ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 47, 2019 #dokinhthanh

Tuần 47: Từ ngày 17 – 23 tháng 11, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Công vụ 14 – Rô-ma 7

Click vào link sau: https://forms.gle/zwCQQRnfR9UKsifr6

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 46, 2019 #dokinhthanh

Tuần 46: Từ ngày 10 – 16 tháng 11, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Giăng 19 – Công vụ 13

1. Ai nói câu này: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi”?
d) Tất cả câu trên đều sai (Giăng 20:28)

2. Trước khi Chúa Giê-su được cất lên trời, Ngài răn dặn các môn đồ hai điều gì?
c) Nhận Đức Thánh Linh và làm chứng (Công vụ 1:8)

3. Bao nhiêu môn đồ nhóm trên phòng cao?
a) 11 (Công vụ 1:13)

4. Những thầy cả thượng phẩm thấy gì trong Phi-e-rơ và Giăng?
d) Tất cả câu trên đều đúng (Công vụ 4:13)

5. Người Do Thái cáo Ê-tiên nói lộng ngôn phạm ai?
d) Tất cả câu trên đều đúng (Công vụ 6:11-13)

 

THỜI KỲ NÀO CŨNG CÓ NGUỜI CHÚA CHỌN

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 16 tháng 11, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ GIAO ƯỚC (Bài Học 8, 16 Tháng 11 – 22 Tháng 11, 2019)

CÂU GỐC: “Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó các quan trưởng, người Lê-vi, và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho . . . chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu” (Nê-hê-mi 9:38; 10:39).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Nê-hê-mi 10:1–29, Sáng thế Ký 4:8–19, Hê-bơ-rơ 13:20, Giô-suê 24, Nê-hê-mi 10:30–39, Hê-bơ-rơ 8:1–7.

Kinh thánh có ý gì mỗi khi nhắc đến “giao ước”? Lời giải thích dễ nhất cho loại giao ước nầy của Kinh Thánh là: đây là một sự thiết lập trên pháp lý về một mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Đó là lời Đức Chúa Trời nói rằng, “Các ngươi là dân của ta, và ta là Đức Chúa Trời (Thần) của các ngươi.” Ngoài giao ước nầy, chúng ta cũng tìm thấy các văn kiện về giao kèo của người ta với nhau trong thời cổ đại, và thường là giữa các nhà lãnh đạo và các chư hầu dưới họ.

Các giao ước được thiết lập bởi vì chúng hữu ích cho cả đôi bên. Người lãnh đạo sẽ bảo hộ và chăm nom người dân, và người dân sẽ cống hiến. Nhưng với Đức Chúa Trời, giao ước của Ngài khác của người ta. Chúa sẽ không hưởng một triều cống nào cả, nhưng Ngài vẫn hứa là Ngài sẽ giữ lời và trung thành theo như giao ước, cho dầu khi người ta không giữ đúng phần giao ước của họ. Và thật vậy, những ân phước và sự rủa sả gắn liền theo như trong giao ước giúp cho dân Y-sơ-ra-ên biết khi nào thì những điều không hay sẽ xảy đến, đó là khi họ đã không giữ trọn giao ước.

Tuần nầy, trong Nê-hê-mi 9, chúng ta sẽ nghiên cứu về giao ước mà người Y-sơ-ra-ên đã tái lập với Đức Chúa Trời, và cùng thảo luận một số dữ kiện trong lịch sử và sự quan trọng của việc lập giao ước trong Kinh Thánh.


TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 48

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 04:36 PM 11/22/2019

End: 04:35 PM 11/23/2019