Hãy cứ tiếp tục 

Ai đó đã nói: “Nếu bạn theo một tôn giáo và có một đức tin mà bạn lại không hiểu gì về tôn giáo đó, thì bạn có thể để nó mất đi dễ dàng mà không hề tiếc nuối”

Đúng như vậy, không còn thắc mắc gì khi một người thực tâm  theo đạo, hay nói cách khác “sanh trở lại” như Kinh Thánh nói trong Giăng 3: 7 “Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại”. Một sự thay đổi thực sự đến trong cuộc đời của người ấy. Kinh Thánh cũng mô tả sự thay đổi theo chiều hướng như sau: “Vậy nếu ai ở trong đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-Rinh-Tô 5:17)

Việc này có nghĩa là một người khi tin nhận Chúa sẽ không bao giờ bị cám dỗ nữa bởi những việc trong đời sống cũ mà họ đã bỏ lại sau lưng chăng? Hay là họ sẽ không bao giờ vấp phạm những lỗi lầm trong quá khứ nữa? Một Cơ Đốc nhân sẽ là người chẳng bao giờ làm bất cứ việc gì sai trái nữa phải không? Chúng ta hãy xem lại một số câu Kinh Thánh nói về những câu hỏi này.  

Thánh Phao-Lô, người đã viết nhiều nhất trong sách Tân Ước, đã từng là môn đồ của Chúa Giê-Su suốt cuộc đời ông. Trước khi ông giao cuộc đời mình cho Chúa, ông đã kịch liệt chống lại giáo lý Cơ Đốc, và chính ông đã ngược đãi những môn đồ của Chúa cũng như đã xử phạt nhiều môn đồ đến chết.

Không hoàn hảo

Hãy để ý Phao-Lô đã nói gì. Sau khi ông đã thành một môn đồ trung thành của Chúa Giê-Su trong nhiều năm: “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương đầu chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-Su Christ giựt lấy rồi, Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-Su Christ” (Phi-Líp 3: 12-14)

Bạn có nhận ra không? Phao-Lô đã nói, tôi cứ tiếp tục chạy. Tôi không bao giờ nhượng bộ! Đó là bí mật của sự thành công trong đời sống người Cơ Đốc, cho bạn và cho tôi. Như một đứa trẻ nhỏ đang tập tễnh học bước, bạn sẽ trượt chân và sẽ vấp ngã nhiều lần. Chuyện chính yếu là, khi bạn ngã, thì đừng nằm yên đó. Hãy đứng lên. Và tiếp tục bước theo chiều hướng đã vạch ra, hướng mặt về phía Chúa. Chỉ cẩn cầu xin Chúa tha tội cho bạn. Và Ngài sẽ. Hãy xem Chúa đã nói gì với bạn trong 1Giăng 1:19: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”

Bạn xem đó, mối liên hệ của bạn với Chúa không định đoạt bởi những việc làm tốt thỉnh thoảng mới có của bạn. Việc thực sự mà Chúa muốn là một hướng đi đúng đắn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thực lòng vâng lời Chúa, bạn cứ tiếp tục leo lên cao theo chiều hướng đúng đó. Ngài xem hành động này là một sự phục vụ tốt của bạn, rồi Ngài sẽ sắp xếp để san bằng những khác biệt.

Vì vậy, đừng bao giờ nản lòng! Và hãy vững niềm tin để tiếp tục theo Chúa! 

By Bob DuBose

Ngọc-Anh phỏng dịch