Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 -  Năm 2017

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

PHÚC ÂM TRONG SÁCH GA-LA-TI (Full)
(The Gospel In Galatians)

    Mục Lục & Nhập đề
1. PHAO-LÔ: GIẢNG SƯ CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI DO THÁI (24 Tháng 6 – 30 Tháng 6)
2. SỨ ĐIỆP CỦA PHAO-LÔ VÀ QUYỀN CỦA ÔNG ĐỂ HƯỚNG DẪN HỘI THÁNH (1 Tháng 7 – 7 Tháng 7)
3. QUYỀN LỰC CỦA KINH THÁNH ĐỂ HIỆP MỘT CÁC TÍN ĐỒ (8 Tháng 7 – 14 Tháng 7)
4. ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN MÀ THÔI (15 Tháng 7 – 21 Tháng 7)
5. ĐỨC TIN TRONG CỰU ƯỚC (22 Tháng 7 – 28 Tháng 7)
6. PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA LỜI HỨA (29 Tháng 7 – 4 Tháng 8)
7. CON ĐƯỜNG DẪN TỚI ĐỨC TIN (5 Tháng 8 – 11 Tháng 8)
8. TỪ TÔI MỌI TRỞ THÀNH CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (12 Tháng 8 – 18 Tháng 8)
9. TẤM LÒNG CỦA PHAO-LÔ (19 Tháng 8 – 25 Tháng 8)
10. HAI GIAO ƯỚC (26 Tháng 8 – 1 Tháng 9)
11. ĐƯỢC GIẢI PHÓNG TRONG ĐẤNG CHRIST (2 Tháng 9 – 8 Tháng 9)
12. NHỜ THÁNH LINH MÀ SỐNG (9 Tháng 9 – 15 Tháng 9)
13. PHÚC ÂM VÀ HỘI THÁNH (16 Tháng 9 – 22 Tháng 9)
14. KHOE VỀ THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-SU (23 Tháng 9 – 29 Tháng 9)

Tác giả:
Carl P. Cosaert

Dịch giả:
Bà Phạm Thanh Minh

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Website Trường Sa-bát:
giaohoicodoc.org/truong-sabat

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org