Sabbath 1/9/10 sermon

Bài chia xẻ của Jessica Trịnh: Đừng Hổ Thẹn   

thông dịch bởi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh