Sabbath 7/5/08 Sermon

 Bài giảng của Hồ Văn Tần:
Tấm Lòng Rộng Mở