SỰ TÀN PHÁ BỞI LỬA

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...

HIỆP MỘT TRONG ĐỨC TIN (Bài Học 8, 17 Tháng 11 – 23 Tháng 11, 2018)

CÂU GỐC: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Công vụ 4:8-12; Công vụ 1:11; Ma-thi-ơ 25:1-13; Hê-bơ-rơ 9:11, 12; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11; 1 Cô-rinh-tô 15:51-54.

Năm 1888, tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm đã trải qua một giai đoạn tranh luận mãnh liệt về cách giải nghĩa của một số câu Thánh Kinh quan trọng. Trong khi các mục sư và các nhà lãnh đạo hội thánh đang tranh luận về sự nhận diện mười sừng trong lời tiên tri của Đa-ni-ên 7 và luật lệ trong Ga-la-ti 3:24, ít người nhận ra thái độ thù địch của họ đối với nhau đã hủy hoại sự thông công và tình thân hữu của họ và do đó làm tổn thương đến sự hiệp nhất và sứ mạng của hội thánh.

Ellen G. White đã lên án mạnh mẽ tình trạng này và khuyến khích tất cả những người tham gia vào các cuộc thảo luận suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của họ với Đức Chúa Giê-su và tình yêu đối với Ngài phải được thể hiện trong hành vi của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta không đồng ý. Bà cũng nói rằng chúng ta không nên mong mọi người trong hội thánh phải đồng ý về mọi điểm giải nghĩa trên tất cả các câu Kinh Thánh.

Nhưng bà cũng nhấn mạnh rằng chúng ta nên tìm sự hiệp một để hiểu biết khi nói đến những niềm tin quan trọng của Cơ Đốc Phục Lâm (xem Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, tr. 28-32). Tuần này chúng ta nhìn vào một số giáo lý quan trọng trong Kinh Thánh làm chúng ta trở
thành Cơ Đốc Phục Lâm và tạo nên sự hiệp nhất trong đức tin.


Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLDTrường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 118

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 04:35 PM 11/23/2018

End: 04:35 PM 11/24/2018