Hãy Quên Đi

Có bao giờ bạn cố gắng quên hết những gì ở sau lưng bạn hay không? Bạn có quyết tâm để làm như vậy không?

Bạn có biết rằng để đươc thành công, những lời dạy dỗ trong Kinh-thánh khuyên chúng ta hãy quên đi những gì ở đàng sau không? Sứ đồ Phao Lô có khuyên như sau trong sách Phi Líp đoạn 3:14 "Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy.”

Tôi thật sự không hiểu hết được ý nghĩa của sự quên lửng quá khứ như thế nào trước đây, nhưng giờ thì tôi hiểu. Tôi biết có rất nhiều người cũng không cảm thông được ý nghĩa nầy. Họ tự hỏi “Làm sao tôi có thể quên được chuyện đó đã xảy đến cho tôi”

Đôi khi chúng ta nghe có người nói “Nếu anh biết được những gì đã xảy ra cho tôi như thế nào thì anh sẽ hiểu rằng việc ấy không thể nào quên được.” hoặc giả, “làm sao tôi có thể quên được những điều mà anh ấy hoặc cô ấy đã gây cho tôi”. Khi nghe những lời này thì ta biết rằng họ thật sự không muốn quên. Vì thế rất quan trọng để bạn đặt câu hỏi cho chính bạn là “Tôi có quyết tâm để quên những gì ở đằng sau lưng tôi hay không?"

Một trong những định nghĩa của “quên” là cố ý không đếm xỉa tới hoặc đừng để ý tới. Tôi cố tình quên đi những gì xảy ra sau lưng tôi, để không làm cho tôi dừng bước mà bươn tới. Tôi phải không nghĩ đến nhũng gì ở quá khứ và nhắm đến những sự gì trước mắt. Những sự ở sau lưng tôi vẫn còn đó, nhưng không có nghĩa là nó sẽ cột chặt tôi vào đó. Khi nhìn lại thì tôi  chỉ để mắt mình vào nhũng gì to tát và có ý nghĩa, hơn là bận tâm về những điều đả xảy ra trong quá khứ.

Than Phiền Và So Sánh

Khi Môi Se dẫn dân sự của minh là dân Y Sơ ra ên ra khỏi xứ Ê Díp Tô thì họ rất vui mừng, nhưng khi họ bắt đầu cuộc hành trình để đi vào miền đất hứa, thì họ quay lại nhìn đằng sau lưng và bắt đầu than phiền và so sánh với những gì họ có trước đây. Chúa đã đưa họ ra khỏi Ê Díp Tô, nhưng lòng của họ vẫn còn ở đó. Vì lý do đó mà họ đã mất hết 40 năm mới được đặt chân tới miền đất hứa. Đức Chúa Trời muốn họ phải quên hết Ê díp Tô, quá khứ của họ.

Quá khứ có nghĩa là những gì dù tốt hoặc xấu mà chúng ta đã từng trải qua và đã xảy ra trước thời hiện tại mà chúng ta đang sống hôm nay. Xin nhấn mạnh rằng chúng ta đang nói cả tốt lẫn xấu. Đôi khi những quá khứ thành công đã gặt hái được cũng cầm giữ chúng ta lại, tương đương như những quá khứ thất bại mà chúng ta đã trải qua, nhất là trong thời điểm hiện tại của nền kinh tế khó khăn. Rất dễ cho chúng ta hồi tưởng lại những tháng ngày sung sướng của nền kinh tế hưng thịnh lúc xưa “Nhớ lúc xưa, tôi có xe đẹp, việc làm tốt, nhà đẹp”. Tất cả chúng ta đều đang  trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng nếu chúng ta không buông ra những chuyện ”cũ” trong quá khứ thì không thể nào chúng ta đón nhận được những điểu mới xảy đến cho chúng ta được.

Không cần biết những gì đã xảy ra trong quá khứ của cuộc đời bạn, hãy quên lửng nó đi và hãy có sự lựa chọn để bươn theo những sự ở đằng trước như Phao Lô đã dạy. Hãy tin rằng Thượng Đế luôn ở đằng sau và giúp đỡ bạn. Hãy tin rằng Ngài luôn sắm sẵn cho bạn một tương lai tốt đẹp.

Irving Santiago
Quách Kim-Lan phỏng dịch