Những dụng cụ cần mang theo:
          (Need to bring to the Camp)

                    1.    Kinh Thánh (Bible)
                    2.    Mền ngủ (sleeping bag)
                    3.    Đèn pin (flashlight)
                    4.    Vệ sinh cá nhân (personal toiletry items)
                    5.    Quần áo mùa hè (comfortable clothes for summer)
                    6.    Quần áo mặc đi nhà thờ (church clothes)
                    7.    Áo ấm cho buổi tối (Warm jacket)
                    8.    Khăn tắm (towel)
                    9.    Giày leo núi (comfortable shoes for hiking)
                  10.    Bình nước (water bottle)
                  11.    Áo tắm hồ (swimming suit)

          Những dụng cụ không nên mang theo:

                    1.    Rượu (alcohol)
                    2.    Thuốc lá (tobacco)
                    3.    Vũ khí bất kỳ loại nào (weapons of any kind)
                    4.    Hộp quẹt (matches)
                    5.    Pháo hoặc pháo bông (firecrackers)

          Sở hữu những vật nêu trên sẽ bị tịch thu vĩnh viễn và có thể bị giải trại.
          (Possession of these items are subject to permanent confiscation and may result in dismissal.)