Sabbath 1/3/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Thượng Đế Liên Lạc Với Con Người