Mỗi Ngày Một Trang Sách Mới

Bắt đầu một cái gì mới luôn luôn làm cho chúng ta có cái cảm giác hăng hái vì một cơ hội mới, một khởi sự mới. 

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ mới, mỗi ngày. Khi tôi nghĩ đến một ngày mới, tôi nghĩ đến những điều cần phải thực hiện cho xong trong ngày ấy. Một ngày mới, là những quyết định mới, những thái độ mới, thảy đều sẽ ảnh hưởng đến cá nhân tôi, đến mối tương quan giữa tôi với người chung quanh, và giữa tôi với Đức Chúa Trời.

Mỗi buổi sáng, khi chúng ta thức dậy, những gì chúng ta quyết lòng và dự định cho ngày của mình, lúc ấy, sẽ ảnh hưởng đến các quyết định và chọn lựa của chúng ta trong suốt ngày hôm ấy. Bởi thế, nếu chúng ta biết tìm cầu sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho mỗi ngày, thì mỗi ngày của chúng ta sẽ là những chọn lựa mang lại bình an cho tâm thần, và ân phước cho đời sống tâm linh của mình; vì sự hướng dẫn thiên thượng sẽ ảnh hưởng đến mọi thái độ và hành động của chúng ta trong ngày.

Mỗi ngày, khi thức giấc, chúng ta tự nhủ lòng, “Trong ngày nay, trước khi tôi làm một điều gì, nói một lời nào, quyết định một điều chi, hay bày tỏ một thái độ nào, tôi cần phải nhắc nhở mình rằng:

Quyết định tôi sắp làm đây sẽ có làm sáng danh Chúa và có đúng theo những tiêu chuẩn Chúa dạy không?

Lợi ích của hành động hay thái độ mà tôi sắp làm đây sẽ làm thỏa lòng ai? Có phải để thỏa mãn cá nhân tôi, hay để làm Đức Chúa Trời vui lòng?

Điều tôi sắp làm đây có thật là công bằng theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh dạy hay là theo tiêu chuẩn công bằng của cá nhân tôi?

Tôi đã có suy nghĩ đắn đo và lường được những hậu quả nào có thể xảy đến qua hành động, thái độ, hay lời nói sắp tới của tôi không? Hậu quả đó sẽ mang lại niềm vui, phước hạnh, hay nó mang đến sự đau buồn hoặc ảnh hưởng không tốt đến cho tôi hay cho những người tôi thương?

Những hành động mà tôi sắp làm hay nói đây có phải là điều đáng phô trương cho nhiều người biết không?

Quyết định mà tôi lựa chọn có phải vì bị bạn bè thôi thúc và tôi cũng phải làm để được giống như họ chăng?

Nếu Đức Chúa Giê-su có mặt và chăm nhìn tôi, liệu tôi có làm điều nầy hoặc có thái độ này hay không?

Và cuối cùng, tôi đã cầu nguyện với Chúa về quyết định này hay chưa?”

Tiên tri Mi-chê có viết lời khuyên để khi chúng ta sắp mở miệng nói một lời nào, có một quyết định nào, một thái độ nào, hay một hành động nào, rằng, “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Chúa Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). 

Đức Chúa Trời là nguồn cội của sự khôn ngoan. Sự khuyên răn của Ngài là điều mà mọi người chúng ta cần phải tìm kiếm và nghe theo. Mỗi ngày, chúng ta hãy hết sức cố gắng bắt đầu một ngày mới của mình bằng những chọn lựa nào phản ảnh ý tưởng của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta!

 

Phỏng trích Sống Đời Tín Giáo