Subscribe Rss feed

Podcasts

 • Music/Nhạc

  Date Title Presenter
  2017-10-21 El Shaddai Bà Hoàng Yến Play
  2017-09-30 Xin Thần Linh Đến Ông Lâm Phước Thiện Play
  2017-09-16 Giê-Su Đấng Yêu T... Bà Hồng Ly và Cô ... Play
  More
 • Testimony / Lời Chứng

  Date Title Presenter
  2017-10-28 Lời Làm Chứng Cô Phạm Hồng Đào Play
  2017-10-28 Lời Làm Chứng Bà Trần Lê Thuỷ-Tiên Play
  2017-07-29 Lời Làm Chứng Ông Lâm Phước Nghĩa Play
  More
 • English Sermon

  Date Title Presenter
  2014-06-06 Great Is Thy Fait... Dao Pham Play
  2014-05-23 Mission Of The Ch... Pastor Vinh Nguyen Play
  2014-02-14 Press Towards The... Pastor Vinh Nguyen Play
  More
 • Audio Book / Đọc Truyện

  Date Title Presenter
  2009-09-25 Hoàng Tử Và Phản ... Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
  2009-09-19 Hoàng Tử Và Phản ... Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
  2009-09-11 Hoàng Tử Và Phản ... Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
  More
 • Sermon / Bài Giảng

  Date Title Presenter
  2017-12-02 Động lực Truyền Giáo Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
  2017-11-11 Phong Trào Cải Ch... Ms Nguyễn Khắc Vinh Play
  2017-10-21 Đời Sống Martin L... Ms Nguyễn Khắc Vi... Play
  More
 • Uncategorized Video Clips

  Để xem lại những YouTube Videos của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, xin click vào NKVinh's blog (on homepage)

  Date Title Presenter
  2013-10-18 Làm Chứng Nguyễn Đình Lân Play
  2013-10-11 Làm Chứng Phillip Pitcher Play
  2013-10-04 Làm Chứng Nguyên Đỗ Play
  More