Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 -  Năm 2017

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

“Hãy Chăn Chiên Ta” : 1 và 2 Phi-e-rơ (full)

Mục Lục & Nhập đề
1. LÀM QUEN VỚI PHI-E-RƠ (25 Tháng 3 – 31 Tháng 3)
2. MỘT MÓN QUÀ KHÔNG HỀ BỊ TIÊU HỦY (1 Tháng 4 – 7 Tháng 4)
3. MỘT NƯỚC CỦA CÁC NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ CỦA THẦY TẾ LỄ (8 Tháng 4 – 14 Tháng 4)
4. MỐI TƯƠNG GIAO GIỮA CÁC TÍN ĐỒ (15 Tháng 4 – 21 Tháng 4)
5. SỐNG CHO CHÚA (22 Tháng 4 – 28 Tháng 4)
6. CAM CHỊU VÌ ĐẤNG CHRIST (29 Tháng 4 – 5 Tháng 5)
7. CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CỦA KẺ PHỤC VỤ (6 Tháng 5 – 12 Tháng 5)
8. ĐỨC CHÚA GIÊ-SU TRONG CÁC THƯ TÍN CỦA PHI-E-RƠ (13 Tháng 5 – 19 Tháng 5)
9. HÃY LÀ NGƯỜI THEO CHÚA (20 Tháng 5 – 26 Tháng 5)
10. KINH THÁNH VÀ NHỮNG LỜI BÁO TRƯỚC CHO TƯƠNG LAI (27 Tháng 5 – 2 Tháng 6)
11. CÁC GIÁO SƯ GIẢ (3 Tháng 6 – 9 Tháng 6)
12. NGÀY CỦA CHÚA (10 Tháng 6 – 16 Tháng 6)
13. CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HAI THƯ PHI-E-RƠ (17 Tháng 6 – 23 Tháng 6)


Tác giả:
Robert McIver

Dịch giả:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org