 08:03 PM 06/22/2019