ÁNH ĐÈN CHÚA GIÁNG SINHNHỊP CẦU CỨU LINH

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

TỔ CHỨC GIÁO HỘI VÀ SỰ THỐNG NHẤT (Bài Học 12, 15 Tháng 12 – 21 tháng 12, 2018)

CÂU GỐC: “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi” (Ma-thi-ơ 20:26, 27).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Ê-phê-sô 5:23-27; Ma-thi-ơ 20:25-28; Tít 1:9; Ma-thi-ơ 16:19; Ga-la-ti 6:1, 2; Ma-thi-ơ 28:18-20.

Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta tin rằng sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin vào những gì Đức Chúa Giê-su đã hoàn thành cho nhân loại. Chúng ta không cần hội thánh hay một hệ thống giáo phẩm để nhận được những phúc lợi mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta. Những gì chúng ta nhận được từ Đấng Christ, chúng ta nhận trực tiếp từ Ngài, như là Sự chết thay của Ngài cho chúng ta trên thập tự giá và Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta trong đền thánh trên trời.

Tuy nhiên, Hội thánh là do Đức Chúa Trời tạo nên, và Ngài đặt hội thánh ở đây cho chúng ta, không phải là một phương tiện cứu rỗi mà là một phương tiện để giúp chúng ta bày tỏ và trình bày sự cứu rỗi cho thế gian. Hội thánh là một tổ chức mà Đức Chúa Giê-su đã tạo ra để rao truyền phúc âm cho thế giới. Tổ chức thì quan trọng vì tổ chức giúp củng cố và cho phép hội thánh thi hành sứ mạng. Không có tổ chức, sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Giê-su không thể rao truyền có hiệu quả cho người khác. Các nhà lãnh đạo của giáo hội cũng quan trọng, trong đó họ nuôi dưỡng sự thống nhất và nêu cao gương của Đức Chúa Giê-su.

Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu tại sao tổ chức hội thánh lại quan trọng cho sứ mạng và tổ chức có thể giúp đỡ sự hiệp nhất của giáo hội thế nào.

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 76

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 04:38 PM 12/21/2018

End: 04:39 PM 12/22/2018