Mười Năm Nhìn Lại

 Thoáng qua hơn 10 năm tôi trở lại thăm viếng Hội thánh EL Monte, nhân dịp Lễ Phục sinh 2011. Có em Quách Trọng Toàn, sinh viên thần học về đây chia xẻ lời Chúa, với đề tài “Đánh mất chính mình“ trong giờ thờ phượng dành cho người lớn từ 10 giờ đến 11 giờ. Có hơn 60 người, với lời lẽ chững chạc, em đề cập tới bản tính hay quên của chúng ta khi lo âu thất bại thì cầu khẩn Chúa, khi được thành công dễ dàng quên cảm ơn Chúa, em ví chúng ta như con trẻ nương cậy vào Chúa, giữ lời khấn hứa và trung tín với Ngài trong Giăng 15:4 “Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào trong gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được".

Từ 11:30 tới 12:30 là giờ thờ phượng dành cho thanh niên chương trình Anh ngữ, từ 12 tuổi đến 30 tuổi, chừng 70 người . Với đề tài “Turn The World Upside down” sinh viên thần học Quách Trọng Toàn trong y phục đơn sơ với lời lẽ dí dỏm, sắc bén, gọn gàng, tóm tắt trong câu Kinh thánh Ê – sai 6:8 “Ðoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi”. Em nhắc nhở các bạn thanh niên nên đầu phục Chúa và đi rao giảng lẽ thật bằng tình yêu thương , giúp đỡ, để thay đổi thế giới này bớt khổ đau, như trong Châm ngôn 19:23 “Sự kính sợ Đức Giê Hô Va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến”.

Phần phụ họa, giới thiệu, Thánh nhạc toàn buổi lễ do Mục sư Nguyễn Khắc Vinh hướng dẫn , với các thanh niên Jessica Trịnh (cháu ngoại của mục sư Nguyễn văn Xuân) và cậu Đoàn quốc Vương, John Huỳnh (cháu ngoại bà Muối), v.vv… Các thanh niên rất chững chạc , vui tươi và hoạt bát. Có 2, 3 em được Chúa kêu gọi, đã xong bằng thần học như Jessica Trịnh.

Bước xuống phòng thiếu nhi, dưới 7 tuổi, do cô Lê Kiều Mỹ (con gái của nhạc sĩ Lê văn Khoa), cô Ngọc Liên và Ly Lan  hướng dẫn, có chừng trên 20 em, vui mừng ca hát, học lời Chúa, giống như một vườn chớm xuân.

Trở sang ngày Chúa nhật có trường Việt ngữ vào buổi sáng, có độ 70 em. Các ngày thường trong tuần, có lớp kèm toán, lý, hóa sau giờ tan học, và có hơn 5 lớp kinh thánh, nhóm nhỏ tùy theo giờ giấc thuận tiện và lối xóm gần xa.

Sau 10 năm tôi trở lại, nhìn thấy Hội thánh phát triển trong lẽ thật của tình yêu thương, đoàn kết, già trẻ như một, già thấy trẻ lại, trẻ thấy được ấm cúng và hổ trợ, lòng tôi  tràn đầy ơn phước và cảm tạ ơn Chúa, vì sự cô đơn của người già và bơ vơ của tuổi trẻ không còn nữa. 

Thật chúng ta không ngờ được sự ban phước và nhậm lời cầu nguyện của Chúa cho dân sự Ngài, Chúa dẫn dắt từ 30-40 tín đồ nhóm họp buổi ban sơ của hơn 10 năm về trước; như giấc mơ, như mưa cuối mùa, đã đưa dân sự Chúa mắt thấy được trong ngày Sabat này hơn 150 người tại Hội thánh EL Monte và chúng ta dự bữa ăn thông công trong tình thân ái hợp đoàn như thánh đồ Phao lô nhắc nhở trong Hê-Bơ-Rơ  10:25 ”Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy”. Sau giờ ăn trưa là sinh hoạt thanh niên, lớp học kinh thánh. Chà! Ngày Sabat sao qua quá mau.

Phú Vogt.

Bài chia xẻ của Quách Trọng Toàn Sabbath 3/19/11: "Đánh Mất Chính Mình"