Chương trình thờ phượng tiếng Việt sẽ bắt đầu 10:30 sáng giờ California, Sa-bát hằng tuần

Vui lòng vào Zoom theo links: https://zoom.us/j/6264226841

Xem trực tuyến: vietsda.org
https://www.facebook.com/giaohoicodoc/


Kính chào các tín hữu và thân hữu của Hội Thánh El Monte,

Trong lúc nhà thờ tạm ngưng sự nhóm lại mặt đối mặt, chúng ta cũng thờ phượng Chúa qua cách nhóm nhau trên mạng và cũng dâng hiến như thường xuyên.

Có ba (3) cách mà chúng ta có thể dâng hiến
1. Qua mạng – dùng Adventistgiving.org
2. Gởi ngân phiếu về nhà thờ
3. Để riêng tiền dâng mỗi tuần và hoàn trả cho Chúa lúc nhà thờ mở cửa lại.

Để cho công việc Chúa không bị trì hoãn, nếu được, tôi xin ông bà anh chị dùng cách #1 và cách #2.

Chi tiết xem tại đây: Thư kêu gọi dâng hiến từ Thủ quỹ Hội Thánh El Monte

THÔNG BÁO KHẨN - CẬP NHẬT COVID-19

Vì mọi người đang quan tâm về bệnh dịch COVID-19 virus, chính phủ Los Angeles Health Department cùng với Giáo Hạt Nam California khuyến khích không nên tổ chức bất cứ chương trình nào có đông người tham dự hầu để chống sự lan nhiễm của bệnh dịch này.

Vì lẽ ấy, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte tạm thời không thờ phượng tại nhà thờ nhưng sẽ thờ phượng trực tuyến trên mạng bắt đầu từ Sa-bát này, ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Tham dự trên Website: Vietsda.org | GiaoHoiCoDoc.org

hoặc xem trên Facebook: facebook.com/giaohoicodoc
facebook.com/groups/hoithanhelmonte

Chương trình sẽ gồm có nhạc tôn vinh, cầu thay, dâng hiến, giảng luận, và trường Sa-bát

10:30 AM Thờ phượng trực tuyến
11:30 AM Trường Sa-bát trên phone (gọi số 626-598-8802)

Dâng hiến: https://adventistgiving.org/#/org/ANPPT1/envelope/start

Dầu trong hoàn cảnh nào, chúng tôi mong muốn mọi người dùng thời gian và cơ hội này để thông công cùng Chúa nhiều hơn. Cầu xin ơn Chúa gìn giữ và phù hộ ông bà anh chị em trong những ngày sắp đến.

Nhà thờ vẫn mở cửa làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng ngày thứ Bảy Sa-bát có mặt mục sư chủ tọa và một số hạn chế tín hữu để thực hiện livestream chương trình thờ phượng.

MS Nguyễn Khắc Vinh và toàn ban trị sự Hội Thánh El Monte
Liên lạc: (626) 422-6841

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...
TỪ BỤI ĐẤT ĐẾN CÁC NGÔI SAO (Bài Học 13, 21 Tháng 3 – 27 Tháng 3, 2020)

CÂU GỐC: “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi” (Đa-ni-ên 12:3).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Đa-ni-ên 12; Rô-ma 8:34; Lu-ca 10:20; Rô-ma 8:18; Hê-bê-rơ 2:14, 15; Giăng 14:29; Khải huyền 11:3.

Sách Đa-ni-ên mở đầu với Nê-bu-cát-nết-xa xâm chiếm Giu-đa và bắt người Giu-đa dẫn về Ba-by-lôn; trái lại, sách Đa-ni-ên kết thúc với Mi-ca-ên đứng ra giải cứu dân sự Chúa Trời khỏi Ba-by-lôn lúc cuối thời. Như đã thấy qua sách Đa-ni-ên, lúc cuối cùng, tận cùng, Thiên Chúa làm mọi việc có lợi cho dân sự Ngài.

Như chúng ta cũng đã thấy, Đa-ni-ên và các bạn mình vẫn trung thành với Chúa và bày tỏ sự khôn ngoan vô song giữa những gian nan và thử thách của người lưu vong. Cũng vậy, khi phải đối mặt với hoạn nạn, dân sự Đức Chúa Trời vào thời kỳ cuối cũng sẽ giữ lòng trung tín, nhất là “Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ” (Đa-ni-ên 12:1). Như Đa-ni-ên và bạn bè của người tại Ba-by-lôn, họ cũng sẽ bày tỏ sự khôn ngoan và hiểu biết. Không những họ có sự khôn ngoan như một đức tính cá nhân mà còn bởi sự khôn ngoan đó, họ hết lòng dẫn dắt người khác đến sự công bình. Một số người sẽ chết hoặc bị xử tử, và trở về với bụi đất, nhưng họ sẽ được sống dậy để vào nơi vĩnh cửu. Như Kinh Thánh đã ghi chép, “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời” (Đa-ni-ên 12:2).

 

XUÂN HY VỌNG

MỘT VÌ VUA VỪA SANH

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 21 tháng 12, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

ĐÊM GIÁNG SINH DIỆU KỲ


TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 36

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:10 PM 04/03/2020

End: 07:10 PM 04/04/2020