Sabbath 10/13/12

Đôi lời chia xẻ của Lê Kiều Mỹ và Nguyễn Ly Lan 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5E1wz6DRH6M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài hát thiếu nhi vào Sa-bát ngày 13 tháng 10 năm 2012, "Vui Vẻ Thay Gia Đình"

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SWn2zjIDbHg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ban Thiếu Nhi hát nhạc đặc biệt trong chương trình Sa-bát 13 tháng 10 năm 2012, "Vì Chúa Yêu Người Dương Thế"