LÁ THƯ CUỐI CÙNG

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHO BẢY HỘI THÁNH (Bài Học 3, 12 Tháng 1 – 18 Tháng 1, 2019)

CÂU GỐC: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài” (Khải huyền 3:21).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 2:8–11; 2:12–17; 2:18–29; 3:1–6; 3:14–22; Ê-sai 61:10.

Từ đảo Bát-mô, Đức Chúa Giê-su đã qua sứ đồ Giăng gởi thông điệp của Ngài đến dân Ngài. Tuy các bức thư nầy liên hệ đến bảy hội thánh ở Châu Á trong thời Giăng, chúng là những lời tiên tri về tình trạng của hội thánh qua các thời đại.

So sánh các bức thư nầy với nhau thì chúng ta có thể thấy là chúng cùng được viết theo thể loại có sáu phần. Mỗi bức thư là lời Đức Chúa Giê-su nhắc đến tên của từng hội thánh. Phần thứ hai thì bắt đầu bằng câu, “Nầy là lời phán . . . ” là phần Đức Chúa Giê-su giới thiệu Ngài với mỗi hội thánh bằng những biểu tượng đã được diễn tả trong đoạn 1. Mỗi sự diễn tả về Chúa hợp với sự đáp ứng của Ngài cho nhu cầu và tình trạng khó khăn của mỗi hội thánh. Tiếp đó Chúa thẩm định mỗi hội thánh và sau đó Ngài khuyên mỗi hội thánh làm thế nào để vượt ra khỏi các nan đề họ đang có. Cuối cùng, mỗi thông điệp được kết thúc với lời kêu gọi hãy lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Linh và cùng với lời hứa với những người chiến thắng.

Như bài học tuần rồi chúng ta phân tích thông điệp của Chúa cho hội thánh tại Ê-phê-sô và tuần nầy là về các thông điệp cho các hội thánh còn lại, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giê-su mang niềm hy vọng và đáp ứng mọi nhu cầu của mỗi hội thánh trong bất cứ tình trạng nào. Cũng vậy, chắc chắn Ngài cũng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta ngày nay.

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 155

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 05:08 PM 01/25/2019

End: 05:09 PM 01/26/2019