Sabbath 12/12/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Đón Chào Một Vì Sao