GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG VIỆT NGỮ CƠ ĐỐC EL MONTE NĂM 2009

Với hoài bão duy trì nền văn hóa Việt Nam và mở rộng môi trường giao tiếp với cộng đồng người Việt ở vùng Los Angeles, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh là người đã đứng ra thành lập trường Việt Ngữ Cơ Đốc El Monte. Dù giai đoạn đầu rất khó khăn, nhưng Mục sư vẫn kiên nhẫn và cố gắng tiến tới. Sau đó, vì quá bận rộn với công việc của Hội Thánh, Mục sư đã mời cô Ngọc Thanh đến cộng tác và phụ giúp trong việc điều hành của trường. Lúc sang Hoa Kỳ, Mục sư hãy còn là một cậu bé nhỏ, nên phải tiếp tục đi học thêm chữ Việt và tự trau dồi thêm tiếng Việt. Do đó, Mục sư càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc truyền bá chữ Việt. Mỗi Chủ Nhật, Mục sư vẫn dành thì giờ phụ trách việc giảng dạy cho các em sinh trưởng tại Hoa Kỳ nhưng muốn học thêm tiếng Việt. Với kinh nghiệm bản thân, đồng thời với tính tình hiền lành, vui vẻ và yêu mến trẻ, Mục sư đã giúp các em vui thích và siêng năng đi học. Ngoài giờ học, Mục sư còn dạy các em tập hát tiếng Việt và chơi trò chơi đố vui. Gần đây, Mục sư có soạn thêm các bài tập và đưa lên trang web của Hội Thánh tại www.vietsda.org/vietngucodoc  để phụ huynh học sinh có cơ hội kèm thêm cho các em ở nhà. Dù Mục sư từ chối không muốn được chọn là giáo viên tiêu biểu của trường, nhưng Mục sư xứng đáng là một giáo viên đáng được vinh danh và cảm tạ.

 

 *Nếu quý Phụ Huynh có nhu cầu liên lạc với thầy Nguyễn Khắc Vinh, xin vui lòng gửi e-mail về địa chỉ vk.nguyen@sbcglobal.net hoặc qua số điện thoại 626-422-6841.

Trường Việt Ngữ Cơ Đốc, Lễ Mãn Khóa 2012

Đôi nét về trường