Vài Nét Về Việc Tạo Mãi Thánh Đường El Monte

Năm 2000 đánh dấu một thiên niên kỷ mới, cũng là đánh dấu 25 năm làn sóng những người tị nạn Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam tại Glendale được thành lập từ những người Việt Nam tị nạn đầu tiên ấy.

Hội thánh này, khởi đầu, chỉ có ba gia đình Cơ Đốc, xa quê hương, họp nhau để cùng nghiên cứu Lời Chúa nơi xứ lạ quê người mỗi ngày Sa-bát. Lúc đầu, họ nhóm tại tư gia, về sau khi có thêm bạn hữu, thân nhân, và các cựu tín đồ khác tìm về, họ đi tìm một chỗ nhóm họp rộng rãi và tiện nghi hơn. Và đó là sự thành hình của nhóm Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam tại vùng Los Angeles.

Nhóm tín hữu này được gia tăng và phát triển nhờ các chương trình bảo trợ và truyền giáo cho những "thuyền nhân tị nạn" khác đến vùng Glendale. Nhờ sự tăng trưởng ấy, ngày 25 tháng Hai năm 1984, Hội Thánh Co Đốc Phục Lâm Việt Nam tại Glendale ra đời, trực thuộc Địa Hạt Nam California (SouthernCalifornia Conferrence).

Tuy đã được chính thức công nhận là hội thánh, tín dồ vẫn chưa đủ khả năng tài chánh để tạo mãi một cơ sở riêng vì thời giá địa ốc ở California rất đắt đỏ. Các tín hữu vẫn tiếp tục mướn một giảng đường để nhóm họp mỗi ngày Sa-bát trong nhiều năm. Nhưng Đức Chúa Trời đã thấy nhu cầu của Hội Thánh Glendale, cũng như Ngài đã định sẵn chương trình cho công việc Ngài. Mùa Thu năm 1994, Chúa đã mở đường cho Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam Glendale tìm được một cơ sở khang trang tại El Monte.

Việc tạo mãi cơ sở này thành đạt là do ơn phước của Đức Chúa Trời vì Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện thành khẩn của các con cái Ngài. Một trong những người đã quyết tâm không mất niềm tin rằng Hội Thánh Glendale rồi một ngày sẽ có một thánh đường là Bà Lê Công Giáo. Trong nhiều năm, dầu hội thánh thăng hay trầm, Bà Giáo vẫn nhất quyết tin rằng Chúa sẽ nghe lời cầu xin của con cái Ngài, và Bà vẫn khăng khăng đốc thúc và không ngừng trong việc tìm mua một cơ sở cho hội thánh.

Mùa Thu năm 1994, vào lúc tình trạng địa ốc tại vùng Los Angeles xuống thấp nhất; lúc này, một số tiền được hứa dâng cho Hội Thánh Glendale mua nhà thờ có thể bị lấy lại để dùng vào một chương trình khác, nếu Hội Thánh Glendale không dùng số tiền ấy ngay để tạo mãi cơ sở cho Đức Chúa Trời. Bấy giờ một ngôi thánh đường nhỏ, tọa lạc tại góc đường Bryant và Peck thuộc thành phố El Monte đang đăng bảng bán. Cơ hội đến thật đúng lúc, Ban Trị sự và Chức viên của Hội Thánh Glendale đồng ý biểu quyết dùng tất cả tiền dành dụm của hội thánh để tạo mãi cơ sở kể trên, và ủy nhiệm Mục sư Chủ tọa Lê Công Giáo làm chủ tịch công tác lạc quyên gây quỹ.

Chúa đã không ngừng làm phép lạ và ban phước cho Hội Thánh Glendale. Các ân nhân, tín hữu và thân hữu của hội thánh đã hưởng ứng lời kêu gọi dâng hiến mua nhà cho Chúa một cách rộng rãi và nhiệt thành. Địa Hạt Nam California cũng vui lòng giúp đỡ cho việc gây quỹ. Tháng 12 năm 1994, việc sang tên đã ký kết, Hội Thánh Glendale được giao chủ quyền cơ sở mới với điều kiện phần nợ còn lại khoảng $130,000 phải được trả hết trước cuối năm 2001.

Năm 1995, Mục sư Lê Công Giáo chính thức hưu trí. Địa Hạt Nam California bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Khắc Vinh về tiếp tục công việc Chúa tại Hội Thánh Glendale. Trong vòng năm năm qua, tuy việc đóng góp để trang trải món nợ lớn trong một thời gian ngắn là một thử thách lớn về mặt tài chánh cho Hội Thánh Glendale; phần phát triển các công tác chứng đạo, hội thánh đã tiến triển rất nhiều. Sự tiến triển ấy phần lớn là nhờ đã có một cơ sở riêng mà công việc Chúa được bành trướng dễ dàng hơn. Nhiều chương trình ngày xưa không thực hiện được vì thiếu một cơ sở riêng biệt, ngày nay Hội Thánh Glendale có thể tổ chức được. Nhờ có cơ sở này mà liên tục bốn năm liền, hội thánh đã chức được các buổi Khám Sức Khỏe Miễn Phí và Hội Thảo Sức Khỏe cho đồng bào trong vùng phụ cận. Nhờ có cơ sở này, những buổi nhóm cầu nguyện hàng tuần đã được tổ chức tại nhà thờ. Cơ sở này cũng làm cho những sinh hoạt thanh niên, các Tết Trung thu, và các chương trình truyền giảng và bồi linh kéo dài hằng ba bốn đêm đã được tổ chức một cách dễ dàng hơn. Đức Chúa Trời đã giúp cho Hội Thánh Glendale tìm được cơ sở này vì Ngài đã chọn El Monte, một thành phố có rất đông người Việt Nam tị nạn đến lập nghiệp, làm nơi truyền giảng đạo Ngài.

Nhìn lại 25 năm qua, Hội Thánh Glendale đã tiến triển đều đặn. Hội Thánh này còn tồn tại và phát triển là nhờ những tín hữu luôn trung thành với Chúa, tiếp tục nhóm họp và gìn giữ đạo Chúa, trung tín hoàn trả phần mười về cho Chúa, và dâng hiến thời giờ và tài chánh để trùng tu cơ sở này. Ngôi thánh đường mà quý vị đang ngồi đây là thành quả của sự đóng góp công sức và tài chánh của tất cả thuộc viên hội thánh này, của rất nhiều ân nhân, và của các chức viên tại Địa Hạt Nam California. Nhưng trên hết, là nhờ ân phước của Đức Chúa Trời Chí Cao đã nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài mà mở đường và hỗ trợ họ trong việc tìm kiếm và tạo dựng nơi thờ phượng trang nghiêm này cho Ngài.

trích trong  Lễ Dâng Hiến Thánh Đường December 2, 2000

 

History of the Vietnamese SDA Church in El Monte, California

The year 2000 marks the new millennium as well as the 25th anniversary since the first wave of Vietnamese refugees set foot on American soil in 1975. The Vietnamese Secenth-day Adventist Church in Glendale started with these first Vietnamese refugees.

The church began with only three Vietnamese families. Far away from their home land, these three families gathered together every Sabbath to study God's word. First they worshiped in homes, and later some of their friends, relatives and other church members joined the group. Their numbers increased and soon a larger, more convenient meeting place was needed. Sponsorship and evangelistic program for the "boat people" who came to the Glendale, California area also added new members to God's church. As a result of this development, the Glendale Vietnamese Seventh-day Adventist Church was officially organized under the Southern California Conference on February 25, 1984.

Even though the church was officially organized, the members were not financially able to purchase a church facility. The real estate market in Southern California at that time was exceptionally high and out of reach for the refugee people. The church members continued to rent a room to meet every Sabbath for many years. God had seen the need of the Glendale Vietnamese Church, just as He had designed a program for His work. God was opening a way and preparing a permanent place where His people could serve Him better.

One of the people who never lost faith that the Glendale Church would some day have a church building of its own, was Mrs. Giao Cong Le. For many years, regardless of the ups and downs of the church, Mrs. Giao believed God would answer the prayers of His children. She always urged and continually searched for a church facility.

In the Fall of 1994, the real estate market in Los Angeles had sunk to its lowest level. At that time, an amount previously pledged to purchase a church building for the Vietnamese Church would have to be withdrawn for another project, if the Vietnamese could not use it immediately. During the same period, a church large enough to fit the needs of the Vietnamese group was up for sale in El Monte, California. The opportunity came at the right time. The Glendale Church Board unanimously decided to use all the church savings towards the purchase of the El Monte property, and asked Pastor Giao Cong Leto be the chairman of the fund-raising project for the new church building.

The Lord continued to bless and work miraculously for the Vietnamese Church. The benefactors, church members and friends responded to the fund-raising project and gave willingly and generously. The Southern California Conference also was eager to help purchase the El Monte property. In December of 1994, the transfer of ownership papers were signed, and the Glendale Vietnamese Church took ownership with the remaining debt of approximately $130,000 to be paid by the end of the year 2001.

In 1995, Pastor Giao Cong Le officially retired and the Southern California Conference appointed Pastor Vinh Khac Nguyen to lead the Lord's work for the Vietnamese Church. Although paying off the debt within a few years was a real challenge for the church members, the Vietnamese Church had made great progress in different ministries. Previously, various church projects were hindered due to lack of a church facility. Now, the church building has made it possible for the Lord's work to develop much easier.

During the pass four years, the church has organized Health Fairs and Health Seminars for the surrounding Vietnamese community. Because of the church facility, prayers meetings are able to be held weekly. The facility also makes it possible for evangelistic and revival meetings, youth activities and many other events to be organized. El Monte is an area where many Vietnamese refugees settle and is an excellent location to proclaim the Lord's message.

Look back at the last 25 years, the Vietnamese Church has progressed faithfully. The church is alive and growing because of the church members' dedication to Gods by meeting together and keeping His Word, faithfully returning tithes, and offering their time and money to maintain the church facility. The church building that you are sitting in today is the result of the contributions from all the church members, friends, and from the Southern California Conference. But above all, this church building is provided by our Heavenly Father who hears and answers the prayers of HIs children, and find a place where they can worship Him.

from Church Dedication December 2. 2000