Hãy Cầu Nguyện Cho Haiti

Cùng toàn thể gia đình Cơ Đốc và thân hữu,

Tường trình về trận động đất ở Haiti tuy chưa được đầy đủ nhưng những hình ảnh mà chúng ta nhận được thì không khả quan. . . Những phương tiện liên lạc rất tệ hại. Trạm kiểm soát không lưu phi trường đã bị hủy hoại.

Chúng ta có 1,000 ngôi thánh đường trong khu vực bị động đất và khoảng 330,000 tín hữu. Chúng ta biết chắc là 2 ngôi thánh đường lớn nhất gần dinh tổng thống đã bị phá hủy – đây là nơi tụ họp của năm giáo đoàn truyền giáo. Một trong những nhà thờ này có trường học và người ta rất quan tâm cho sự an toàn của những trẻ em đang theo học vào thời điểm thiên tai xảy đến. Người ta tin rằng ông Hội Trưởng Liên Hiệp Hội Cơ Đốc Phục Lâm vẫn còn sống nhưng hiện mất liên lạc. Văn phòng của hiệp hội thì không bị thiệt hại nặng. Một nhân viên của hiệp hội bị bức tường sập đè lên người chết. Có hai nhà truyền giáo IDE đang ở Haiti lúc đó nhưng họ may mắn thoát hiểm. Trường Đại Học của chúng ta cũng bị thiệt hại nặng nhưng ngoài sân cỏ và những khu bệnh viện thì đang được dùng làm nơi an toàn để ngủ cho nhiều người dân Haiti. Trong tình trạng kinh tế suy thoái nhưng rất may là hội thánh của chúng ta có mua bảo hiểm động đất, điều đó sẽ giúp chúng ta phần nào trong việc ứng phó với sứ mạng của chúng ta trong khu vực vào thời kỳ kinh tế khó khăn này. ADRA cùng với giáo hội sẽ giúp đỡ những tín hữu cũng như dân chúng Haiti. Những bản báo cáo chi tiết sẽ được cập nhật nay mai. Xin tất cả chúng ta, trong lời cầu nguyện, hãy nhớ đến người dân Haiti cũng như các tình nguyện viên đang làm việc ngày đêm trợ giúp nạn nhân trong cơn khốn khó này.

Larry R Evans,

Phó Thư Ký Toàn Cầu Tổng Hội CDPL