Sabbah 8/6/11

Bài chia xẻ của David Quách: Một Trong Mười  

Thông dịch bởi Quách Kim Lan

 

Bài chia xẻ của Vương Đoàn trong phiên nhóm thanh niên (in English): Marriage and Purity