Sabbath 11/26/11

Bài chia xẻ của John Huỳnh: Sự Quyết Tâm Và Lòng Biết Ơn 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch