THÀNH THẬT VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Bài Học 7, 10 Tháng 2 – 16 Tháng 2, 2018)


CÂU GỐC:  “Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng” (Lu-ca 8:15).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Lu-ca 16:10; Lê-vi Ký 27:30; Sáng thế Ký 22:1-12; Hê-bơ-rơ 12:2; Lu-ca 11:42; Hê-bơ-rơ 7:2-10; Nê-hê-mi 13.

Một lòng thành thật là gì, và được bày tỏ thế nào? Nhiều người ngày nay nghĩ rằng nói dối đôi khi có thể chấp nhận được, miễn là nói dối việc nhỏ và không gây nhiều thiệt hại. Một số người thậm chí còn tin rằng có những thời gian và địa điểm đặc biệt làm cho nói dối là điều đúng phải làm. Nhưng Kinh Thánh không dạy ý tưởng này.

Sự thật và sự thành thật luôn luôn đi đôi với nhau. Nhưng chúng ta không được sinh ra với xu hướng để thành thật. Chúng ta phải học để nói sự thật. Và là người quản gia tốt của Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta phải thành thật.

Những điều tốt đẹp xảy ra khi chúng ta thành thật. Thí dụ, chúng ta không bao giờ phải lo lắng về việc bị bắt gặp nói dối rồi phải tìm cách che giấu. Vì vậy, sự thành thật là một phần quan trọng trong đời sống Cơ Đốc nhân. Thông thường, trong thời gian khó khăn, chúng ta cảm thấy bị cám dỗ để nói dối. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải thành thật trong mọi nơi và mọi lúc.

Trong bài học tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu về đề tài thành thật với tiền của chúng ta và hoàn trả tiền phần mười. Hoàn trả tiền phần mười là trả lại cho Đức Chúa Trời 10% số tiền chúng ta nhận được. Chúng ta sẽ nghiên cứu tại sao trả mười phần trăm cho Đức Chúa Trời thì rất quan trọng đối với công việc của chúng ta là người quản gia tất cả mọi thứ mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta.

TRUYỀN GIÁO GIÁNG SINH - MÓN QUÀ QUÝ BÁU


 


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Hãy Đứng Dậy Và Đi - Đại Hội Cơ Đốc Phục Lâm - 2017

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 29

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 05:45 PM, 02/23/2018

End: 05:45 PM, 02/24/2018

Our Facebook

Google Translate