Sabbath 9/03/11

Bài chia xẻ của Ông Nguyễn Minh Trí: Hãy Tỉnh Thức  

Nhạc: Tay Loa Đưa Cao Lên, Trịnh Tùng hát