10 NGÀY CẦU NGUYỆN

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 18 tháng 1, 2020 tại Hội Thánh El Monte.
Chia sẻ Kinh Thánh: Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...
TỪ LÒ LỬA HỪNG ĐẾN CUNG ĐIỆN (Bài Học 4, 18 Tháng 1 – 24 Tháng 1, 2020)

CÂU GỐC: “Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua” (Đa-ni-ên 3:17).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Đa-ni-ên 3, Khải huyền 13:11–18, Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3–6, Phục truyền 6:4, 1 Cô-rinh-tô 15:12–26, Hê-bơ-rơ 11.

Những thanh niên này, được gội ơn Đức Thánh Linh, can đảm tuyên bố cho toàn quốc về niềm tin của họ, rằng Đấng mà họ thờ lạy là Đức Chúa Trời duy nhất và là Chúa hằng sống. Sự thể hiện đức tin của chính họ là sự trình bày hùng hồn nhất về các tôn chỉ của họ. Để gây ấn tượng về quyền năng và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời hằng sống với những kẻ thờ hình tượng, các tôi tớ Chúa phải bày tỏ sự tôn kính của họ đối với Ngài. Họ phải tuyên bố rằng Ngài là Đấng duy nhất mà họ tôn vinh và thờ phượng mà thôi, và không bất cứ một điều gì, thậm chí cả mạng sống họ, cũng không thể khiến họ phải nhượng bộ dầu nhỏ đến đâu, để thờ lạy một hình tượng. Các bài học này có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến kinh nghiệm của chúng ta trong những ngày cuối cùng này.” – Ellen G. White, In Heavenly Places, trang 149.

Khi đối diện với nguy cơ phải chết vì sự thờ phượng xem như là một việc chỉ xảy ra ở thời đại cổ xưa và mê tín, Kinh Thánh tiết lộ rằng vào thời kỳ cuối cùng, khi thế giới đã tiến bộ rất nhiều, thì điều tương tự sẽ xảy đến, nhưng trên phạm vi toàn thế giới. Do đó, từ nghiên cứu về câu chuyện này, chúng ta có được những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề mà theo Thánh Kinh, tín đồ của Chúa, sẽ phải đối diện.

MỘT VÌ VUA VỪA SANH

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 21 tháng 12, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

ĐÊM GIÁNG SINH DIỆU KỲ


TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 52

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 05:07 PM 01/24/2020

End: 05:08 PM 01/25/2020