Trại hè 2009

Alpine 09, click here for complete camp photo collection by Khai, Long, Sarah and Hien


Năm nay Trại Hè 2009 với chủ đề “CÙNG GIÊ-SU TRONG GIA QUYẾN”, sẽ được tổ chức tại Alpine Camp and Conference Center thuộc miền nam California. Chương trình trại mở rộng cho mọi lứa tuổi, bao gồm: bồi linh, hội thảo, thể thao, du ngoạn, thi đố Kinh Thánh, các trò chơi, lửa trại, v.v. Những diễn giả đặc biệt sẽ có mặt là Mục sư Phạm Thiện, Mục sư Samuel Lee, Tiến sĩ Soon Ja Lee (nhà tâm lý),  Bác sĩ Ron Stone.

Để giúp chúng tôi tiện việc tổ chức, xin quý vị và đại diện Hội thánh/Nhóm điền vào Phiếu Ghi Danh và gửi về cho chúng tôi trước ngày 15 tháng 7 năm 2009. Mọi chi tiết về ghi danh và chương trình xin liên lạc:

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
    (626) 422-6841; (626) 454-1304; e-mail: vk.nguyen@sbcglobal.net
Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên
    (805) 523-9633; e-mail: lienrachel@aol.com
Ông Trịnh Tùng
    (626) 922-9293; e-mail: tung.trinh@sbcglobal.net

This year’s Camp Meeting 2009 with the theme “WITH GOD IN THE FAMILY” will be held at Alpine Camp and Conference Center in Southern California. The program will include spiritual renewal group sessions, Bible games, sports, sightseeing, campfire activities, etc. We will have special speakers: Elder Thien Pham, Elder Samuel Lee, Psychologist Soon Ja Lee, Dr. Ron Stone.

Please send the registration form with a check payable to: El Monte Vietnamese SDA Church, memo: Camp Meeting 2009 before July 15, 2009.

For questions and other information, please contact Mrs. Nguyen Thi Ngoc Lien at (805) 523-9633 or Mr. Tung Trinh at (626) 922-9293.


Lịch Trình Trại Hè 2009 (Camp Schedule)
Ngày 14 - 16 tháng 8, 2009

Thứ Sáu (Friday)
4:00 PM   - Ghi Danh (Registration)
7:00 PM   - Nhóm Tịch Dương (Sundown Wors.)

Thứ Bảy (Saturday)
7:00 AM   - Tịnh Tâm (Devotional)
9:00 AM   - Thảo Luận (Discussion)
10:00 AM - Truyền Giáo (Mission Story)
11:00 AM - Thờ Phượng (Worship)
2:00 PM   - Thuyết Trình Hạnh Phúc Lứa Đôi (Marriage Seminar)
               - Thi Đố Kinh Thánh (Bible Trivia)
4:00 PM   - Làm Chứng (Testimonies)
               - Thuyết Trình Chọn Người Bạn Đời (Finding the Right Mate)

7:00 PM   - Nhóm Tịch Dương (Sundown Wors.)

8:00 PM   - Văn Nghệ (Talent Show)
9:00 PM   - Lửa Trại (Camp Fire Activites)

Chủ Nhật (Sunday)
7:00 AM   - Tịnh Tâm (Devotional)
9:00 AM   - Trò Chơi Tập Thể (Games)
               - Thể Thao (Sport)
               - Thảo Luận Sức Khỏe (Health Seminar)
12:00PM   - Nhóm Bế mạc (Closing Service)
2:00 PM   - Tạm Biệt (Good Bye)

 

UPDATE

The swim pool will be open on Sunday from 9am-12pm.

 

Alpine Camp's Website

Dự Báo Thời Tiết / Weather forecast

Danh Sách Trại Viên / Registred List

Phiếu Ghi Danh

Online Registration

Camp Alpine 2007