Sabbath 3/3/12

Bài chia xẻ của Minh Pham Merideth: Tinh Yêu Của Chúa  

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Minh Pham Merideth: God's Love