Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


Ba-by-lôn Và A-ma-ghi-đôn – Trận Chiến Cuối Cùng (Bài Học 12, 16 Tháng 6 – 22 Tháng 6, 2018)

CÂU GỐC: “Trên trán người đàn bà ấy có ghi một tên, là: Sự Kỳ Bí, Ba-By-Lôn Lớn, Mẹ Của Phường Đĩ Điếm Và Các Sự Đáng Gớm Ghiếc Của Thế Gian.” (Khải huyền 17:5).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Khải huyền 14:8; 16:19; Ê-sai 52:9; Khải huyền 18:1–10; 16:12-16; 1 Các Vua 18:1–40; 1 Cô-rinh-tô 15:1, 2.

Sách Khải huyền, như chúng ta đã biết, đầy các hình ảnh và dẫn dụ đã được ghi chép trong Cựu Ước. Chẳng hạn như cái tên Ba-by-lôn được nhắc đế sáu lần trong Khải huyền. Nhưng cái tên ấy được dùng không phải để nói về vương quốc thời cổ đại của vua Nê-bu-cát-nết-xa thuộc về nhiều trăm năm trước. Nhưng sứ đồ Giăng đã dùng những hình ảnh cổ tích để diễn tả một sự thật. Trong Khải huyền từ Ba-by-lôn để ví về một quyền lực chính trị mạnh bạo như Ba-by-lôn cổ mà còn có cả một quyền lực tôn giáo rộng lớn sẽ tìm cách khống chế thế gian trong thời kỳ cuối cùng như đế quốc Ba-by-lôn cổ đã làm.

Có những điều liên hệ đến cái tên A-ma-ghi-đôn, là cái tên chỉ được nhắc đến có một lần trong Khải huyền nhưng là một thành ngữ trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Đỉnh Ma-ghi-đôn” là một ngọn đồi trong thời cổ của Y-sơra-ên. Vì vậy mà hằng trăm năm, nhiều người cho rằng sẽ có một cuộc dàn binh kinh khủng xảy đến tại địa điểm nầy trong thời gần tận thế.

Tuần nầy chúng ta sẽ nghiên cứu về Ba-by-lôn và A-ma-ghi-đôn, và tìm thử xem Kinh Thánh muốn nói gì với chúng ta qua các biểu tượng nầy.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrại Hè 2018

Báp-têm - 5/2017

Trường Sa-bát

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

00bbb3e980d846a3d45459fb9ef1d17fcbcc

The Key to Power

I’d been having trouble with my 13-year-old car. A sympathetic person loaned me his car while min...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 55

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 08:03 PM 06/29/2018

End: 08:03 PM 06/30/2018