Sự Tranh Cãi (Bài Học 2, 7 Tháng 10 – 13 Tháng 10, 2017)

CÂU GỐC: “Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến” (Giăng 1:17).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Hê-bơ-rơ 8:6; Ma-thi-ơ 19:17; Khải huyền 12:17; Lê-vi Ký 23; Công vụ 15:1-29; Ga-la-ti 1:1-12.

Hội thánh Cơ Đốc đầu tiên có nhiều thành viên là người Do Thái. Những thành viên Do Thái này không bao giờ nghĩ rằng họ đã quay lưng lại với đức tin của tổ phụ mình khi họ chấp nhận Đức Chúa Giê-su. Và họ chắc chắn đã không nghĩ rằng họ quay lưng lại với những lời hứa đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân của Ngài. Họ đã đúng về điều đó. Và họ không tự hỏi rằng người Do Thái có nên trở thành Cơ Đốc nhân trước khi chấp nhận Đức Chúa Giê-su hay không. Thay vào đó, câu hỏi cho nhiều tín đồ Do Thái là: Người ngoại (không phải Do Thái) có phải trở thành người Do Thái trước khi họ có thể chấp nhận Đấng Christ không?

Về sau, người Do Thái đã nhận được một câu trả lời chắc chắn từ Giáo Hội nghị Giê-ru-sa-lem. Giáo Hội nghị này là một nhóm đã đưa ra các quyết định lớn cho toàn thể hội thánh. Họ quyết định là không bắt buộc người Ngoại [không phải Do Thái] tuân theo một số luật lệ, và không bắt buộc người không phải Do Thái trở thành người Do Thái trước khi gia nhập hội thánh.

Nhưng một số thầy giáo Do Thái tiếp tục gây rắc rối. Họ nhấn mạnh rằng những tín đồ không phải người Do Thái nên tuân theo các quy tắc và mạng lệnh của người Do Thái. Một trong những mạng lệnh này là phép cắt bì. Các thầy giáo Do Thái cảm thấy những tín đồ người Ngoại phải sống theo những quy tắc và luật lệ Do Thái. Sau đó, họ có thể trở thành một phần của dân Y-sơ-ra-ên. Vậy, hội thánh giải quyết nan đề khủng khiếp này thế nào?

Bài giảng (Audio)


Con Cái Của Đức Chúa Trời - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Người Chăn Chiên Hiền Lành - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tình Yêu Thương Cao Thượng - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Cơn Bão Gây Thiệt Hại Nặng Nhất - Mục sư Nguyen Khắc Vinh


Nhạc tôn vinh (Audio)


Xin Thần Linh Đến - Ông Lâm Phước Thiện
Giê-su Đấng Yêu Thương - Bà Hồng Ly và Cô Uyên Tăng
Cảnh Ê-đen Huy Hoàng - Ông Nguyễn Đăng Hưng

Cơn Bão Gây Thiệt Hại Nặng Nhất

Lễ Thành Lập Trường Truyền Giáo Cơ Đốc

Trực Tuyến Diễn Đàn Nhịp Cầu Cứu LinhHÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Hãy Đứng Dậy Và Đi - Đại Hội Cơ Đốc Phục Lâm - 2017

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 37

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 06:04 PM, 10/27/2017

End: 06:03 PM, 10/28/2017

Our Facebook

Google Translate