Testimony / Lời Chứng

Rss feed Open in iTunes
Date Title Presenter
2018-01-27 Lời Làm Chứng Bà Lâm Hoàng Trinh Play
2018-01-27 Lời Làm Chứng Cô Tăng Duy Lâm Uyên Play
2017-10-28 Lời Làm Chứng Cô Phạm Hồng Đào Play
2017-10-28 Lời Làm Chứng Bà Trần Lê Thuỷ-Tiên Play
2017-07-29 Lời Làm Chứng Ông Lâm Phước Nghĩa Play
2017-05-20 Lời Làm Chứng Bà Huỳnh-Mai Play
2017-03-11 Lời Làm Chứng Bà Trần Nguyệt Mai Play
2016-12-31 Lời Làm Chứng Ông Nguyễn Minh Trí Play
2016-11-19 Lời Làm Chứng Ông Võ Sua Play
2016-06-04 Lời Làm Chứng Bà Nguyễn Thị Huỳnh-Mai Play
2016-02-27 Lời Làm Chứng Cô Nguyễn Trắc Uyên Play
2016-02-13 Lời Làm Chứng Bà Nguyễn Thị Huỳnh-Mai Play
2015-06-26 Lời Làm Chứng Cô Tăng Duy Lâm Uyên Play
2015-06-12 Lời Làm Chứng Anh Trương Thế Anh Play
2015-05-29 Lời Làm Chứng Aidan Wu Play
2015-05-01 Lời Làm Chứng Cô Tăng Duy Lâm Uyên Play
2015-03-13 Lời Làm Chứng Cô Hương Võ Play
2015-02-06 Lời Làm Chứng Cô Phạm Hồng Đào Play
2015-01-16 Làm Chứng Em Hoàng Vĩnh Khang Play
2015-01-09 Lời Làm Chứng Ông Phan Bé Play
2014-11-21 Làm Chứng Anh Ben Tom Play
2014-10-24 Làm Chứng Bà Kezia Tuyết Nguyễn Play
2014-09-26 Làm Chứng Ông Đào Thanh Khiết Play
2014-09-19 Lời Làm Chứng Ông Harry Hùng /nguyễn Play
2014-09-12 Làm Chứng Cô Tăng Duy Lâm Uyên Play
2014-09-05 Lời Làm Chứng Cô Nguyễn Trác Uyên Play
2014-08-12 Lời Chứng Anh Trương Thế Anh Play
2014-06-20 Làm Chứng Đỗ Khánh Nguyên Play
2014-06-10 Làm Chứng Bà Jenny Phan Play
2014-04-11 Cầu Nguyện Ông Huỳnh Ben Play
2014-03-28 Dạn Dĩ Làm Chứng Bà Nguyễn Thị Hồng Ly Play
2014-03-22 Giao Phó Cho Chúa Cô Phạm Hồng Đào Play
2014-03-14 Sự Trông Cậy Bà Lê Hoàng Yến Play
2014-03-07 Lời Làm Chứng Ông Jesse Arroyo Play
2014-02-21 Sự Quyết Định Cô Tăng Duy Lâm Uyên Play
2014-01-10 Lời Làm Chứng Ông Phùng Lai Phúc Play
2013-12-27 Làm Chứng Cô Phạm Thùy Giang Play
2013-12-13 Lời Chứng Cô Xuân Lan Play
2013-11-22 Canvassing Laura Phan Play
2013-11-15 Đến Nhà Thờ Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Play
2013-11-01 Tình Bằng Hữu Simon Chan Play
2013-10-25 Làm Chứng Bà Hoàng Lâm Trinh Play
2013-10-18 Làm Chứng Nguyễn Đình Lân Play
2013-10-11 Làm Chứng Phillip Pitcher Play
2013-10-04 Làm Chứng Nguyên Đỗ Play
2013-09-27 Làm Chứng Trương Thế Anh Play
2013-09-20 Làm Chứng Ông bà Nguyễn Anh Dũng Play
2013-09-13 Làm Chứng Uông Việt Hà Play
2013-08-09 Làm Chứng Jean Pierre Play
2013-08-02 Làm Chứng Christine Phạm Play
2013-07-30 Testimony Laura and Timothy Play
2013-06-28 Làm Chứng Lê Đăng Khoa Play
2013-10-23 Làm Chứng Play
2013-04-26 Testimony Terri Saelee Play
2013-04-26 Testimony Ly Lan Nguyễn Play
2013-10-23 Làm Chứng Play
2013-04-12 Làm Chứng Hưng Võ Play
2013-10-23 Làm Chứng Play
2013-02-22 Làm Chứng Bà Lâm Phước Nghĩa Play
2013-02-15 Làm Chứng Ông Nguyễn Minh Trí Play
2013-01-11 Làm Chứng Bà Nguyễn Linh Play
2013-10-23 Làm Chứng Play
2013-10-23 Làm Chứng Play
2012-11-02 Testimony Christine Pham Play
2012-09-14 Testimony Christine Play
2012-08-31 Testimony Phillip S. Play
2012-08-10 Làm Chứng Bà Nguyễn Ngọc Hiển Play
2012-08-03 Làm Chứng Đàm Truyền Y Khôi Play
2012-05-25 Làm Chứng Bà Trịnh Văn Si Play
2012-05-25 Ý Nghĩa Truyền Đạo Đơn Nguyễn Đình Phụng Play
2012-10-23 Cách Phát Truyền Đạo Đơn Lâm Hoàng Trinh Play