Sabbath 8/15/09. Những Bài Giảng Tại Trại Hè 2009, Cùng Giê-Su Trong Gia Quyến

Bài giảng của Mục sư Dương Quang Thoại: Tình Yêu Trong Gia Đình  

 

Bài giảng của Mục sư Phạm Minh Hoàng: Hết Lòng Phục Vụ Chúa 

Bài giảng của Mục sư Samuel Lee phiên dịch bởi Mục sụ Nguyễn Khắc Vinh: Sống Với Đức Tin