ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 8, 2019 #dokinhthanh

Tuần 8: Từ ngày 17 --> 23 tháng 2, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Dân số Ký 8 – Dân số Ký 22

https://goo.gl/forms/a8hjXbFGChBHYyQR2

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH

Tuần 7: Từ ngày 10 --> 16 tháng 2, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Lê-vi Ký 22 – Dân số Ký 7

1. Dựa vào luật lệ Y-sơ-ra-ên, ngày thứ mấy là ngày Sa-bát?
d) Ngày thứ Bảy (Lê-vi Ký 23:3)

2. Năm hân hỉ là năm thứ mấy?
b) 50 năm (Lê-vi Ký 25:8-13)

3. Lễ Sa-bát bắt đầu và chấm dứt từ lúc nào?
c) Từ chiều nay nay đến chiều mai (Lê-vi Ký 23:32)

4. Bao nhiêu người trong dân Y-sơ-ra-ên đi lính được?
a) 603,550 (Dân số Ký 1:47)

5. Luật lệ về người Na-xi-rê hứa nguyện?
d) Tất cả những câu trên đều đúng (Dân số Ký 6:1-6)


THÁNH NHẠC - WEIGHT FOR THE JOURNEY

Trực tiếp chương trình Thánh nhạc do các em học sinh trường San Gabriel Academy tôn vinh sáng Sa-bát 16 tháng 2, 2019 tại Hội thánh El Monte.

Giảng luận: Weight for the Journey - Mục sư Geof Park

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


SA-TAN, KẺ THÙ BỊ THUA TRẬN (Bài Học 8, 16 Tháng 2 – 22 Tháng 2, 2019)

CÂU GỐC: “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (Khải huyền 12:11).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 12; Sáng thế Ký 3:15; Ê-sai 14:12–15; Đa-ni-ên 7:23–25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8–12; Khải huyền 13:13, 14; 19:20.

Khải huyền đoạn 12 – 14 chuẩn bị cho chúng ta về phần nói về thời kỳ cuối cùng của sách (Khải huyền 15:1–22:21). Nếu nửa sách phần đầu là diễn tả các sự tranh đấu thuộc linh của hội thánh trong một thế giới thiếu thiện cảm suốt Thời kỳ Dương lịch, thì nửa sách phần thứ nhì chú trọng về các biến cố chính đưa dần đến Sự Tái Lâm và thiên quốc của Đức Chúa Trời.

Mục đích của đoạn 12 là cho chúng ta thấy toàn bối cảnh của cuộc khủng hoảng cuối cùng của lịch sử thế giới. Nó cho chúng ta thấy các biến cố được hình thành của cuộc tranh chấp giữa Đấng Cơ Đốc và Sa-tan.

Trong sách Khải huyền, Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời và của dân Ngài. Sa-tan là có thật và sự hiện hữu của nó là thật. Sa-tan giựt dây cho mọi sự hung ác và phản loạn trong vũ trụ. Sa-tan biết rất rõ là nó chỉ còn một cơ hội duy nhất để hòng thành công trong sự phản bội Đức Chúa Trời của nó trước khi Sự Tái Lâm xảy đến là nó phải chiến thắng cuộc đấu tranh tại A-ma-ghê-đôn nầy. Bởi vậy, Sa-tan tận dụng mọi nỗ lực để chuẩn bị cho biến cố cuối cùng đó.

Mục đích của Khải huyền 12 là cho dân Đức Chúa Trời một sự bảo đảm rằng Sa-tan sẽ không thành công. Đó cũng là những lời cảnh báo rằng Satan sẽ dùng hết mọi mưu kế của nó để đánh cho tới cùng hội thánh còn sót lại của Đức Chúa Trời, và niềm hy vọng duy nhất cho dân sự Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt chỉ tìm thấy được nơi Đấng Cơ Đốc.

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 119

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 05:35 PM 02/22/2019

End: 05:36 PM 02/23/2019