ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 12, 2019 #dokinhthanh

Tuần 12: Từ ngày 17 ---> 23 tháng 3, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Giô-suê 11 –> Các Quan Xét 5

https://goo.gl/forms/ftahHEuCJSc9rar83

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 11, 2019 #dokinhthanh

Tuần 11: Từ ngày 10 ---> 16 tháng 3, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Phục truyền Luật lệ Ký 28 –> Giô-suê 10

1. Điều răn đặt ở đâu?
d) Tất cả câu trên đều đúng (Phục truyền 30:11-14)

2. Môi-se chết ở đâu?
c) Núi Nê-bô (Phục truyền 32:48-52)

3. Các thám tử báo cáo như thế nào sau khi họ do thám thành Giê-ri-cô?
c) Những người trong thành khiếp sợ (Giô-suê 2:24)

4. Ai bị ném đá tại trũng A-cô?
b) Gia đình A-can (Giô-suê 7:25-26)

5. Trước khi dân Y-sơ-ra-ên kết ước với dân Ga-ba-ôn, họ quên làm gì?
c) Hỏi ý kiến của Đức Giê-hô-va (Giô-suê 9:14-15)

TA ĐẾN MAU CHÓNG

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát ngày 16 tháng 3, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


SỰ ĐOÁN PHẠT CHO BA-BY-LÔN (Bài Học 12, 16 Tháng 3 – 22 Tháng 3, 2019)

CÂU GỐC: “Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó” (Khải huyền 18:4, 5).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 17; Giê-rê-mi 51:13; Xuất Ê-díp-tô Ký 28:36–38; Khải huyền 13:1–8, 18; Khải huyền 16:2–12.

Tai họa thứ sáu làm giòng sông Ơ-phơ-rát cạn khô, là biểu tượng cho việc các quốc gia và dân tộc của thế gian rút lại sự ủng hộ của họ đối với Ba-by-lôn của thời kỳ cuối cùng. Nhưng như chúng ta thấy qua bài học tuần rồi, sự sụp đổ của quyền ảnh hưởng của Ba-by-lôn sẽ xảy đến trước một sự lường gạt vĩ đại của quyền lực mờ tối trong việc nó sẽ mạo nhận mình là Đức Chúa Trời (Khải huyền 16:13, 14). Thế lực của thế gian mờ tối này sẽ thành công trong việc thúc đẩy các vua thế gian tụ họp nhau để cùng chống lại những kẻ trung tín của dân còn sót lại của Đức Chúa Trời tại A-ma-ghê-đôn.

Bắt đầu cho cuộc chiến trận khốc liệt là một cơn động đất dữ dội đến bởi tai họa thứ bảy. Cơn động đất rung chuyển và làm bể khối liên hiệp của Ba-by-lôn ra làm ba phần (Khải huyền 16:18, 19). Ba-by-lôn thời kỳ cuối cùng được diễn tả là một thành phố, chứng tỏ sự liên hiệp ngắn ngủi của các quyền lực chính trị và tôn giáo của thế gian hiệp lại để chống đối lại dân Đức Chúa Trời. Khối liên hiệp nầy bị bể ra, gây nên sự phân chia của Ba-by-lôn thời kỳ cuối cùng.

Chúng ta phải nhớ là Khải huyền 16:19 tuyên bố về sự sụp đổ phần chính trị của Ba-by-lôn thời cuối cùng. Đoạn 17 và 18 cho chúng ta biết sự sụp đổ nầy có thật sự xảy ra không. Trước khi tả lại sự tàn rụi của Ba-bylôn thời kỳ cuối cùng và các lý do làm nó sụp đổ (Khải huyền từ 17:12 đến 18:24), đoạn 17 diễn tả một hệ thống tôn giáo bội đạo, lần này qua hình ảnh của một người đàn bà tà dâm cỡi trên một con thú có hình đỏ điều, mà con thú ấy cùng các con gái của người đàn bà tà dâm, đi ra dụ hoặc thế gian để nghịch lại với Đức Chúa Trời (Khải huyền 17:1-11).

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 95

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 06:59 PM 03/22/2019

End: 07:00 PM 03/23/2019