Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 -  Năm 2018

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

QUẢN GIA – Tận Hiến Từ Tấm Lòng (Bài Học Sa-bát Quý 1, 2018 - Full)

Mục Lục & Nhập Đề
1. QUYỀN LỰC CỦA TIỀN BẠC (30 Tháng 12 – 5 Tháng 1)
2. TÔI THẤY, TÔI MUỐN, TÔI CHIẾM (6 Tháng 1 – 12 Tháng 1)
3. ĐỨC CHÚA TRỜI HAY TIỀN BẠC (13 Tháng 1 – 19 Tháng 1)
4. THOÁT KHỎI NHỮNG SỰ XẤU XA CỦA ĐỜI NÀY (20 Tháng 1 – 26 Tháng 1)
5. NHỮNG NGƯỜI QUẢN GIA SAU Ê-ĐEN (27 Tháng 1 – 2 Tháng 2)
6. DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI QUẢN GIA TỐT (3 Tháng 2 – 9 Tháng 2)
7. THÀNH THẬT VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (10 Tháng 2 – 16 Tháng 2)
8. QUYỀN LỰC CỦA SỰ DÂNG HIẾN (17 Tháng 2 – 23 Tháng 2)
9. NHỮNG CỦA LỄ BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN (24 Tháng 2 – 2 Tháng 3)
10. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (3 Tháng 3 – 9 Tháng 3)
11. MẮC NỢ (10 Tháng 3 – 16 Tháng 3)
12. CÁC THÓI QUEN CỦA NGƯỜI QUẢN GIA (17 Tháng 3 – 23 Tháng 3)
13. NHỮNG KẾT QUẢ CỦA CHỨC QUẢN GIA (24 Tháng 3 – 30 Tháng 3)

 

Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 -  Năm 2017

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Được Cứu Chỉ Bởi Đức Tin – SÁCH RÔ-MA (FULL)

MỤC LỤC & Nhập Đề
1. SỨ ĐỒ PHAO-LÔ Ở THÀNH LA MÃ (30 Tháng 9 – 6 Tháng 10, 2017)
2. SỰ TRANH CÃI (7 Tháng 10 – 13 Tháng 10, 2017)
3. MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ PHẠM TỘI (14 Tháng 10 – 20 Tháng 10, 2017)
4. ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH BỞI ĐỨC TIN (21 Tháng 10 – 27 Tháng 10, 2017)
5. ĐỨC TIN CỦA ÁP-RA-HAM (28 Tháng 10 – 3 Tháng 11, 2017)
6. A-ĐAM VÀ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU (4 Tháng 11 – 10 Tháng 11, 2017)
7. CHIẾN THẮNG TỘI LỖI (11 Tháng 11 – 17 Tháng 11 , 2017)
8. AI LÀ NGƯỜI TRONG RÔ-MA 7? (18 Tháng 11 – 24 Tháng 11, 2017)
9. “NHỮNG KẺ Ở TRONG ĐẤNG CHRIST” (25 Tháng 11 – 1 Tháng 12, 2017)
10. CON CÁI CỦA LỜI HỨA (2 Tháng 12 – 8 Tháng 12, 2017)
11. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN (9 Tháng 12 – 15 tháng 12, 2017)
12. ĐÁNH BẠI ĐIỀU ÁC BẰNG CÁCH LÀM ĐIỀU THIỆN (16 Tháng 12 – 22 tháng 12, 2017)
13. SỐNG ĐỜI CƠ ĐỐC NHÂN (23 Tháng 12 – 29 Tháng 12, 2017)Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 -  Năm 2017

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

PHÚC ÂM TRONG SÁCH GA-LA-TI (Full)
(The Gospel In Galatians)

    Mục Lục & Nhập đề
1. PHAO-LÔ: GIẢNG SƯ CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI DO THÁI (24 Tháng 6 – 30 Tháng 6)
2. SỨ ĐIỆP CỦA PHAO-LÔ VÀ QUYỀN CỦA ÔNG ĐỂ HƯỚNG DẪN HỘI THÁNH (1 Tháng 7 – 7 Tháng 7)
3. QUYỀN LỰC CỦA KINH THÁNH ĐỂ HIỆP MỘT CÁC TÍN ĐỒ (8 Tháng 7 – 14 Tháng 7)
4. ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN MÀ THÔI (15 Tháng 7 – 21 Tháng 7)
5. ĐỨC TIN TRONG CỰU ƯỚC (22 Tháng 7 – 28 Tháng 7)
6. PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA LỜI HỨA (29 Tháng 7 – 4 Tháng 8)
7. CON ĐƯỜNG DẪN TỚI ĐỨC TIN (5 Tháng 8 – 11 Tháng 8)
8. TỪ TÔI MỌI TRỞ THÀNH CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (12 Tháng 8 – 18 Tháng 8)
9. TẤM LÒNG CỦA PHAO-LÔ (19 Tháng 8 – 25 Tháng 8)
10. HAI GIAO ƯỚC (26 Tháng 8 – 1 Tháng 9)
11. ĐƯỢC GIẢI PHÓNG TRONG ĐẤNG CHRIST (2 Tháng 9 – 8 Tháng 9)
12. NHỜ THÁNH LINH MÀ SỐNG (9 Tháng 9 – 15 Tháng 9)
13. PHÚC ÂM VÀ HỘI THÁNH (16 Tháng 9 – 22 Tháng 9)
14. KHOE VỀ THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-SU (23 Tháng 9 – 29 Tháng 9)Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 -  Năm 2017

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

“Hãy Chăn Chiên Ta” : 1 và 2 Phi-e-rơ (full)

Mục Lục & Nhập đề
1. LÀM QUEN VỚI PHI-E-RƠ (25 Tháng 3 – 31 Tháng 3)
2. MỘT MÓN QUÀ KHÔNG HỀ BỊ TIÊU HỦY (1 Tháng 4 – 7 Tháng 4)
3. MỘT NƯỚC CỦA CÁC NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ CỦA THẦY TẾ LỄ (8 Tháng 4 – 14 Tháng 4)
4. MỐI TƯƠNG GIAO GIỮA CÁC TÍN ĐỒ (15 Tháng 4 – 21 Tháng 4)
5. SỐNG CHO CHÚA (22 Tháng 4 – 28 Tháng 4)
6. CAM CHỊU VÌ ĐẤNG CHRIST (29 Tháng 4 – 5 Tháng 5)
7. CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CỦA KẺ PHỤC VỤ (6 Tháng 5 – 12 Tháng 5)
8. ĐỨC CHÚA GIÊ-SU TRONG CÁC THƯ TÍN CỦA PHI-E-RƠ (13 Tháng 5 – 19 Tháng 5)
9. HÃY LÀ NGƯỜI THEO CHÚA (20 Tháng 5 – 26 Tháng 5)
10. KINH THÁNH VÀ NHỮNG LỜI BÁO TRƯỚC CHO TƯƠNG LAI (27 Tháng 5 – 2 Tháng 6)
11. CÁC GIÁO SƯ GIẢ (3 Tháng 6 – 9 Tháng 6)
12. NGÀY CỦA CHÚA (10 Tháng 6 – 16 Tháng 6)
13. CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HAI THƯ PHI-E-RƠ (17 Tháng 6 – 23 Tháng 6)

Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 -  Năm 2017

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

ĐỨC THÁNH LINH VÀ ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG (full)

Mục Lục & Nhập đề
1. ĐỨC THÁNH LINH VÀ KINH THÁNH (31 Tháng 12 – 6 Tháng 1)
2. ĐỨC THÁNH LINH: LÀM VIỆC TRONG HẬU TRƯỜNG (7 Tháng 1 – 13 Tháng 1)
3. ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI (14 Tháng 1 – 20 Tháng 1)
4. ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI? (21 Tháng 1 – 27 Tháng 1)
5. PHÉP BÁP-TÊM VÀ SỰ ĐẦY TRÀN ĐỨC THÁNH LINH (28 Tháng 1 – 3 Tháng 2)
6. ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỐNG CUỘC ĐỜI THÁNH THIỆN (4 Tháng 2 – 10 Tháng 2)
7. TRÁI CỦA THÁNH LINH (11 Tháng 2 – 17 Tháng 2)
8. NHỮNG SỰ BAN CHO CỦA ĐỨC THÁNH LINH (18 Tháng 2 – 24 Tháng 2)
9. ĐỨC THÁNH LINH VÀ HỘI THÁNH (25 Tháng 2 – 3 Tháng 3)
10. ĐỨC THÁNH LINH, KINH THÁNH, VÀ SỰ CẦU NGUYỆN (4 Tháng 3 – 10 Tháng 3)
11. ĐỪNG LÀM BUỒN VÀ CHỐNG ĐỐI ĐỨC THÁNH LINH (11 Tháng 3 – 17 Tháng 3)
12. CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH (18 Tháng 3 – 24 Tháng 3)Tháng 10 | tháng 11 | Tháng 12 -  Năm 2016

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Mục Lục & Nhập Đề
Bài 1, ĐOẠN KẾT (24 Tháng 9 – 30 Tháng 9)
Bài 2, THIỆN ÁC ĐẤU TRANH (1 Tháng 10 – 7 Tháng 10)
Bài 3, “GIÓP HÁ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI LUỐNG CÔNG SAO?” (8 Tháng 10 – 14 Tháng 10)
Bài 4, THƯỢNG ĐẾ VÀ SỰ ĐAU KHỔ CỦA NHÂN LOẠI (15 Tháng 10 - 21 Tháng 10)
Bài 5, CÁI NGÀY ĐÁNG NGUYỀN RỦA (22 Tháng 10 - 28 Tháng 10)
Bài 6, PHẢI CHĂNG SỰ PHỈ BÁNG KHÔNG CÓ LÝ DO (29 Tháng 10 – 4 Tháng 11)
Bài 7, TRỪNG PHẠT ĐÍCH ĐÁNG (5 Tháng 11 - 11 Tháng 11)
Bài 8, HUYẾT VÔ TỘI (12 Tháng 11 - 18 Tháng 11)
Bài 9, TIA HY VỌNG (19 Tháng 11 – 25 Tháng 11)
Bài 10, CƠN GIẬN CỦA Ê-LI-HU (26 Tháng 11 – 2 Tháng 12)
Bài 11, TỪ GIỮA CƠN GIÓ TRỐT (3 Tháng 12 – 9 Tháng 12)
Bài 12, ĐẤNG CỨU CHUỘC CỦA ÔNG GIÓP (10 Tháng 12 - 16 Tháng 12)
Bài 13, CÁ TÁNH CỦA ÔNG GIÓP (17 Tháng 12 - 23 Tháng 12)
Bài 14, NHỮNG BÀI HỌC TỪ SÁCH GIÓP (24 Tháng 12 – 30 Tháng 12)Tháng 7 | tháng 8 | Tháng 9  -   Năm 2016

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Mục lục & Nhập đề
Bài 1, “SỰ TRÙNG TU MUÔN VẬT” (25 Tháng 6 – 1 Tháng 7)
Bài 2, PHỤC HỒI QUYỀN CAI TRỊ (2 Tháng 7 – 8 Tháng 7)
Bài 3, CÔNG BÌNH VÀ BÁC ÁI TRONG CỰU ƯỚC: PHẦN 1 (9 Tháng 7 – 15 Tháng 7)
Bài 4, CÔNG BÌNH VÀ BÁC ÁI TRONG CỰU ƯỚC: PHẦN 2 (16 Tháng 7 – 22 Tháng 7)
Bài 5, ĐỨC CHÚA GIÊ-SU GẦN GŨI VỚI CỘNG ĐỒNG (23 Tháng 7 – 29 Tháng 7)
Bài 6, ĐỨC CHÚA GIÊ-SU HÒA ĐỒNG VỚI MỌI NGƯỜI (30 Tháng 7 – 5 Tháng 8)
Bài 7, ĐỨC CHÚA GIÊ-SU MUỐN SỰ TỐT LÀNH (6 Tháng 8 – 12 Tháng 8)
Bài 8, ĐỨC CHÚA GIÊ-SU BIỂU LỘ LÒNG CẢM THÔNG (13 Tháng 8 – 19 Tháng 8)
Bài 9, ĐỨC CHÚA GIÊ-SU ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU (20 Tháng 8 – 26 Tháng 8)
Bài 10, ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHIẾM ĐƯỢC LÒNG TIN CẬY (27 Tháng 8 – 2 Tháng 9)
Bài 11, ĐỨC CHÚA GIÊ-SU PHÁN “HÃY THEO TA” (3 Tháng 9 – 9 Tháng 9)
Bài 12, TRUYỀN GIÁO TRONG CÁC ĐÔ THỊ THỜI KỲ CUỐI CÙNG (10 Tháng 9 – 16 Tháng 9)
Bài 13, CHÚNG TA PHẢI CHỜ NHƯ THẾ NÀO? (17 Tháng 9 – 23 Tháng 9)Tam cá nguyệt thứ hai, 2016

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)


Bài học 1, tuần lễ    26/3 - 1/4

Bài học 2, tuần lễ    2/4 - 8/4


Bài học 3, tuần lễ    9/4 - 15/4


Bài học 4, tuần lễ    16/4 - 22/4


Bài học 5, tuần lễ    23/4 - 29/4


Bài học 6, tuần lễ    30/4 - 6/5


Bài học 7, tuần lễ    7/5 - 13/5


Bài học 8, tuần lễ    14/5 - 20/5


Bài học 9, tuần lễ    21/5 - 27/5


Bài học 10, tuần lễ    28/5 - 3/6


Bài học 11, tuần lễ    4/6 - 10/6


Bài học 12, tuần lễ    11/6 - 17/6


Bài học 13, tuần lễ    18/6 - 24/6
Tam cá nguyệt thứ nhất, 2016

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

    Bài học 1, tuần lễ    26/12 - 1/1

    Bài học 2, tuần lễ    2/1 - 8/1

    Bài học 3, tuần lễ    9/1 - 15/1

    Bài học 4, tuần lễ    16/1 - 22/1

    Bài học 5, tuần lễ    23/1 - 29/1

    Bài học 6, tuần lễ    30/1 - 5/2

    Bài học 7, tuần lễ    6/2 - 12/2

    Bài học 8, tuần lễ    13/2 - 19/2

    Bài học 9, tuần lễ    20/2 - 26/2

    Bài học 10, tuần lễ    27/2 - 4/3

    Bài học 11, tuần lễ    5/3 - 11/3

    Bài học 12, tuần lễ    12/3 - 18/3

    Bài học 13, tuần lễ    19/3 - 25/3Tam cá nguyệt thứ tư, 2015

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

    Bài học 1, tuần lễ    9/26 - 10/2

    Bài học 2, tuần lễ    10/3 - 10/9

    Bài học 3, tuần lễ    10/10 - 10/16

    
Bài học 4, tuần lễ    10/17 - 10/23

    Bài học 5, tuần lễ    10/24 - 10/30

    Bài học 6, tuần lễ    10/31 - 11/6

    Bài học 7, tuần lễ    11/7 - 11/13

    Bài học 8, tuần lễ    11/14 - 11/20

    Bài học 9, tuần lễ    11/21 - 11/27

 
   Bài học 10, tuần lễ    11/28 - 12/4

    Bài học 11, tuần lễ    5/12 - 11/12

    Bài học 12, tuần lễ    12/12 - 12/18

    Bài học 13, tuần lễ    12/19 - 12/25


Tam cá nguyệt thứ ba, 2015

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

     Bài học 1, tuần lễ    6/27 - 7/3

     Bài học 2, tuần lễ    7/4 - 7/10

    Bài học 3, tuần lễ    7/11 - 7/17

     Bài học 4, tuần lễ    7/18 - 7/24

     Bài học 5, tuần lễ    7/25 - 7/31

     Bài học 6, tuần lễ    8/1 - 7/8

     Bài học 7, tuần lễ    9/8 - 8/14

     Bài học 8, tuần lễ    8/15 - 8/21

     Bài học 9, tuần lễ    8/22 - 8/28

     Bài học 10, tuần lễ   8/29 - 9/4

     Bài học 11, tuần lễ   9/5 - 9/11

     Bài học 12, tuần lễ  9/12 - 9/18

     Bài học 13, tuần lễ  9/09 - 9/25

Tam cá nguyệt thứ hai, 2015


(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

     Bài học 1, tuần lễ    3/28 - 3/4

     Bài học 2, tuần lễ    4/4 - 4/10

    Bài học 3, tuần lễ    4/11 - 4/17

     Bài học 4, tuần lễ    4/18 - 4/24

     Bài học 5, tuần lễ    4/25 - 5/1

     Bài học 6, tuần lễ    5/2 - 5/8

     Bài học 7, tuần lễ    5/9 - 5/15

     Bài học 8, tuần lễ    5/16 - 5/22

     Bài học 9, tuần lễ    5/23 - 5/29

     Bài học 10, tuần lễ   5/30 - 5/6

     Bài học 11, tuần lễ   6/6 - 6/12

     Bài học 12, tuần lễ  6/13 - 6/19

     Bài học 13, tuần lễ  6/20 - 6/26

 

Tam cá nguyệt thứ Tư, 2014

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ      9/27 - 10/3

Bài học 2, tuần lễ    10/4 - 10/10

Bài học 3, tuần lễ  10/11 - 10/17

Bài học 4,  tuần lễ 10/18 - 10/24

Bài học 5, tuần lễ  10/25 - 10/31

Bài học 6, tuần lễ     11/1 - 11/7

Bài học 7, tuần lễ    11/8 - 11/14

Bài học 8, tuần lễ  11/14 - 11/21
 

Bài học 9, tuần lễ  11/22 - 11/28

Bài học 10, tuần lễ  11/29 - 12/5

Bài học 11, tuần lễ  12/6 - 12/12

Bài học 12, tuần lễ 12/13 - 12/19

Bài học 13, tuần lễ  12/20 - 12/26

 

Tam cá nguyệt thứ ba, 2014

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ       6/28 - 7/4

Bài học 2, tuần lễ       7/5 - 7/11

Bài học 3, tuần lễ     7/12 - 7/18

Bài học 4, tuần lễ     7/19 - 7/25

Bài học 5, tuần lễ       7/26 - 8/1

Bài học 6, tuần lễ       8/2 - 8/8  

Bài học 7, tuần lễ       8/9 - 8/15

Bài học 8, tuần lễ     8/16 - 8/22

Bài học 9, tuần lễ     8/23 - 8/29

Bài học 10, tuần lễ     8/30 - 9/5

Bài học 11, tuần lễ     9/6 - 9/12

Bài học 12, tuần lễ   9/13 - 9/19

Bài học 13, tuần lễ   9/20 - 9/26

 

Tam cá nguyệt thứ nhì, 2014

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ    3/29 - 4/4

Bài học 2, tuần lễ    4/5 - 4/11

Bài học 3, tuần lễ  4/12 - 4/18

Bài học 4, tuần lễ  4/19 - 4/25

Bài học 5, tuần lễ   4/26  - 5/2

Bài học 6, tuần lễ      5/3 - 5/9

Bài học 7, tuần lễ   5/10 - 5/16 

Bài học 8, tuần lễ   5/17 - 5/23

Bài học 9 tuần lễ    5/24 - 5/30 

Bài học 10, tuần lễ   5/31 - 6/6

Bài học 11, tuần lễ   6/7 - 6/13

Bài học 12, tuần lễ 6/14 - 6/20

Bài học 13, tuần lễ 6/21 - 6/27

 

Tam cá nguyệt thứ nhất, 2014

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ 12/28 - 1/3

Bài học 2, tuần lễ   1/4 - 1/10

Bài học 3, tuần lễ  1/11 - 1/17

Bài học 4, tuần lễ  1/18 - 1/24

Bài học 5, tuần lễ  1/25 - 1/31

Bài học 6, tuần lễ     2/1 - 2/7

Bài học 7, tuần lễ    2/8 - 2/14

Bài học 8, tuần lễ  2/15 - 2/21

Bài học 9, tuần lễ  2/22 - 2/28

Bài học 10, tuần lễ    3/1 - 3/7

Bài học 11, tuần lễ  3/8 - 3/14

Bài học 12, tuần lễ 3/15 - 3/21

Bài học 13, tuần lễ 3/22 - 3/28 

 

 

Tam cá nguyệt thứ tư, 2013

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ    9/28 - 10/4

Bài học 2, tuần lễ   5/10 - 10/11

Bài học 3, tuần lễ 10/12 - 10/18

Bài học 4, tuần lễ 10/19 - 11/25

Bài học 5, tuần lễ   10/26 - 11/1

Bài học 6, tuần lễ     11/2 - 11/8

Bài học 7, tuần lễ   11/9 - 11/15

Bài học 8, tuần lễ  11/16 - 11/22

Bài học 9, tuần lễ  11/23 - 11/29

Bài học 10, tuần lễ  11/30 - 12/6

Bài học 11, tuần lễ  12/7 - 12/13

Bài học 12, tuần lễ 12/14 - 12/20

Bài học 13, tuần lễ 12/21 - 12/27

 

 

Tam cá nguyệt thứ ba, 2013

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ      6/29 - 7/5

Bài học 2, tuần lễ      7/6 - 7/12

Bài học 3, tuần lễ     7/13 - 7/19

Bài học 4, tuần lễ     7/20 - 7/26

Bài học 5, tuần lễ       7/27 - 8/2

Bài học 6, tuần lễ        8/3 - 8/9

Bài học 7, tuần lễ     8/10 - 8/16

Bài học 8, tuần lễ     8/17 - 8/23

Bài học 9, tuần lễ     8/24 - 8/30

Bài học 10, tuần lễ     8/31 - 9/6

Bài học 11, tuần lễ     9/7 - 9/13

Bài học 12, tuần lễ    9/14 - 9/20

Bài học 13, tuần lễ    9/21 - 9/27

 

 

Tam cá nguyệt thứ nhì, 2013

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ     3/30 - 4/5

Bài học 2, tuần lễ     4/6 - 4/12

Bài học 3, tuần lễ   4/13 - 4/19

Bài học 4, tuần lễ   4/20 - 4/26

Bài học 5, tuần lễ     4/27 - 5/3

Bài học 6, tuần lễ     5/4 - 5/10

Bài học 7, tuần lễ   5/11 - 5/17

Bài học 8, tuần lễ    5/18 - 5/24

Bài học 9, tuần lễ    5/25 - 5/31

Bài học 10, tuần lễ      6/1 - 6/7

Bài học 11, tuần lễ    6/8 - 6/14

Bài học 12, tuần lễ   6/15 - 6/21

Bài học 13, tuần lễ   6/22 - 6/28

 

 

Tam cá nguyệt thứ nhất, 2013

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ    12/29 - 1/4

Bài học 2, tuần lễ      1/5 - 1/11

Bài học 3, tuần lễ    1/12 - 1/18

Bài học 4, tuần lễ    1/19 - 1/25

Bài học 5, tuần lễ      1/26 - 2/1

Bài học 6, tuần lễ        2/2 - 2/8

Bài học 7, tuần lễ      2/9 - 2/15

Bài học 8, tuần lễ    2/16 - 2/22

Bài học 9, tuần lễ      2/23 - 3/1

Bài học 10, tuần lễ      3/2 - 3/8

Bài học 11, tuần lễ    3/9 - 3/15

Bài học 12, tuần lễ  3/16 - 3/22

Bài học 13, tuần lễ  3/23 - 3/29

 

 

Tam cá nguyệt thứ tư, 2012

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ     9/29 - 10/5

Bài học 2, tuần lễ    10/6 - 10/12

Bài học 3, tuần lễ   10/13 - 10/19

Bài học 4, tuần lễ   10/20 - 10/26

Bài học 5, tuần lễ    10/27 - 11/2

Bài học 6, tuần lễ      11/3 - 11/9

Bài học 7, tuần lễ   11/10 - 11/16

Bài học 8, tuần lễ   11/17 - 11/23

Bài học 9, tuần lễ   11/24 - 11/30

Bài học 10, tuần lễ     12/1 - 12/7

Bài học 11, tuần lễ   12/8 - 12/14

Bài học 12, tuần lễ 12/15 - 12/21

Bài học 13, tuần lễ 12/22 - 12/28

 

 

Tam cá nguyệt thứ ba, 2012

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ 6/30 - 7/6

Bài học 2, tuần lễ 7/7 - 7/13

Bài học 3, tuần lễ 7/14 - 7/20

Bài học 4, tuần lễ 7/21 - 7/27

Bài học 5, tuần lễ 7/28 - 8/3

Bài học 6, tuần lễ 8/4 - 8/10

Bài học 7, tuần lễ 8/11 - 8/17

Bài học 8, tuần lễ 8/18 - 8/24

Bài học 9, tuần lễ 8/25 - 8/31

Bài học 10, tuần lễ 9/1 - 9/7

Bài học 11, tuần lễ 9/8 - 9/14

Bài học 12, tuần lễ 9/15 - 9/21

Bài học 13, tuần lễ 9/22 - 9/28 

 

 

Tam cá nguyệt thứ nhì, 2012

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ 3/31 - 4/6

Bài học 2, tuần lễ 4/7 - 4/13

Bài học 3, tuần lễ 4/14 - 4/20

Bài học 4, tuần lễ 4/21 - 4/27

Bài học 5, tuần lễ  4/28 - 5/4

Bài học 6, tuần lễ 5/5 - 5/11

Bài học 7, tuần lễ 5/12 - 5/18

Bài học 8, tuần lễ 5/19 - 5/25

Bài học 9, tuần lễ 5/26 - 6/1

Bài học 10, tuần lễ 6/2 - 6/8

Bài học 11, tuần lễ 6/9 - 6/15

Bài học 12, tuần lễ 6/16 - 6/22

Bài học 13, tuần lễ 6/23 - 6/29

 

 

Tam cá nguyệt thứ nhất, 2012

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ 12/31 - 1/6

Bài học 2, tuần lễ 1/7 - 1/13

Bài học 3, tuần lễ 1/14 - 1/20

Bài học 4, tuần lễ 1/21 - 1/27

Bài học 5, tuần lễ 1/28 - 2/3

Bài học 6, tuần lễ 2/4 - 2/10

Bài học 7, tuần lễ 2/11 - 2/17

Bài học 8, tuần lễ 2/18 - 2/24

Bài học 9, tuần lễ 2/25 - 3/2

Bài học 10, tuần lễ 3/3 - 3/9

Bài học 11, tuần lễ 3/10 - 3/16

Bài học 12, tuần lễ 3/17 - 3/23

Bài học 13, tuần lễ 3/24 - 3/30

 

 

Tam cá nguyệt thứ tư, 2011

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài hoc 1, tuần lễ 9/24 - 9/30 

Bài học 2, tuần lễ 10/1 - 10/7

Bài học 3, tuần lễ 10/8 - 10/14

Bài học 4, tuần lễ 10/15 - 10/21

Bài học 5, tuần lễ 10/22 - 10/28

Bài học 6, tuần lễ 10/29 - 11/4

Bài học 7, tuần lễ 11/5 - 11/11

Bài học 8, tuần lễ 11/12 - 11/18

Bài học 9, tuần lễ 11/19 - 11/25

Bài học 10, tuần lễ 11/26 - 12/2

Bài học 11, tuần lễ 12/3 - 12/9

Bài học 12, tuần lễ 12/10 - 12/16

Bài học 13, tuần lễ 12/17 - 12/23

 Bài học 14, tuần lễ 12/24 - 12/30

 

 

Tam cá nguyệt thứ ba, 2011

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ 6/25 - 7/1

Bài học 2, tuần lễ 7/2 - 7/8

Bài học 3, tuần lễ 7/9 - 7/15

Bài học 4, tuần lễ 7/16 - 7/22

Bài học 5, tuần lễ 7/23 - 7/29

Bài học 6, tuần lễ 7/30 - 8/5

Bài học 7, tuần lễ 8/6 - 8/12

Bài học 8, tuần lễ 8/13 - 8/19

Bài học 9, tuần lễ 8/20 - 8/26

Bài học 10, tuần lễ 8/27 - 9/2

Bài học 11, tuần lễ 9/3 - 9/9

Bài học 12, tuần lễ 9/10 - 9/16

Bài học 13, tuần lễ 9/17 - 9/23

 

 

Tam cá nguyệt thứ nhì, 2011

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ 3/26 - 4/1

Bài học 2, tuần lễ 4/2 - 4/8

Bài học 3, tuần lễ 4/9 - 4/15

Bài học 4, tuần lễ 4/16 - 4/22

Bài học 5, tuần lễ 4/23 - 4/29

Bài học 6, tuần lễ 4/30 - 5/6

Bài học 7, tuần lễ 5/7 - 5/13

Bài học 8, tuần lễ 5/14 - 5/20

Bài học 9, tuần lễ 5/21 - 5/27

Bài học 10, tuần lễ 5/28 - 6/3

Bài học 11, tuần lễ 6/4 - 6/10

Bài học 12, tuần lễ 6/11 - 6/17

Bài học 13, tuần lễ 6/18 - 6/24

 

 

Tam cá nguyệt thứ nhất, 2011.

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

Bài học 1, tuần lễ 12/25 - 12/31

Bài học 2, tuần lễ 1/1 - 1/7

Bài học 3, tuần lễ 1/8 - 1/14

Bài học 4, tuần lễ 1/15 - 1/21

Bài học 5, tuần lễ 1/22 - 1/28

Bài học 6, tuần lễ 1/29 - 2/4

Bài học 7, tuần lễ 2/5 - 2/11

Bài học 8, tuần lễ 2/12 - 2/18

 Bài học 9, tuần lễ 2/19 - 2/25

Bài học 10, tuần lễ 2/26 - 3/4

 Bài học 11, tuẫn lễ 3/5 - 3/11

Bài học 12, tuần lễ 3/12 - 3/18

Bài học 13, tuần lễ 3/19 - 3/25

 

 

Tam cá nguyệt thứ tư, 2010. 

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

 Bài học 1, tuần lễ 9/25 - 10/1

Bài học 2, tuần lễ 10/2 - 10/8

Bài học 3, tuần lễ 10/9 - 10/15

Bài học 4, tuần lễ 10/16 - 10/22

Bài học 5, tuần lễ 10/23 - 10/29

Bài học 6, tuần lễ 10/30 - 11/5

Bài học 7, tuần lễ 11/6 - 11/12

Bài học 8, tuần lễ 11/13 - 11/19

Bài học 9, tuần lễ 11/20 - 11/26

Bài học 10, tuần lễ 11/27 - 12/3

Bài học 11, tuần lễ 12/4 - 12/10

Bài học 12, tuần lễ 12/11 - 12/17

Bài học 13, tuần lễ 12/18 - 12/24