Năm Mới Thay Đổi Mới

Chúng ta đã nghe rất nhiều về những quyết định đổi mới mà chúng ta muốn thực hiện trong năm mới, phải thế không? Thực sự mà nói thì chúng ta đã nghe nhiều và cũng đã phải đương đầu rất nhiều với những gì mà chúng ta đã tự hứa nhưng không thể giữ được. Cho đến nỗi chúng ta mất hết cả hứng thú để đặt ra những mục tiêu cho quyết định đầu năm. Nhưng thôi, chúng ta hãy đừng suy nghĩ đến những lời hứa mà chúng ta không biết có thi hành được hay không trong tháng Giêng này. Thay vì đó, chúng ta chúng ta hãy suy nghĩ đến những điều mà chúng ta muốn đổi mới trong năm mới.

Vậy thì, sự quyết tâm để đổi mới trong năm mới là gì? Vâng, tôi cũng không chắc nữa, tôi đang tự hỏi chính tôi đây. Tuy nhiên, có một điều mà tôi biết chắc là sự thay đổi không phải bắt đầu và chấm dứt chỉ ở cá nhân của mình thôi, nhưng phải bắt đầu bằng sự tăng trưởng về cá tính của mình, sự tăng trưởng này sẽ được lớn mạnh mãi. Và sự đổi mới vĩ đại nhất là chúng ta đặt Thượng Đế làm trọng tâm của mình.

Như vậy, làm sao chúng ta có thể tiếp tục để làm sự thay đổi về tâm linh? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách giống như vua David đã ước ao và thèm khát lời của Chúa...Thi Thiên 42:1-2 "Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Dức Chúa Trời hằng sống; tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?." Điều này làm cho tôi liên tưởng đến những con nai mà tôi thấy đầy dẫy trên những cách đồng băng giá của Iowa mùa này. Tôi nhìn chúng nó và tự nghĩ làm sao chúng có thể tìm nước ở đâu ra mà uống. Chắc hẳn chúng nó phải thật là đau khổ khi nhìn thấy những khe nước đã đóng thành đá. Không phải là đổi mới sao nếu chúng ta, là những Cơ Đốc nhân, thật sự khát khao lời Chúa?

Khát Khao Lời Chúa

Thêm vào đó, ngoài sự khát khao về lời của Chúa, chúng ta còn có thể noi theo gương của Gióp khi ông đã thèm muốn lời Chúa như là thức ăn vậy. Thực sự thì Gióp quý trọng lời Chúa còn hơn là đồ ăn nữa như có ghi trong sách Gióp 23:12 "Tôi quý trọng mạng lệnh từ môi Ngài còn hơn là những đồ ăn cần thiết cho tôi". Đây cũng là một ý tưởng đổi mới nữa. Hãy nghĩ đến những thức ăn không cần thiết cho cơ thể mà chúng ta đã ăn trong những ngày lễ vừa qua. Hãy tưởng tượng xem những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quý trọng lời Chúa hơn cả những thức ăn thật sự cần thiết cho chúng ta.

Đó không phải là những điều đáng cho chúng ta suy nghĩ sao? Trong khi chúng ta cân nhắc về những quyết định đầu năm thông thường như là giảm cân hay tập thể dục thường xuyên hơn, chúng ta cũng hãy hướng về những cải cách năm mới để đổi mới cho đời sống tâm linh của chúng ta nữa.

Gwen Scott Simmons

Quach Kim Lan phỏng dịch

(Những lời Kinh Thánh tác giả trích từ bản dịch của NEW INTERNATIONAL VERSION ® and NEW KING JAMES VERSION © 1982)