Cái dù đi mượn

Đúng vào ngày lễ “Tình Nhân” năm 2005, Ông Bill Parsons đã làm một cuộc nhảy dù rơi tự do cuối cùng của ông sau lần quay phim một cuộc nhảy dù đôi ở Hawaii. Ông Bill là một người nhảy dù rơi tự do chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm với hơn 3,000 sô nhảy, nhưng lần này chỉ một sơ xuất nhỏ trong lúc sửa soạn cho sô cuối cùng đã cướp đi mạng sống của ông.

Vậy điều gì đã là nguyên do gây ra cái chết của ông? Ông đã dùng cái dù đi mượn của một người bạn. Những nhà chuyên môn cùng đi đến một kết luận là sự chênh lệch về cân nặng đã là nguyên do chính vì người bạn cho ông mượn dù nhỏ con và nhẹ cân hơn ông nhiều, thế nên sau khi nhảy ra khỏi máy bay, ông đã rơi tự do nhanh hơn là ông suy đoán. Ông đâm sầm xuống đất trong lúc đang lượn để chuẩn bị đáp. Đó là trường hợp cân lượng quá nặng và không đủ thời gian. 

Nếu nhìn sâu vào vấn đề thì câu chuyện bi thảm này khiến ta liên tưởng đến vài khía cạnh về thuộc linh. Là người Cơ Đốc, ta thường có khuynh hướng dùng kinh nghiệm của một người bạn hay một người thân trong gia đình như là của chính mình trong hành trình tìm về Chúa. Ta thường cố thực hiện cách sống theo Chúa một cách gián tiếp bằng những cảm xúc và sinh hoạt qua kinh nghiệm của người khác, không chỉ trong việc làm gia tăng kiến thức tôn giáo nhưng cả đến mối tương quan giữa ta với Chúa nữa. Có lẽ ta nghĩ: “Nếu nó tốt với người khác thì nó cũng sẽ tốt với ta” Suy nghĩ theo chiều hướng như vậy rất nguy hiểm vì một ngày nào đó nó có thể sẽ khiến ta bị sai sót thê thảm. 

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được” (Giăng 15:4)

Chúng ta không thể có một hành trình với Chúa qua hình ảnh của ai đó, không cần biết sự liên hệ mật thiết như thế nào của họ với Ngài. Nếu cứ liều lĩnh làm thì sẽ dẫn đến sự hiểm nguy giống như chuyện đã xảy ra với ông Bill Parksons khi ông mượn cái dù của người bạn. Chính bản thân ta phải đi tìm sự tương quan với Chúa, cái ô dù tinh thần của ta. Một tin tốt là Ngài luôn sẵn đó cho bất kỳ ai muốn cầu xin. Đó là con đường duy nhất để hạ cánh an toàn.

By Michael Temple

Ngọc-Anh phỏng dịch