Bảo đảm có sự bình an

Thế giới ngày nay thường đem đến cho chúng ta nhiều sự bất ổn. Mọi người không ít thì nhiều đều phải chịu tác động bởi những bất an, thất vọng hay mất mát.

Khi bất thình lình tôi phải đối diện với những mất mát trong cuộc sống. Tôi dễ dàng tìm đến Chúa để phàn nàn: “Ngài đang nghĩ gì vậy?” và “Sao Chúa lại để chuyện như vậy xảy đến với con?” Nhưng rồi thời gian qua đi theo sau những lời cầu nguyện, tôi nguôi ngoai dần và cảm thấy như là mình đã trao trọn cho Chúa những trở ngại, thắc mắc, thất vọng …. Đúng ra là mọi sự, và lòng tôi cảm thấy an bình trở lại.

Trước đây tôi thường giao cho Chúa chỉ vừa đủ những điều trắc trở để tôi cảm thấy đôi vai mình bớt nặng. Bây giờ, tôi trao cho Ngài tất cả mọi sự, tôi trút hết gánh nặng cho Ngài để tâm hồn tôi cảm thấy hoàn toàn thanh thản, nhẹ nhõm. Quyết định trao cho Ngài mọi sự không phải là cứ kéo dài ra mà phải là một qui trình có hệ thống. Như là một bước nhảy khỏi bờ vách đá mà ai cũng biết sẽ rơi xuống một nơi vô định. Khi cuộc đời tiến đến một khúc quanh mà mình không hình dung ra được, tôi đặt hết niềm tin vào Chúa. Và tôi tìm được sự bình an khi biết rằng mình đã trao hết gánh nặng cho Ngài.

Thật dễ dàng đặt niềm tin của mình nơi thế giới này hay vào những sự việc ngoài đời. Nhưng chúng ta sẽ không cảm thấy thực sự an bình cho đến khi chúng ta tìm đến Chúa. Khi Chúa Giê-Su nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ rời xa họ thì tất cả đều sợ hãi. Ngài nói: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).

Phù du và không ổn định

Trong cuốn sách “Ghì chặt lấy tình yêu của Chúa” tác giả James Bryan Smith có nói: “Sự bình an mà thế gian cho đến từ sự giàu mạnh, từ sự cảnh báo về an ninh và qua những hiệp ước thỏa thuận giữa các quốc gia, từ sự canh chừng của láng giềng, từ sự an toàn của những túi hơi trong chiếc xe mà bạn đang lái…. Sự bình an mà thế gian cho thì phù du và không ổn định. Trong khi sự bình an mà Chúa Giê-Su ban cho chúng ta đến từ việc Ngài sẽ không bao giờ rời xa hay bỏ rơi chúng ta”.
 
Ông nói tiếp: “Sự bình an không có nghĩa là không có sự tranh luận nhưng mà là có sự hiện diện của Thiên Chúa. Không cần biết chúng ta đang phải đương đầu với khó khăn gì, nhưng chúng ta đương đầu nó cùng với sự hiện diện và quyền năng của Người đã khắc phục được toàn thế gian”.

Dù chúng ta có phải đối diện với những mất mát, cảm thấy buồn chán, chúng ta bị thất nghiệp, cảm thấy thất bại, túng thiếu tiền bạc, đói khát, hay gia đình tan vỡ … Chúng ta vẫn được hứa hẹn có sự bình an từ Người đã tạo dựng ra loài người. Có những tình huống không may mắn, chúng ta có thể cảm nhận là Chúa đã bỏ rơi mình, hoặc là Ngài không để ý gì đến mình. Ông Smith đã nói: “Chúng ta đã không thể tự sinh ra mình. Sự hiện hữu của chúng ta không lệ thuộc vào bất cứ điều gì chúng ta đã làm. Chúa đã tạo ra loài người từ tình yêu thương của Ngài …” Sự bình an là của chúng ta; hoàn toàn được bảo đảm vô hạn định.

Người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-Sai 26:3).

By Erika Gladden
Ngọc-Anh phỏng dịch