Sabbath 10/25/14
Bài giảng của Mục sư Wilbert Diel: "The Meaning of Life on a Borrowed Time"  
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch: "Ý Nghĩa Cuộc sống Trong Thời Gian Cố Định"


Nhạc:
"Grace is thy Faithfulness", Mục sư Wilbert Diel
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/e9kzNTo60Us?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
"Gần Bên Chúa", Bà Nguyễn Thị Hồng Ly
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/eNIjJq2Cpho?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Làm chứng:
Bà Kezia Tuyết Nguyễn
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/q9ySWQgW79c?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>