Uncategorized Video Clips

Rss feed Open in iTunes
Date Title Presenter
2013-10-18 Làm Chứng Nguyễn Đình Lân Play
2013-10-11 Làm Chứng Phillip Pitcher Play
2013-10-04 Làm Chứng Nguyên Đỗ Play
2013-09-27 Làm Chứng Anh Trương Thế Anh Play
2013-09-20 Làm Chứng Ông Bà Nguyễn Anh Dzũng Play
2013-09-13 Testimony Ha Uong Play
2013-08-09 Làm Chứng Jean Pierre De la Cruz Play
2013-08-02 Làm Chứng Christine Phạm Play
2013-07-19 Làm Chứng Bà Minh Phạm Merideth Play
2013-07-12 Testimonies Laura and Timothy Play
2013-06-28 Làm Chứng Anh Lê Đăng Khoa Play
2013-04-26 Làm Chứng Ly Lan Nguyễn Play
2013-04-26 Làm Chứng Terri Saelee Play
2013-04-19 Làm Chứng Bà Huỳnh Anh Play
2013-04-12 Làm Chứng Hưng Võ Play
2013-03-01 Làm Chứng Nguyễn Thị Hồng Ly Play
2013-02-22 Làm Chứng Bà Lâm Phước Nghĩa Play
2013-02-15 Làm Chứng Nguyễn Minh Trí Play
2013-01-11 Làm Chứng Bà Nguyễn Linh Play
2012-08-10 Làm Chứng Bà Nguyễn Ngọc Hiển Play
2012-08-03 Làm Chứng Ông Đàm Truyền Y Khôi Play
2012-05-27 Testimony_Literature Evangelism and You El Monte Youth Play
2012-05-25 Cách Phát Truyền Đạo Đơn Lâm Hoàng Trinh Play
2012-05-27 Ý Nghĩa Truyền Đạo Đơn Nguyễn Đình Phụng Play
2012-05-27 Làm Chứng Về Chuyến Đi Thăm Viếng Bà Trịnh Văn Si Play
2010-04-21 Viếng Thăm Thầy Lương Hà Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-12-18 Hoạt Cảnh Giáng Sinh Thanh Niên Hội Thánh El Monte Play
2009-12-18 Kịch Giáng Sinh 2009 Thanh Niên Hội Thánh El Monte Play
2009-12-18 Món Quà Giáng Sinh Mục sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2009-12-18 Heaven's Child Hoàng Yến Play
2009-12-18 Đêm Đông Xưa Ca Đoàn Hội Thánh El Monte Play
2009-08-31 Camp Alpine 09 slide show HT Play
2008-07-25 Về Thăm Quê Hương Video của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh Play
2008-07-12 Jewels Adventist video podcast Play
2008-07-12 Grace Adventist video podcast Play
2008-06-21 TruongVietNgu flv HT Play
2008-06-21 BeVuiBeHoc flv HT Play
2008-05-02 Làm Chứng Cô Vương Bích Vân Play