sabbath 4/7/12

Bài chia xẻ của David Quách nhân dịp lễ Phục sinh 2012: Ba Ngày 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

Nhạc:

Trịnh Tùng: "Diều Tôi Thấu Hiểu"   

Nguyễn Ngọc Hiển & Kezia Tuyết Nguyễn: "Con Đường Chúa Đã Đi Qua"   

Ca đoàn El Monte: "Chúa Christ Phục Sinh"