Sabbath 4/18/15
Bài giảng cùa Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: " Phục Vụ Người Khác "      

 
Nhạc: "Chết Vì Yêu", Ông Lâm Phước Thiện hát