Sabbath 12/19/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Món Quà Giáng Sinh  

Translation by Ngọc Liên