Ngôn từ với 6 chữ kết hợp

Đã gần một năm rồi kể từ cái ngày thứ Ba trong tháng 11. Chuyện xảy ra vào lúc 11 giờ 5 phút đêm hôm đó, tôi và các bạn hữu đang theo dõi kết quả cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ . Chúng tôi quây quần bên nhau bên chiếc TV từ 7 giờ chiều để cộng thêm những phiếu cử tri đoàn. Không khí bầu cử đang có chiều hướng khá hứng thú và sôi nổi. Chúng tôi cùng với những người khác đang chăm chú theo dõi kết quả sít sao giữa hai ứng cử viên. Và rồi trong một cái nháy mắt, vào lúc 11 giờ 5 phút, mọi chuyện coi như xong. Chúng tôi được thông báo vị Tổng Thống Hoa Kỳ tương lai trong 4 năm tới … một người đàn ông tên là Barrack Obama.

Không cần biết quan điểm chính trị của bạn như thế nào. Một chuyện đáng chú ý và hấp dẫn vô cùng đã xẩy ra vào tối hôm ấy. Quốc gia này đã thực sự được lèo lái đúng theo tinh thần của bản Tuyên Ngôn Độc Lập. “Chúng ta có bổn phận phải gìn giữ những sự thực hiển nhiên, nghĩa là mọi người sinh ra đều bình đẳng. Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người những quyền nhất định không thể chuyển nhượng được, những quyền này là quyền được sống, được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc”. Trong phút chốc, tất cả mọi người từ những em bé, những thanh niên, thanh nữ, nam phụ lão ấu cho đến cả những người gốc thiểu số sanh đẻ trên quê hương này. Mọi người … ai ai cũng thực sự tin tưởng rằng họ có thể là bất cứ thứ gì mà họ mơ đến – và cố gắng làm việc để đạt được mục đích. Tư tưởng mọi người sanh ra đều được bình đẳng đã thực sự được tôn trọng trên mảnh đất tự do này.

Tôi nhớ là đã thức rất khuya ngồi trước TV đêm hôm đó, để nghe tin tức và nhìn hàng hàng lớp lớp con người nam cũng như nữ thuộc mọi chủng tộc, mọi lứa tuổi, và mọi tầng lớp trong xã hội đang hân hoan với những tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt họ. Tôi thấy những cụm từ “Chúng ta đã thắng” được viết đầy trên hai má họ. Ngôn từ “Chúng ta” đã ngầm mang một sức mạnh vô vàn hơn là ngôn từ “Tôi”. Niềm tin đã được thể hiện vào một hệ thống chính trị mà từ nhiều năm qua một số người đã nghĩ là không thích hợp. Sự hy vọng đã được phơi bày! “Hy vọng” một ngôn từ đơn giản được tạo thành bởi 6 chữ mà thôi, nhưng sẽ được nhớ mãi như là một động lực hậu thuẫn trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2008.

Nguồn hy vọng thiêng liêng

Khi tôi nghĩ về những sự kiện không thể tin được đã làm nên lịch sử mà thế hệ chúng ta được đặc ân chứng kiến và tham gia. Tôi nhớ đến một Người đã cách mạng hóa nhân loại khi đạp đổ cả những thể chế và chế độ  ….  Đã phá vỡ những chướng ngại vật và sự rập khuôn mẫu trong thời đại của Ngài. Ngài đã đem đến một luồng gió mới … về hành động … về niềm tin. Ngài cho chúng ta sự hy vọng … một sự hy vọng thiêng liêng. Cuộc đời của Ngài đã làm thay đổi cả lịch sử của thế gian này. Chúa Giê-Su chính là niềm HY VỌNG!

Là những người tin Chúa, chúng ta được kêu gọi hãy rao truyền đến mọi người. Chúa muốn chúng ta hãy đi và làm những môn đồ … của mọi người! Chúng ta sẽ là những sứ đồ của sự đổi thay trong thế giới này. Chúng ta đã được kêu gọi để tin rằng có niềm hy vọng. Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta qua tiên tri Giê-Rê-Mi: “Ta đã hoạch định mọi việc – kế hoạch chăm lo cho ngươi, chứ không ruồng bỏ ngươi, sẽ ban cho ngươi tương lai mà ngươi trông chờ”

Vậy, đừng để cho bất kỳ ai lấy đi niềm hy vọng của bạn. Đừng để họ nói với bạn rằng những quyền không chuyển nhượng được mà chúng ta hiểu như là những quyền: được sống – được tự do – và được mưu cầu hạnh phúc là những tư tưởng mơ hồ,viễn vông. Đừng để một ai nói là bạn không thể làm được một sự đổi thay. Đừng để người ta nói “chúng ta” chẳng là gì cả. Một khi “chúng ta” đoàn kết lại, những việc lạ thường làm nên lịch sử sẽ có thể xảy ra!

“Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi đều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy” (Rô-Ma 15:13)

By
Alejandra Torres

Ngọc-Anh phỏng dịch