Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


CHUYẾN ĐI CỦA PHAO-LÔ ĐẾN LA MÃ (Bài Học 13, 22 Tháng 9 – 28 Tháng 9, 2018)

CÂU GỐC: “Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa” (Công vụ 27:24).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Công vụ 27; Công vụ 28; Rô-ma 1:18-20.

Trong một thời gian lâu, Phao-lô muốn thăm La Mã. Nhưng việc ông bị bắt giữ ở Giê-ru-sa-lem đã làm thay đổi tất cả các kế hoạch. Tại sao ông ở trong tù quá lâu? Vì ông đã nhượng bộ dưới áp lực của các nhà lãnh đạo giáo hội ở Giê-ru-sa-lem, gồm cả thời gian cho cuộc hành trình trên biển đến Ý. Sự thay đổi này là một đòn nặng nề đối với các chương trình truyền giáo của ông. Sau đó, người La Mã bắt ông. Khi chúng ta làm Chúa thất vọng, Ngài có thể cho chúng ta một cơ hội khác. Nhưng Chúa không luôn luôn ngăn cản những điều xấu xảy ra khi chúng ta làm sai.

Là một tù nhân, Phao-lô đi bằng tàu đến Ý. Nhưng Đức Chúa Giê-su hứa với Phao-lô rằng ông sẽ làm chứng với mọi người ở La Mã về Ngài (Công vụ 23:11). Sau đó, chúng ta biết rằng Phao-lô hy vọng sẽ đến Tây Ban Nha (Rô-ma 15:24) sau khi người La Mã thả ông ra. Nhưng Kinh Thánh không nói Phao-lô đã đi đến đó. Sau cùng ông lại bị bắt. Lần này,
Phao-lô chết vì đức tin của mình (2 Ti-mô-thê 4:6-8) vào năm 67 khi Nê-rô làm vua.

Phao-lô đến La Mã. Ông bị tù trong khi chờ đợi để ra xét xử trước mặt vua La Mã. Phao-lô bị xiềng xích khi ông nói về Đức Chúa Giê-su với các người tới thăm (Công vụ 28:30, 31). Không ai ngăn cản Phao-lô giảng dạy. Trong thời gian này, Phao-lô có cơ hội chia sẻ Phúc âm về Đức Chúa Giê-su với những người quan trọng làm việc cho vua La Mã (Phi-líp 4:22).


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrại Hè 2018

Báp-têm - 5/2017

Trường Sa-bát

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 40

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 06:32 PM 09/28/2018

End: 06:31 PM 09/29/2018