Đời sống sinh viên

Tôi trở về nhà trong kỳ nghỉ hè sau năm học đầu tiên bậc đại học. Một số bạn của tôi muốn biết đời sống sinh viên như thế nào. Nhiều bạn còn trong năm cuối của trường trung học cũ nơi tôi từng theo học đã thắc mắc “Tôi phải làm gì khi tôi vào đại học và tôi lúc có nhiều thời gian rảnh rỗi?” (Bọn chúng có ý nói đến thời gian không bắt buộc khi so sánh với dưới trung học). Thời gian rảnh rỗi!!! tụi mày đang đùa với tao đó hả?

Tôi cho bọn chúng biết là tôi đã học được một điều quan trọng nhất đối với tôi, đó là quản lý thời gian một cách khôn khéo. Tôi đã mất khá nhiều thời giờ để học được chuyện đó. Tôi đã thường dùng thời gian “rảnh rỗi” để xem truyền hình trên mạng hoặc đi coi phim với bạn bè. Nhưng rồi một học trình trôi qua nhanh, tôi biết mình cần phải chỉnh đốn lại nếu không tôi sẽ không thể đạt được kết quả tốt như sự mơ ước. 

Thế là tôi quyết định làm một thời khóa biểu riêng cho mình. Một thời khóa biểu có thể giúp tôi biết những việc nào quan trọng cần làm trước, và việc nào có thể đợi từ từ làm sau. Tôi phải sắp xếp thứ tự ưu tiên các sinh hoạt của mình vì tôi nhận thức được mình chỉ có ngần ấy thời gian trong một ngày mà thôi. Tôi cảm thấy mình trở nên ngăn nắp và sung sướng hơn.

Những mẫu mực lý tưởng

Sau đây là một vài ý tưởng thiết thực đã giúp tôi quản lý thời giờ của tôi tốt hơn:

1. Phác họa một danh sách. Vào đầu tuần, ghi tất cả mọi việc mà bạn cần phải làm xong trước ngày cuối tuần. Điều này giúp bạn có thể nhìn thấy trước được mọi chuyện phải làm và xem chúng sẽ ăn khớp với nhau như thế nào trong tuần.

2. Dùng lịch. Tôi sẽ lên một danh sách tất cả những bài làm và những dự thảo trong tuần rồi đưa chúng lên cuốn lịch tôi vừa mua. Như vậy, khi tôi có chút thời gian rảnh rỗi, tôi có thể kiểm tra lại lịch trình của tôi và đoan chắc mình đã hoàn thành tốt đẹp hết mọi chuyện hay còn việc nào mà tôi sao lãng.

3. Cầu xin Chúa giúp. Để quản lý tốt thời giờ của mình, tôi không bao giờ quên vị Vua của việc quản lý thời gian. Thật là nhẹ nhõm làm sao khi tôi xin Chúa giúp đỡ tôi xử dụng thời giờ của mình một cách khôn ngoan mà Ngài đã ban cho, và Ngài đã giúp như Ngài đã hứa trong Ê-Sai 32:8: “Ta sẽ chỉ và dạy cho ngươi đường lối ngươi phải đi; Ta sẽ hướng dẫn ngươi bằng con mắt của ta”

Đôi lúc tôi có thể bị nản lòng khi không đủ thì giờ để làm xong bài vở cuối ngày. Nhưng Chúa, với năng lực của Ngài, có thể làm mọi chuyện thành hiện thực. Ngài giúp tôi điều hợp những gì tôi không thể. Đặt hết niềm tin nơi Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời mình là một quyết định khôn ngoan nhất mà tôi đã làm vì Ngài có thể nhìn xa trông rộng hơn tôi nhiều.  

Với những bước rất đơn giản bạn chắc chắn sẽ cảm thấy bớt cuồng nhiệt, và có một cuộc sống mãn nguyện hơn.

By Jennifer Camps

Ngọc-Anh phỏng dịch