ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 29, 2019 #dokinhthanh

Tuần 29: Từ ngày 14 – 20 tháng 7, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Thi thiên 108 – Châm ngôn 3

Click vào link sau: https://forms.gle/cPxoywA5R9kbzPEK8


Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 28, 2019 #dokinhthanh

Tuần 28: Từ ngày 7 – 13 tháng 7, 2019

Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Thi thiên 72 – Thi thiên 107

1. Vì khi tôi thấy sự ____________ của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo?
c) Hưng thịnh (Thi thiên 73:3)

2. Thà tôi làm ___________ trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ?
d) Tất cả câu trên đều sai (Thi thiên 84:10)

3. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ________ chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan?
a) Ngày (Thi thiên 90:12)

4. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là ________?
a) Thánh (Thi thiên 90:5)

5. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem ________ chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu?
b) Sự vi phạm (Thi thiên 103:12)

Kết quả thi đố Kinh Thánh quý 2, 2019
 
Tại Hội Thánh El Monte:
1. Bà Quỳnh Anh - 61 điểm
2. Bà Huỳnh Mai - 59 điểm
3. Bà Hoàng Trinh - 56 điểm
 
Trên Mạng:
1. Y Đan Byă - 61 điểm
2. Nguyễn bích huyền - 52 điểm
3. Lê Thị Bạch Liên - 51 điểm
 
BTC sẽ liên lạc và gởi phần quà đến quý vị...
 
Cám ơn tất cả quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần do Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thực hiện.
 
Cầu Chúa ban phước trên quý vị.

ĐỨC TIN LỚN 

Chia sẻ Lời Chúa: Ông Trương Thanh

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 13 tháng 7, 2019 tại Hội Thánh El Monte.

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

SA-BÁT: MỘT NGÀY CỦA SỰ TỰ DO (Bài Học 3, 13 Tháng 7 — 19 Tháng 7, 2019)

CÂU GỐC:”Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người” (Mác 2:27).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Xuất Ê-díp-tô Ký 16:16–18, 20:8–11; Phục truyền Luật lệ Ký 5:12–15; Ma-thi-ơ 12:9–13; Lê-vi Ký 25:1–7.

Đức Chúa Trời thiết lập ngày Sa-bát như là hành động cuối của tuần lễ Sáng tạo. Người ta đã nói rằng vào ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời không chỉ nghỉ ngơi, nhưng Ngài đã thiết lập sự nghỉ ngơi làm một phần không thể thiếu trong cách thế giới hiện hữu. Ngày Sa-bát là một minh chứng cho cách chúng ta được tạo ra để tương tác với Chúa và với nhau.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các học giả Kinh Thánh khám phá rằng ngày Sa-bát, một trong các điều răn trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài, xuất hiện rất sớm trong việc thành lập quốc gia Y-sơ-ra-ên mới. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của người Do Thái.

Thông thường khi chúng ta nói về ngày Sa-bát, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang cách nào để tuân thủ, chẳng hạn những việc gì chúng ta không nên làm và như thế nào. Tuy các câu hỏi này rất quan trọng, chúng ta cũng cần hiểu rõ về vai trò không thể thiếu của ngày Sa-bát, là đã được thiết kế trên thế giới và trong cuộc sống của dân Chúa như một biểu tượng của ân điển và sự cung cấp của Đức Chúa Trời.

Như Đức Chúa Giê-su đã nói, ngày Sa-bát Thứ Bảy được tạo ra cho tất cả nhân loại. Khi chúng ta thực sự “nhớ ngày Sa-bát,” nó sẽ thay đổi chúng ta mỗi ngày trong tuần, và – như Đức Chúa Giê-su đã chứng minh – nó có thể là một phương tiện để ban phước cho người khác nữa.

TRÁI TIM VŨ TRỤ


Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 109

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 07:52 PM 07/26/2019

End: 07:51 PM 07/27/2019