Dấu vết tâm linh

Cách nay không lâu tôi có đọc một quyển sách tựa đề là “Ai là chủ trái đất” của tác giả James Ridgeway. Trong đó ông ta đã mô tả về những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhau trên trái đất, nơi nào có chúng, chúng dùng để làm gì, giá trị ra sao, ai nắm quyền kiểm soát chúng và hiện nay số lượng còn lại bao nhiêu.

Thật là thú vị khi tôi đọc chương nói về lịch sử của lúa gạo, bông gòn, dầu ăn, trà, và nhiều thứ khác nữa … nhưng càng đọc càng khiến tôi chú ý về việc con người đã quên quan tâm đến sự kiện ai thực sự là chủ trái đất này, vì sao nó được dựng nên và chủ đích về sự hiện diện của con người trên trái đất.

Sở hữu chủ của trái đất này không phải là những tập đoàn quốc tế vĩ đại, ngân hàng thế giới hay thị trường chứng khoán toàn cầu, mà chính là Đức Chúa Trời! Ngài đã tạo dựng ra vũ trụ cùng mọi sinh vật. Chúa cho phép loài người quyền thống trị trái đất, cũng giống như người chủ nhà cho phép người thuê nhà toàn quyền quyết định về những sự việc liên quan đến bất động sản của mình. Những người thuê nhà đàng hoàng thì khi dọn đi, căn nhà vẫn sạch sẽ gần giống như lúc ban đầu vừa dọn đến. Tương tự, nếu những người đang tạm trú trên trái đất này là người tốt thì họ sẽ chăm sóc trái đất cẩn thận cho đến ngày Chúa trở lại để rước chúng ta lên thiên đàng.   

Nghĩa vụ

Mỗi người trong chúng ta đều đóng một vai trò chính trên trái đất. Từ những thứ mà chúng ta ăn uống, tiêu dùng cho đến số lượng chất phế thải mà ta dùng trong việc tái chế, chúng ta đều phải có nghĩa vụ với Chúa là bảo vệ và gìn giữ những thứ mà Ngài tạo ra, để cho con cháu chúng ta sau này vẫn còn có một trái đất tốt lành và chúng sẽ hãnh diện tiếp tục bảo tồn và gìn giữ cho đến ngày Chúa trở lại. Hãy làm sao để dấu chân của chúng ta trên trái đất này như là những dấu vết tâm linh của Chúa.

“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy”. (Sáng-Thế-Ký 1:11)

By Benjamin DuBose

Ngọc-Anh phỏng dịch