Bài giảng (Audio)

Để Chúa Ưu Tiên - Mr John Huỳnh
Làm Sao Biết Ý Chúa - Ms Nguyễn Khắc Vinh
Ngôi Lời Đã Trở Nên Xác Thịt - Ms Nguyễn Khắc Vinh
Nguồn Nước Sự Sống - Ms Nguyễn Khắc Vinh

Nhạc tôn vinh (Audio)

Hallelujah - Hoàng Yến, Tuý Hoa, Kiều Mỹ, Thuỷ Tiên
Duy Ngài Lớn Thay - Ông Trịnh Tùng
Chiên Lạc Trở Về - Cô Lâm Kim Tuyết
Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua - Ông Lâm Phước ThiệnTrái Của Thánh Linh (Bài Học 7, 11 Tháng 2 – 17 Tháng 2)

CÂU GỐC: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Ga-la-ti 5:22, 23).

ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Giăng 15:1-11; Ga-la-ti 5:22; I Cô-rinh-tô 13; Rô-ma 14:17; Ê-phê-sô 5:9; Ma-thi-ơ 5:5.

Có trái của Thánh Linh nghĩa là thật sự sống cuộc đời Cơ Đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô liệt kê chín múi khác nhau của trái thiêng liêng. Nhưng tất cả những múi này thật sự chỉ là một trái, vì các múi cùng phát triển như một trái trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, trái của Thánh Linh không cho chúng ta thấy những gì một người có thể làm cho Đức Chúa Trời. Thay vào đó, trái cho thấy người đó sống cho Chúa thế nào. Trái nói lên người đó là ai. Tất cả trái được liệt kê trong Ga-la-ti 5:22, 23 đều thấy trong Đức Chúa Giê-su Christ. Vì vậy, trái của Thánh Linh là sự sống của Đức Chúa Giê-su ở trong chúng ta. Cuộc sống này có thể được thực hiện qua quyền lực của Đức Thánh Linh.

Tuy nhiên, trái của Thánh Linh không phải là một cái gì đó chúng ta có thể tạo ra bởi việc làm cực khổ hay do nỗ lực của chúng ta. Đúng, có thể bằng sự cố gắng người ta sản xuất những gì có vẻ như trái của Thánh Linh. Nhưng những gì chúng ta tự sản xuất thì không giống những gì Đức Thánh Linh làm trong chúng ta. Những gì chúng ta tự sản xuất thì giống như trái giả so với trái thật. Trái thiêng liêng thật thì không được sản xuất hoặc trồng bởi những nỗ lực của con người. Thay vào đó, trái này phát triển từ một mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh kết hợp chúng ta với Đức Chúa Giê-su qua Lời Ngài là Kinh Thánh. Sau đó chúng ta bắt đầu hành động, suy nghĩ và cảm thấy đường lối Chúa muốn cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu bày tỏ trái của Ngài trong đời sống của mình.

Chương trình văn nghệ Mừng Xuân An Lành tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El MonteAlbum hình xem tại đâyMùa Xuân Vĩnh Cửu

Chương trình thờ phượng Chúa đầu năm Đinh Dậu tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte, lúc 11:00 am Sa-bát ngày 28-01-2017.Album hình xem tại đây:


Hành Trình Đến Bết-lê-hem


Hd5 3959 big thumb  Hd5 3980 big thumb

Niềm Hy Vọng Duy Nhất

  


Ân Điển Cho Loài Người

D4s 3640 big thumb  D4s 3769 big thumbThanksgiving


  

Trại Hè Bồi Linh 2016 - Noi Dấu Chân Ngài

 Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Xuân An Lành - 2017

Mùa Xuân Vĩnh Cửu - Tết Đinh Dậu 2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 91

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 05:45 PM, 02/24/2017

End: 05:46 PM, 02/25/2017

Our Facebook

Google Translate