Ngài đã chiến thắng

Quang cảnh của căn phòng lớn trên lầu. Chúa Giê-Su và các môn đệ đang quây quần bên một bữa ăn tượng trưng của lễ Vượt qua. Để bày tỏ lòng thương yêu của Ngài đến các môn đệ, Chúa Giê-Su đứng lên từ bàn ăn để làm nhiệm vụ của một người hầu. Ngài quì xuống và bắt đầu rửa những bàn chân chai lì, mốc meo và bẩn thỉu của môn đệ.

Chỉ có mình Chúa mới hiểu được đêm nay sẽ là đêm cuối cùng giữa các thầy trò. Ngài cảm thấy cần phải nói, bởi vì có quá nhiều điều đáng nói trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi như vầy. Vì vậy Ngài đã an ủi họ, chỉ dẫn họ và tâm sự với họ. Những lời nói cuối cùng của Chúa khuyến khích cả nhóm môn đồ của Ngài: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Chúa Giê-Su đã biết những môn đệ của Ngài sẽ gặp những bất trắc không nhỏ. Vào chính đêm nay, một môn đệ của Ngài là Phi-e-rơ sẽ ba lần khước từ Ngài. Số đệ tử còn lại sẽ bị phân tán và phải trốn lánh vì sợ đã có liên hệ với Ngài. Sau đó họ sẽ bị hành hạ, ngược đãi – và có vài người sẽ tử vì đạo bởi họ dám nối gót theo con đường của Ngài.

Chúa Giê- Su có một thông điệp quan trọng cho những môn đồ: Qua cái chết của Ngài. Ngài sắp sửa chiến thắng một kẻ thù vĩ đại nhất một lần và mãi mãi. Và từ khi Ngài sẽ chắc chắn chiến thắng, và các môn đồ của Ngài cũng sẽ chắc chắn chiến thắng. Như là William Barclay viết trong bài bình luận, Chúa Giê-Su nói rằng:” Những thắng lợi mà ta đạt được cũng sẽ là thành quả của các ngươi. Thế gian này đã làm những điều tồi tệ nhất với ta, và ta đã vượt thoát một cách chiến thắng. Cuộc sống có thể tàn nhẫn với các ngươi, và các ngươi cũng có thể chuyển thành thắng lợi. Các ngươi cũng sẽ có được sự can đảm và sự chiến thắng của thập tự.

Một Lời Hứa

Những lời cuối cùng của Chúa Giê-Su cho các môn đệ của Ngài là một lời hứa. Và nhũng lời đó cũng là một lời hứa cho chúng ta nữa.

Có phải bạn đang khốn đốn với nghiện ngập?
“Ta đã thắng thế gian rồi”

Có phải bạn đang ở vào giai đoạn cuối của một căn bệnh trầm kha?
“Ta đã thắng thế gian rồi”

Có phải cuộc sống có quá nhiều sự cám dỗ hàng ngày làm cho bạn sa ngã, suy sụp?
“Ta đã thắng thế gian rồi”

Hay người bạn yêu thương nhất vừa qua đời?
“Ta đã thắng thê gian rồi”

Chúa Giê-Su đã vươn lên từ ngôi mộ của Ngài, chúng ta cũng có thể vươn lên từ những trận chiến mà chúng ta vẫn đối diện trong cuộc sống. Chúa Giê-Su không muốn chúng ta sống trong khốn khổ và thất bại - Cứ luôn thua thiệt và không bao giờ chiến thắng. Lý do Ngài đã đến, lý do Ngài đã sống, lý do Ngài đã chết là để cho BẠN và TÔI không bị chinh phục, mà chúng ta sẽ là những người đi chinh phục.

Trận chiến đã thắng cho chúng ta rồi. Có sự tha thứ và không còn bị trói buộc trong tội lỗi. Có sự sống sau sự chết từ sự phục sinh của Đấng Christ. Trận chiến cá nhân của chính chúng ta đến từ những quyết định hàng ngày là chúng ta sẽ làm gì với Chúa Giê-Su. Chúng ta có nên cầu nguyện với Ngài mỗi ngày? Chúng ta có nên đọc Kinh thánh và sống theo sự dạy dỗ của Ngài? Chúng ta có cầu xin Ngài tha tội và gượng dậy mỗi khi chúng ta sa ngã?

Chúng ta không thể chiến thắng mà không có Ngài. Nhưng khi có Chúa bên cạnh, thì không một trận chiến nào mà chúng ta không thể thắng được.

Nancy Canwell
Nguyễn Anh Dũng phỏng dich