Danh Xưng Quan Trọng Như Thế Nào?

Willie lớn lên ở Anh quốc, và em sống gần những vườn hoa thật đẹp. Đến tuổi thanh niên, Willie muốn bước vào nghề cắm hoa. Willie mở một tiệm bán hoa và đặt tên là “Wilts Flower Shop”. Tiệm mở cửa hai tuần mà chẳng có khách nào vào, Willie đành phải đóng cửa tiệm. Tên của tiệm hoa ấy có nghĩa là “Tiệm Hoa Héo”! Cho nên khi chúng ta chọn tên, tên ấy phải có ý nghĩa.
Tháng 10, năm 2010 là kỷ niệm 150 năm danh hiệu “Seventh-day Adventist (Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật)” đã được chính thức xưng nhận. Nguyên do nào mà có tên này?

Adventist

Vào đầu thế kỷ thứ 18, phong trào Chúa tái lâm (Advent Movement) được dấy lean khắp nơi. Phong trào này khởi đầu bởi ông William Miller, một người đã bỏ nhiều năm nghiên cứu sách Đa-ni-ên, là một sách tiên tri trong Kinh Thánh. Nhiều tín đồ Tin Lành đã theo phong trào này để đón Chúa tái lâm. Họ tin rằng Chúa trở lại vào ngày 22 tháng 10, 1844. Nhưng đến ngày đó Chúa không trở lại. Những người thuộc phong trào này thất vọng. Sau đó một số người bỏ đạo và không tin Kinh Thánh nữa. Nhưng còn một số, khoảng chừng 100 người, tiếp tục nghiên cứu và tin Chúa sẽ trở lại.
Kinh Thánh đề cập Chúa trở lại đến 2,500 lần, và mỗi 25 câu Kinh Thánh thì có 1 câu nói về Chúa tái lâm. Chúng ta thấy rằng Chúa muốn nhấn mạnh về giáo lý này. Tuy rằng không biết ngày và giờ Chúa sẽ tái lâm (Ma-thi-ơ 24:36), nhưng chúng ta biết chắc chắn Chúa sẽ trở lại (Giăng 14:1-3; Tít 2:13).

Seventh-Day

Bà Rachel Oakes, đã từng là tín đồ Giáo hội Seventh-day Baptist, giới thiệu ngày Sa-bát cho một số người theo phong trào tin Chúa tái lâm. Khi nghiên cứu thì thấy Kinh Thánh dạy, “Hãy nhớ ngày nghỉ [sa-bát] làm nên ngày thánh,” và Chúa nhắc nhở ngày Sa-bát là “dấu giữa ta và các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8; Ê-xê-chi-ên 20:20).
Trong Tân Ước, Chúa Giê-su cũng giữ ngày Sa-bát (Lu-ca 4:16). Không chỉ vậy, Ngài muốn môn đồ giữ ngày Sa-bát cho trọn trong sự hoạn nạn (Ma-thi-ơ 24:20). Và khi lên thiên đàng Chúa nói, “mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta” “trong ngày Sa-bát” (Ê-sai 66:23). Ngày Sa-bát không chỉ dành riêng cho dân Do Thái, vì ngày Sa-bát được dựng nên từ tạo thiên lập điạ, lúc đó chưa có dân Do Thái (Sáng thế Ký 2:1-3). Chúa Giê-su phán, “vì loài người mà lập ngày Sa-bát” (Mác 2:27). Cho nên ngày Sa-bát dành cho tất cả mọi người.
Sau đó nhiều người tin về lẽ thật ngày Sa-bát; trong đó có các ông Joseph Bates, James White, John N. Andrews, v.v. Họ mừng rỡ khi khám phá lẽ thật mới, cho nên họ viết những truyền đơn và đi phân phát. Vài năm sau họ kêu gọi quyên tiền mua đất để thành lập nhà xuất bản, nhưng chính phủ không chấp nhận trừ phi tổ chức phải có một danh hiệu. Vì vậy, họ kêu gọi buổi họp để chọn một danh hiệu cho tổ chức của mình.
Những đại biểu từ các tiểu bang Ohio, Michigan, New York, v.v. đến Battle Creek để họp. Sau nhiều tuần lễ bàn thảo, vào ngày 1 tháng 10, năm 1860, họ quyết định chọn danh hiệu Seventh-day Adventist (Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật) cho tổ chức của mình. Ba năm sau, Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được thành lập.
Ngày nay Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm phát triển lên hơn 16 triệu tín hữu khắp thế giới, và có sự hiện diện trong 203 quốc gia, thành lập 7597 trường học, 171 nhà thương, và 61 nhà xuất bản. Tên Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm nói lên niềm hy vọng Chúa tái lâm. Đó có phải làm niềm hy vọng của bạn không?

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh