Back to Podcast View All

Sống Theo Mục Đích

MS Nguyễn Khắc Vinh on 2008-10-27 - Sermon / Bài Giảng

Download

Khải Huyền 1:3 Học và làm theo Kinh Thánh Mục đích sống của bạn là gì? Bài giảng sau đây sẽ giúp chúng ta tìm hiểu chân lý này.

Other files in this entry