Bây Giờ Bạn Có Nghe Tôi Rõ Không?

Bất cứ người nào trong chúng ta xem Ti-Vi thì có lẽ đều nghe một quảng cáo rất quen thuộc về điện thoại di động với thành ngữ là "Bây giờ bạn có nghe tôi rõ không?". Mục đích của quảng cáo này có ý là nếu sự tiếp nhận tín hiệu của làn sóng điện thoại di động bị yếu thì người nói điện thoại phải di chuyển nhiều vị trí và góc cạnh khác nhau để có thể nghe được người ở đầu bên kia nói gì. Vì vậy câu hỏi "Bây giờ bạn có nghe tôi rõ không?" được đặt ra.

Tôi tự nghĩ đây cũng có thể là câu hỏi mà Thượng Đế đặt ra khi Ngài muốn nói chuyện cùng chúng ta. Chúa biết rằng chúng ta đang ở bên kia đầu dây và ngược lại chúng ta cũng biết là Ngài đang ở một nơi nào đó. Nhưng sự liên lạc bị đứt khoảng và lúc rõ lúc không, cho đến một lúc nào đó chúng ta thật sự không còn nghe tiếng Ngài nữa.

Thượng Đế cũng cố gắng thử nhiều phương cách khác nhau để liên lạc với chúng ta. Ngài ban cho chúng ta những hạnh phúc và vui vẻ. Có thể Ngài ban cho chúng ta một hôn nhân tốt đẹp, sự chào đời của một đứa con, một việc làm mới, hoặc bằng nhiều ơn phước với những khía cạnh khác nhau và mục đích là để cố gắng liên lạc với chúng ta với câu hỏi là "Bây giờ ngươi có nghe tiếng ta chăng?".

Hoặc cũng có thể chúng ta gặp phải những thử thách khó khăn về vấn đề hôn nhân, bệnh hoạn của con cái, bị mất việc làm, hoặc bằng nhiều khía cạnh rắc rối khác. Tất cả đều có dụng ý làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Và biết rằng trong lúc gặp những khó khăn thì chúng ta đi tìm đến Ngài để được trợ giúp. Chúa dùng những giây phút ấy để hỏi chúng ta "Bây giờ ngươi có nghe tiếng ta chăng?" và " Hỡi con, bây giờ thì sao?" hoặc "Con ơi, ngay lúc này đây!".

Hầu hết chúng ta cần nhận được tín hiệu một cách rõ ràng trong lúc nói chuyện cùng Thượng Đế. Không phải chúng ta không có được một đường giây cung cấp liên lạc rõ ràng. Chẳng những vậy mà sự cung cấp này lại được miễn phí cho chúng ta nữa. Vì vậy chúng ta không có một lý do nào để phàn nàn cả. Lý do duy nhất làm cho sự liên lạc với Thượng Đế không được liên tục và rõ ràng là ở nơi chúng ta. Chúng ta có thể làm cho sự liên lạc với Ngài được rõ ràng hơn bằng cách thực hành những điều lệ thông thường mà chúng ta vẫn áp dụng trong việc liên lạc bằng điện thoại:

Những Điều Lệ Thực Hành

1. Gọi đúng số điện thoại: Trong trường hợp này, chúng ta cần biết rõ người mà chúng ta đang nói chuyện. Chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ xem: thật là một vinh dự lớn lao được nói chuyện cùng với một Đấng Chí Cao là người đã dựng nên chúng ta và cũng Đấng đó đang sẵn sàng nghe chúng ta nói. Như vậy càng làm cho chúng ta thêm nóng lòng chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng tiếp nhận những tín hiệu rõ ràng của Ngài.

2. Chờ đón những thông điệp từ bên kia đầu dây: Đôi khi những lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là một chiều. Có nghĩa là chúng ta chỉ muốn nói thao thao bất tuyệt mà không để ý dừng lại, chờ đợi và lắng nghe tiếng Chúa phán bằng cách nào đó.

3. Báo cáo những trục trặc trong việc nối kết liên lạc: Đôi khi mối liên lạc với Thượng Đế bị gián đoạn vì những trở ngại hoặc thử thách xảy ra chung quanh mình. Chúng ta bắt đầu nghe tiếng Chúa không được rõ ràng và bị ngắt đoạn. Điều này rất thường xảy ra với đường dây điện thoại của chúng ta, thường thì chúng ta không đợi lâu lắm để báo cáo những trục trặc kỹ thuật này với công ty điện thoại để đường dây được nối lại một cách rõ ràng hơn. Cũng với lẽ ấy, tại sao chúng ta không báo cáo cùng Thượng Đế về sự ngưng hoạt động với vấn đề tâm linh của chúng ta? Và sau cùng, Chúa là nguồn cung cấp cho chúng ta. ai có thể làm hơn Thượng Đế trong việc móc nối lại mối dây liên lạc này cho chúng ta?

4. Lợi dụng những thông điệp điện thư: Hãy xem Kinh Thánh, đó là những thông điệp mà Thượng đế liên tục gởi cho chúng ta, chỉ cần chúng ta mở Kinh Thánh ra và đọc mỗi ngày.

5. Chào tạm biệt nhưng sẵn sàng và chờ đón lời kế tiếp của Chúa: Chúng ta hãy lắng nghe và làm như Sa-mu-ên khi nghe tiếng của Ngài: "Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe." I Sa-mu-ên 3:10.

 

 Gwen Scott Simmons
Quach Kim Lan phỏng dịch