Giữ Chặt Mối Giây

Là một sinh viên đi học xa nhà, tôi cố gắng giữ mối thông công với gia đình tôi bất cứ khi nào tôi có dịp. Có khi mẹ tôi gọi tôi, và tôi nói chuyện với mẹ khi đi bộ vào các lớp học, hay có khi chúng tôi gởi text cho nhau luôn cả với em tôi và ba tôi để mọi người cùng hàn huyên. Dầu là chúng tôi ở cách xa vạn dặm, nhưng chúng tôi biết rằng việc giữ chặt mối giây liên hệ, để biết mọi sinh hoạt của nhau thường xuyên, rất là quan trọng. Chúng tôi không muốn mất nhau rồi dần dần không còn quan tâm đến nhau nữa.

Tôi nghĩ mối tương giao giữa chúng ta và Đức Chúa Trời cũng giống vậy. Mỗi ngày tôi quyết lòng phải liên lạc về nhà để nói chuyện với ba hoặc mẹ hoặc em tôi ít nhất một lần; thì chúng ta cũng cần phải quyết tâm thông công cũng Cha Thiên Thượng của chúng ta như vậy.  Chúng ta cần phải dành thì giờ để trò chuyện cũng Ngài, và để lắng nghe sứ điệp nào Ngài có cho mình. Khi chúng ta cảm thấy mình thờ ơ với Đức Chúa Trời và dường như xa cách Ngài, thì chúng ta cần phải trò chuyện cùng Ngài thường xuyên và nhiều hơn nữa. Lời Thi Thiên 145:18 nói, “Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.”

Trò chuyện cùng Chúa

Đức Chúa Trời thương chúng ta vô ngần. Ngài muốn có một mối thông công và trò chuyện với chúng ta hằng ngày. Trong thư thứ nhất gởi cho người Thê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao Lô đã nói là chúng ta phải cầu nguyện không thôi (5:17). Chắc bạn sẽ nghĩ, ai rảnh đâu mà cầu nguyện không thôi. Thật ra, rất là dễ dàng, chúng ta nói chuyện cùng Chúa, tức là chúng ta cầu nguyện rồi. Trò chuyện cùng Chúa không nhất thiết là chúng ta phải vào phòng riêng và quì gối suốt ngày. Chúng ta có thể nói chuyện cùng Ngài bất cứ khi nào. Chúng ta trò chuyện cùng Chúa khi đang lái xe, khi đứng trong bếp nấu ăn, hay lúc ngoài sân làm vườn, nghĩa là bất cứ lúc nào. Hãy nói chuyện cùng Chúa. Hãy hàn huyên cùng Ngài, kể Ngài nghe những điều xảy ra trong ngày của mỗi ngày trong đời bạn. Tâm sự cùng Ngài niềm vui nỗi buồn trong lòng mình, hay là hỏi Ngài những khúc mắc mà mình không biết tìm lời giải đáp nơi đâu.

Khi Đức Chúa Jesus giáng thế làm người, chính Ngài cũng trò chuyện cùng Cha của Ngài mỗi ngày. Lu-ca 6:12 viết rằng, “trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Jesus đã để lại một gương cho chúng ta học theo trong mối tương quan giữa Ngài và Đức Chúa Cha.

Mục tiêu của tôi trong tháng này là giữ sự hàn huyên cùng Đức Chúa Trời, không phải chỉ qua những lần cầu nguyện sáng và chiều không thôi, nhưng luôn cả nói chuyện cùng Ngài khi tôi lái xe đi làm, trên đường bước đi đến lớp, hay khi nấu nướng thức ăn. Tôi quyết tâm mở lòng mình để lắng nghe lệnh truyền của Ngài. Tôi thách các bạn cũng làm được như tôi.

Elizabeth Camps

Ngọc-Liên phỏng dịch